Jak interpretować świadectwa?.

EP - zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną.

ilość energii konieczna do pokrycia zapotrzebowania na pochodzącą z kopalnych surowców energetycznych dla budynku lub części budynku. Na nieodnawialną energię pierwotną składa się:

  • roczne zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną dla systemu ogrzewania,
  • roczne zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną dla systemu przygotowania ciepłej wody użytkowej,
  • roczne zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną dla systemu chłodzenia,
  • roczne zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną dla systemu wbudowanej instalacji oświetlenia – nie dotyczy budynków i lokali mieszkalnych.

Wskaźnik EP jest parametrem niezbędnym do określenia zgodności energochłonności budynku z przepisami. Wartość dla ocenianego budynku porównuje się z wymaganiami dla nowego budynku określonymi w WT (warunki techniczne obowiązujące w roku wystawienia świadectwa).

EK - zapotrzebowanie na energię końcową.

w praktyce pokazuje za ile energii płacimy. aźnik Wskaźnik ten uwzględnia:

  • straty energii przez przenikanie,
  • straty przez układ wentylacji,
  • sprawności urządzeń.

EU - zapotrzebowanie na energię użytkową.

Wskaźnik ten określa:

  • w przypadku ogrzewania – straty ciepła przez przenikanie,
  • w przypadku chłodzenia – zyski ciepła,
  • w przypadku przygotowania ciepłej wody użytkowej – energię traconą wraz ze ściekami

Jednostkowa wielkość emisji CO2.

wielkość emisji dwutlenku węgla pochodząca z procesu spalania paliw w celu pokrycia zapotrzebowanie na enegię budynku.

Zaufali nam.