Audyt Energetyczny.

Audyt energetyczny to fachowa ekspertyza dotycząca podejmowania decyzji i realizacji przedsięwzięć, których celem jest zmniejszenie kosztów związanych z konsumpcją energii.

Celem audytu energetycznego jest zaproponowanie konkretnych rozwiżań technicznych, organizacyjnych i formalnych wraz z jednoczesnym określeniem ich opłacalności.

Dokument jest swojego rodzaju studium dostępnych rozwiązań obejmującym doradztwo w zakresie podejmowani i realizacji decyzji mających prowazić do racjonalizacji zużycia energii. W audycie zawarta jest rekomendacja uzasadnionych pod względem ekonomicznym modernizacji energetycznych, najkorzystniejszych dlabadanego obiektu. Badanie określa jakie wymierne efekty przyniosą proponowane przedsięwzięcia termomodernizacyjne w danym obiekcie.

Ze wzgędu na stopień zaawansowania i skąplikowania audytów powinny one być przeprowadzane przez doświadczonych, kompetentnych audytorów, którzy będą w stanie zaproponować realnie najkorzystniejsze rozwiązania.

Procedura sporządzania audytu jest dość skomplikowana, a w jej wyniku otrzymujemy zestawienie kosztów, zysku, czasu zwrotu kosztów i inne ekonomiczne wskaźniki opłacalności inwestycji. Dobrze opracowany audyt powinien zatem całościowo obrazować problem, stanowiąc podstawę do podjęcia świadomej decyzji co do modernizacji budynku.

Dokumenty wykonywane przez GS ENERGIA są zgodne z obowiązującym rozporzązeniem Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego (Dz. U. z 2009 r., Nr 43, poz. 346)

W skład audytu wchodzą:

 • Strona tytułowa audytu energetycznego budynku,
 • Karta audytu energetycznego budynku,
 • Dokumenty i dane źródłowe wykorzystane przy opracowaniu audytu oraz wytyczne i uwagi inwestora,
 • Inwentaryzacja techniczno-budowlana budynku,
 • Opis techniczny podstawowych elementów budynku,
 • Charakterystyka energetyczna budynku,
 • Ocena aktualnego stanu technicznego budynku,
 • Wykaz rodzajów usprawnień i przedsięwzięć termomodernizacyjnych wybranych na podstawie oceny stanu technicznego,
 • Wskazanie rodzajów usprawnień termomodernizacyjnych dotyczących zmniejszenia zapotrzebowania na ciepło,
 • Ocena opłacalności i wyboru usprawnień dot. zmniejszenia strat przez przenikanie przez przegrody i zapotrzebowania na ciepło na ogrzanie powietrza wentylacyjnego,
 • Ocena opłacalności i wybór wariantu zmniejszającego straty ciepła przez przenikanie po przesz poszczególne obszary budynku,
 • Ocena i wybór przedsięwzięcia termomodernizacyjnego prowadzącego do zmniejszenia zapotrzebowania na ciepło na przygotowanie ciepłej wody użytkowej,
 • Ocena i wybór optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego poprawiającego sprawność systemu grzewczego,
 • Zestawienie optymalnych usprawnień i przedsięwzięć w kolejności rosnącej wartości SPBT,
 • Wybór optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego,
 • Obliczenie oszczędności kosztów dla wariantów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego,
 • Dokumentacja wyboru optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego,
 • Opis techniczny optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji,
 • ZAŁĄCZNIKI DO AUDYTU,
 • Dodatkowe analizy (opcjonalne)  na życzenie inwestora np. raport z badania termowizyjnego itp…

Poza podstawowym zakresem audytu oferujemy rozszerzenie ekspertyzy o:

 • Niezależny audyt oświetlenia,
 • Zdjęcia termowizyjne, również panoramiczne,
 • Pomiary instalacji elektrycznej,
 • Ocenę efektywności energetycznej urządzeń,
 • Rysunki techniczne, opisy, fotografie – inwentaryzację uzupełniającą w przypadku braku okumentacji projektowych, pełnej dokumentacji architektonicznej,
 • Projekty wykonawcze z zakresu termomodernizacji – ocieplenia, przebudowy instalacji, montażu instalacji odnawialnych źródeł energii, np. Kolektorów slonecznych, pomp ciepła, systemów wentylacyjnych z odzyskiem ciepła,
 • Określenie efektu ekologicznego,
 • Studium wykonalności,
 • Badań efektywności energetycznej pod kątem białych certyfikatów,
 • Analizy dostępnych źródeł finansowania, dofinansowania.

Dlaczego podjąć współpracę z GS ENERGIA w zakresie przeprowadzenia audytów energetycznych?.

Nasze audyty wykonujemy kompleksowo, nie skupiając się jedynie na wybranym aspekcie obiektu, jak elektryka, mechanika, stolarka okienka. W czasie procedury nasi specjaliści sprawdzają cały budynek pod kątem technicznym, architektonicznym, instalacyjnym. Ekspertyzy, które przeprowadza GS ENERGIA są zdywersyfikowane. Współpracujemy z zakładami przemysłowymi, samorządami, gminami, bankami, obiektami biurowymi, centrami handlowymi, hotelami, fabrykami. Takie różnorodne doświadczenie sprawia, że rozumiemy możliwości i potrzeby naszych klientów i jesteśmy w stanie zaproponować im dopasowane do ich potrzeb rozwiązania.

Serdecznie zapraszamy do współpracy!

Zaufali nam.