Kontrola Systemu Ogrzewania.

Oceń stan i możliwości swojej kotłowni z GS ENERGIA. Dowiedz się czy jest efektywna energetyczne i spełnia aktualne standardy energetyczne i nie generuje niepotrzebnych strat finansowych.

Kto powinien skorzystać z naszych usług ?.

Ustawa o Charakterystyce Energetycznej Budynków z 2014 r. wymaga od Właścicieli i/lub Zarządców budynków wykonania Okresowej kontroli systemu ogrzewania, z uwzględnieniem efektywności energetycznej kotłów. Na podstawie tego przepisu okresowej kontroli efektywności energetycznej (sprawności) mają być poddawane:

  • Kotły o nominalnej mocy cieplnej od 20 do 100 kW – co najmniej raz na 5 lat,
  • Kotły opalane paliwem ciekłym lub stałym o mocy cieplnej ponad 100 kW – co najmniej raz na 2 lata,
  • Kotły opalane gazem o nominalnej mocy cieplnej większej niż 100 kW – co najmniej raz na 4 lata.
  • Urządzenia grzewcze, których nie wymieniono w powyższych punktach oraz dla dostępnych elementów systemu grzewczego lub systemu grzewczego i wentylacyjnego o łącznej mocy cieplnej przekraczającej 70 kW – co najmniej raz na 3 lata.

 

Oznacza to, że praktycznie każdy obiekt o pow. rzędu 250 mi większy, podlega obowiązkowi okresowej kontroli systemu ogrzewania oraz klimatyzacji jeśli taka w obiekcie dla tej powierzchni występuje.

Niewypełnienie tego obowiązku zgodnie z ustawą podlega karze grzywny finansowej. Rejestracja w ministerialnym systemie ułatwia skuteczne egzekwowanie tych wymogów poprzez wygodny i szybki dostęp do niezbędnych informacji.

Na czym polega ocena efektywności energetycznej kotłów ?.

Podczas takiej oceny analizujemy czy kotły są sprawne techniczne, Sprawdzenie podlega również czy system ogrzewania wraz z kotłem jest, użytkowany, konserwowany i regulowany w sposób optymalny dla zachowania odpowiedniej sprawność energetyczną. W wyniku przeglądu wyznaczany zostaje rzeczywisty sezonowy współczynnik sprawności energetycznej kotła.

Nasi serwisanci przedstawią również możliwe usprawnienia w celu optymalizacji kosztów zużycia energii.

W czasie oceny efektywności energetycznej systemu grzewczego sprawdzony zostaje sprawdzony również stan aktualny wobec założeń projektowych a moc instalacji zostaje skorygowana tak, aby zaspokajała potrzeby użytkownika bez zbędnego zużywania energii.

Przeprowadzenie wymaganej kontroli potwierdza dokument – protokół, który należy przechowywać przez cały okres istnienia obiektu.

Jakie korzyści niesie ze sobą prowadzenie regularnych przeglądów stanu systemu grzewczego?.

Kompleksowa ocena stanu technicznego, parametrów pracy, efektywności systemu ogrzewania może prowadzić do wyciągnięcia praktycznych wniosków i przygotowania planu optymalizacji pracy. Dopasowanie parametrów funkcjonowania  instalacji do indywidualnych potrzeb użytkownika poskutkuje w obniżeniu kosztów utrzymania, a więc również rachunków, przedłużeniu żywotności urządzeń, ograniczeniu awaryjności. Wszystkie te ulepszenia i usprawnienia prowadzą do oszczędności, korzyści finansowych.

Każdy administrator budynku powinien w świadomy sposób minimalizować straty energii i dbać o kondycje techniczną urządzeń i własna kondycję finansową. GS ENERGIA oferuje pomoc w osiągnięciu oszczędności dzięki efektywniej pracy systemów ogrzewania  i wypełnieniu obowiązku wynikającego z Ustawy o charakterystyce energetycznej budynków z 2014 r.

Specjaliści GS ENERGIA oferuje również dodatkową opcję poszerzenia protokołów z oceny efektywności energetycznej (sprawności) systemów grzewczych na podstawie dokładnych badań, według europejskiego standardu – mandatu Komisji Europejskiej MU – 343, korzystając z zapisów normy PN – EN 15378:2009 – „Systemy grzewcze w budynkach. Inspekcje kotłów i systemów grzewczych”.

Serdecznie zapraszamy Państwa do współpracy.


Zaufali nam.