Dekarbonizacja.

Osiągnięcie zerowego poziomu emisji netto.

W kontekście rozporządzenia Unii Europejskiej oraz inicjatywy “Fit for 55”, dążenie do neutralności klimatycznej jest nie tylko odpowiedzią na zagrożenia środowiskowe, ale także szansą na rozwój innowacyjnych technologii i zrównoważonych rozwiązań.

Usługa dekarbonizacji odgrywa kluczową rolę w tym procesie, pomagając organizacjom i jednostkom w przejściu na bardziej zrównoważone praktyki, zgodnie z wytycznymi i celami UE.

Osiągnięcie zerowej emisji netto nie jest już aspiracją – to konieczność. W GS ENERGIA wspieramy organizacje oraz indywidualnych klientów w tym zakresie poprzez:

  • Wykonywanie Audytu Energetycznego Przedsiębiorstw;
  • Obliczanie Śladu Węglowego w Przedsiębiorstwach;
  • Wykonywanie Studium Wykonalności (Feasibility Study);
  • Projektowanie i Wdrażanie w Zakładach oraz Przedsiębiorstwach.

Zmniejszenie śladu węglowego w przemyśle.

Sektor przemysłowy w znacznym stopniu przyczynia się do globalnej emisji dwutlenku węgla. Nasz wyspecjalizowany zespół zajmuje się:

  • Przeprowadzaniem dokładnych ocen bieżącego zużycia energii i emisji w celu zidentyfikowania możliwości oszczędności kosztów;
  • Rekomendowaniem i wdrażaniem zrównoważonych alternatyw energetycznych;
  • Modernizacją i unowocześnianiem obiektów, aby były bardziej energooszczędne i przyjazne dla środowiska;
  • Przeanalizowaniem dostępnych technologii niskoemisyjnych/bezemisyjnych w danej infrastrukturze (w konkretnej lokalizacji danego przemysłu analizujemy).

Szkolenia i budowanie potencjału dla korzyści finansowych.

Wiedza to potęga. Aby zapewnić udane przejście do niskoemisyjnej przyszłości, oferujemy:
• Kompleksowe programy szkoleniowe dotyczące strategii i technologii dekarbonizacji.
• Zasoby i narzędzia umożliwiające firmom wykorzystanie dofinansowań.

 

Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej o naszej ofercie kompleksowej dekarbonizacji źródeł energii elektrycznej, ciepła oraz całego przedsiębiorstwa i o tym, jak możemy pomóc Twojej firmie w drodze do zrównoważonego rozwoju.

 


Zaufali nam.