Kogeneracja, Trigeneracja, Mikrokogeneracja.

Która z dostępnych technologii zapewnia możliwość stabilnej w czasie i taniej produkcji energii elektrycznej i cieplnej? Czy w czasie kryzysu energetycznego w kraju możliwe jest budowanie własnego bezpieczeństwa energetycznego opartego na sprawdzonych w świecie innowacyjnych, niskoemisyjnych technologiach? Czy można zarabiać na własnym źródle energii bez względu na okoliczności?

MAŁE I ŚREDNIE CENTRA ENERGETYCZNE OPARTE NA KOGENERACJI.

Zespół złożony z energetyków i projektantów prezentuje unikalną i niezależną usługę celem indywidualnego i najefektywniejszego wkomponowania dostępnych systemów kogeneracyjnych do nowoprojektowanych i obecnie użytkowanych obiektów/zakładów przemysłowcy o określonych warunkach pracy. Realizacje są wykonywane zgodnie z najnowszymi wymogami technicznymi i środowiskowymi.

Proponowane rozwiązanie jest wykonywane ze szczególnym uwzględnieniem warunków pracy, potrzeb i możliwości klienta, a nie możliwości danej technologii lub producenta. Wszechstronne i całościowe podejście jest niezbędne na polskim rynku, ponieważ parametry cieplne oraz dobowy rozkład zużycia energii są unikalne w każdym obiekcie, natomiast dostępne technologie osiągają wysoką efektywność produkcyjną i ekonomiczną w określonych warunkach.

Złożona analiza techniczno – ekonomiczna dostępnych technologii, a następnie prawno – środowiskowe wdrożenie przez GS ENERGIĘ otwiera możliwość wybrania najbezpieczniejszego dla indywidualnych warunków rozwiązania gwarantującego:

 • najkrótszy okres zwrotu inwestycji (zakup/eksploatacja);
 • niezależność od obecnych warunków dostawy i ceny energii, wartości generowanych certyfikatów  – koszty na stałym poziomie zależnym od stosowanego paliwa;
 • niezależność zasilania poprzez zastosowanie wielokrotnych układów generacyjnych – bezpieczeństwo energetyczne;
 • możliwość konfiguracji źródeł w zależności od zapotrzebowania na moc – praca z maksymalną sprawnością;
 • możliwość generowania ciepła w postaci ciepłej wody (CO+CWU) oraz pary technologicznej,
 • możliwość pracy wyspowej z gwarancją dostaw energii elektrycznej – redukcja kosztów utrzymania przyłączy cieplnych i elektrycznych,
 • możliwość pracy systemu trójgeneracyjnego : energia elektryczna + ciepło + chłód,
 • indywidualny dobór – moce jednostkowe dla wszystkich technologii (energia elektryczna): 30kW, 60kW, 100kW, 200kW, 400kW 600kW, 800kW 1MW i więcej,
 • spełnienie surowych wymagań środowiskowych (niskoemisyjność zgodna z założeniami protokołu post Kioto) – analizy oparte między innymi na podstawie danych CONSUS S.A. – opłaty środowiskowe oraz emisyjne,
 • pełną automatyzację eksploatacji wraz ze sprawdzonymi systemami sterowania i komutacji.

Oferowana przez naszą firmę kompleksowa analiza małych i średnich jednostek kogeneracyjnych jest możliwa dzięki wieloletniemu doświadczeniu w kraju i za granicą. Praktyka naszego zespołu w zakresie projektowania obiektów energetycznych „pod klucz” oraz bezpośrednia współpraca firmy z najbardziej znaczącymi światowymi producentami tego typu kompleksowych systemów, która pozwala na wykorzystywanie ich postępów technologicznych i patentów umożliwia wdrażanie nowoczesnych, innowacyjnych projektów.

ANALIZOWANE TECHNOLOGIE CHP:.

 • układy turbinowe/mikroturbinowe oparte na turbinach gazowych spalających paliwa gazowe i płynne,
 • układy silnikowe oparte na silnikach tłokowych spalających paliwa gazowe i płynne,
 • układy parowe z turbiną parową oraz kotłem opalanym dowolnym paliwem stałym gazowym i płynnym.

WIELOPOZIOMOWY ZAKRES NASZEJ OFERTY:.

Etap I: Inwentaryzacja i analiza początkowa

 • Inwentaryzacja obiektu w celu określenia struktury zużycia energii – budowa wykresu uporządkowanego – analiza optymalizacji procesów produkcyjnych/użytkowych.
 • Wykonanie bilansu energetycznego dla obiektu na cele CHP (energia elektryczna/cieplna/chłód).

Etap II: Studium wykonalności i planowanie

 • Przygotowanie studium wykonalności możliwych do zastosowania technologii kogeneracyjnych oraz paliw dla danych warunków pracy: analiza termodynamiczna, system eksploatacji i analiza finansowa.
 • Zdobycie dokumentacji z rejestru gruntów oraz map zasadniczych.
 • Lokalizacja miejsca instalacji agregatu kogeneracyjnego.
 • Przygotowanie map i wytycznych dla celów projektowych, w tym fundamentów kogeneratora.
 • Opracowanie dokumentacji niezbędnej do projektu budowlanego, w tym Planu Zagospodarowania Terenu oraz Karty Informacyjnej Przedsięwziecia.
 • Przeprowadzenie badań geotechnicznych i akustycznych.
 • Uzyskanie decyzji o Warunkach Zabudowy WZ
 • Uzyskanie warunków przyłączenia do sieci energetycznej.

Etap III: Projektowanie

 • Opracowanie i uzgodnienie projektów przyłączeniowych i instrukcji współpracy z siecią energetyczną.
 • Stworzenie projektów architektoniczno-budowlanych, technicznych oraz specjalistycznego projektu kogeneratora w zabudowie kontenerowej.
 • Uzyskanie pozwolenia na budowę oraz akceptacja projektów.
 • Przygotowanie projektu wykonawczego.

Etap IV: Realizacja

 • Zgłoszenie rozpoczęcia prac budowlanych do PiNB.
 • Realizacja fundamentów i konstrukcji kontenerowej.
 • Montaż i uruchomienie jednostki kogeneracyjnej oraz instalacji obiektowych.
 • Przeprowadzenie odbiorów częściowych SAT.

Etap V: Legalizacja i uruchomienie

 • Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
 • Przygotowanie dokumentacji powykonawczej.
 • Uzyskanie niezbędnych pozwoleń formalno-prawnych oraz dopuszczenie systemu kogeneracyjnego do eksploatacji.
 • Zdobycie koncesji i przeprowadzenie odbioru końcowego inwestycji.

Etap VI: Finansowanie i outsourcing

 • Wykonanie niezależnej analizy systemów finansowania inwestycji wdrożenia wybranego rozwiązania z możliwością outsourcingu energetycznego.
 • Funkcja inwestora zastępczego lub outsourcing energetyczny.

Etap VII: Monitoring i eksploatacja

 • Monitoring eksploatacyjny.
 • Serwis eksploatacyjny.

 

Po więcej informacji o systemach CHP polecamy sięgnąć do menu pomocniczego.

Nasza oferta skierowane jest w sposób szczególny do zamawiających z takich miast jak: Warszawa, Kraków, Łódź, Wrocław, Poznań, Szczecin, Gdańsk, Bydgoszcz, Rzeszów,  Lublin, Katowice, Częstochowa, Sosnowiec, Kielce, Tarnów, Zakopane, Jasło

Zapraszamy do kontaktu już teraz !

Zaufali nam.