Kontrola Systemu Klimatyzacji.

Jak efektywny jest Twój system klimatyzacji?  Ocena efektywności energetycznej urządzeń chłodniczych pozwoli Ci dowiedzieć się, czy nie generują one niepotrzebnych strat finansowych. Jeżeli jesteś właścicielem lub administratorem nieruchomości starannie obliczającym koszty utrzymania i kontrolującym rachunki za chłód – już teraz oceń możliwości swojego systemu klimatyzacji z GS ENERGIA.
Wykonujemy kompleksowe oceny efektywności energetycznej systemów klimatyzacji i urządzeń chłodniczych. Zapewniamy również okresowe kontrole systemu klimatyzacji.

Okresowe przeglądy systemów klimatyzacyjnych.

Prawidłowa praca systemów klimatyzacyjnych wymaga okresowych przeglądów, sprawdzania stanu technicznego urządzeń. Można w ten sposób kontrolować warunki eksploatacji, zapobiegać nadmiernemu zużyciu sprzętu i energii elektrycznej, a przez to oszczędzić fundusze i zminimalizować wpływ na środowisko.

Wykonanie ocen efektywności energetycznej (sprawności) klimatyzacji jest zatem uzasadnione z punktu widzenia rozsądnego zarządzania zasobami, troski o żywotności urządzeń, a także racjonalizowania wydatków związanych z utrzymaniem obiektu budowlanego.

Ustawa o Charakterystyce energetycznej budynków (25 lipca 2014) narzuca okresową kontrolę efektywności energetycznej (sprawności):

  • co najmniej raz na 5 lat – w przypadku zastosowania urządzeń chłodniczych o mocy nominalnej powyżej 12 kW,
  • co najmniej raz na 5 lat – dla połączonego systemu klimatyzacji i wentylacji o łącznej nominalnej mocy chłodniczej powyżej 70 kW.

 

Oznacza to, że praktycznie każdy obiekt o pow. rzędu 250 mi większy, podlega obowiązkowi okresowej kontroli systemu ogrzewania oraz klimatyzacji jeśli taka w obiekcie dla tej powierzchni występuje.

Niewypełnienie tego obowiązku zgodnie z ustawą podlega karze grzywny finansowej. Rejestracja w ministerialnym systemie ułatwia skuteczne egzekwowanie tych wymogów poprzez wygodny i szybki dostęp do niezbędnych informacji.

Co w rzeczywistości bada się podczas oceny efektywności energetycznej systemu chłodniczego?.

W Unii Europejskiej kontrole dotyczące wentylacji i klimatyzacji przeprowadza się  w oparciu o odpowiednie normy zawierające wytyczne dotyczące kontroli instalacji klimatyzacji (PN – EN 15240:2007) i wytyczne dotyczące kontroli instalacji wentylacji (PN-EN 15239:2007 ).

Zgodnie z zapisami tych dokumentów podczas badania systemu wentylacji, klimatyzacji należy pod uwagę wziąć elementy takie jak źródła chłodu, kanały wentylacyjne, centrale, rozdział powietrza, układ sterowania i regulacji systemu, a także elementy budynku mogące mieć wpływ na wentylację i klimatyzację, takie jak zyski i straty ciepła.

Wykonywana przez firmę GS ENERGIA ocena efektywności energetycznej w wersji poszerzonej ( ponad wymagania ustawowe) jest złożona z trzech bloków:

  • Sprawdzenia stanu technicznego,
  • Sprawdzenia strategii działania systemu
  • Przygotowania wskazań dla użytkownika.

W pierwszej fazie poszerzonej usługi badany jest stan techniczny systemu. Kontrolowana jest szczelności przewodów, stan izolacji cieplnych, zanieczyszczenie powierzchni wymiany ciepła, czystość mikrobiologiczną instalacji i zużycie energii na napędzanie sprężarek, pomp, wentylatorów i innych urządzeń.

W kolejnym etapie pod lupę brana jest strategia działania systemu. Podczas badania sprawdza się czy moc urządzeń jest dobrana odpowiednio do zapotrzebowania na energię chłodniczą, weryfikuje się schematy działania systemu, działanie automatycznej regulacji, parametrów obliczeniowych powietrza. Ponadto przeprowadza się analizę zasadności realizacji procesów obróbki powietrza i efektywności systemu wentylacji.

W ostatnim etapie oceny sprawności instalacji przedstawia się wskazania dla użytkownika. W tej części znajdują się uwagi na temat stanu technicznego i proponowanych usprawnień, także możliwych do zastosowania alternatywnych źródeł chłodu. W przypadku istnienia korzystniejszego wariantu systemu zostaje on zarekomendowany. Oceniony zostaje również komfort zapewniony przez istniejący system.

Dlaczego warto?.

Jeżeli chciałbyś zadbać o swoje finanse, stan i komfort mieszkania w budynku, zmniejszy rachunki i zatroszczyć się o środowisko, zapraszamy do współpracy z firmą GS ENERGIA. Nasi eksperci posiadają wszystkie niezbędne uprawnienia i wieloletnie doświadczenie w wykonywaniu ocen efektywności energetycznej (sprawności) systemów chłodniczych, klimatyzacyjnych.


Zaufali nam.