Telemetria.

Czy Twój budynek, tak jak ponad 80% obiektów w kraju, ma niepotrzebnie zawyżone parametry dostawy energii elektrycznej oraz energii cieplnej? Czy wiedza dotycząca zarządzania mediami w firmach i budynkach użyteczności publicznej musi opierać się jedynie o tradycyjny licznik i comiesięczne rachunki? Jak właściwie zarządzać energią oraz administrować  zużycie  mediów, by skutecznie oszczędzać? GS ENERGIA podpowiada:
Stan aktualny

Szacuje się, iż ponad 80 % obiektów w Polsce ma zawyżone paramety dostawy energii elektrycznej oraz energii cieplnej. Co więcej, bardzo często wiedza o zarządzaniu  mediami w firmach i budynkach użyteczności publicznej opiera się o tradycyjne liczniki. Użytkownik otrzymuje rachunek od dostawcy danego medium, gdzie podana jest całkowita ilość zużytych jednostek oraz należna kwota. Bez wiedzy o strukturze zużycia mediów w danym okresie, opieramy się wyłącznie na wielkości comiesięcznych rachunków.

Jak to zmienić?

Prawidłowa analiza systemów, opomiarowanie oraz rejestrowanie zużycia czynników energetycznych i sanitarnych jest jednym z podstawowych warunków, które powinny zostać spełnione, jeśli chcemy rozpocząć realizację działań w zakresie oszczędności energii. Trudno ocenić prawidłowość wdrożonych działań, jeśli nie wiemy ile energii zużywane jest przez poszczególne elementy oraz w danych okresach realizacji projektu.

Monitoring energii

Podejmując decyzję o wprowadzeniu systemu oszczędzania energii, warto przeanalizować, jak w  najszybszy i najtańszy sposób obniżyć comiesięczne rachunki bez konieczności wykonania kosztownych modernizacji. Rozwiązaniem, jakie oferuje GS ENERGIA, jest innowacyjny system  monitoringu i zarządzania energią stosowany m.in. w budynkach inteligentnych..

Specjalnie powołany przez firmę GS ENERGIA zespół oszacował, że poprzez systematyczną obserwację i zrównoważone zarządzanie instalacjami, można zaoszczędzić między 5 a 15% energii elektrycznej i innych mediów. Proponowane rozwiązania nie wymagają angażowania dużego kapitału, a ich okres zwrotu jest relatywnie krótki.

Pakiet Standard.

Rozwiązanie „STANDARD”, to indywidualnie dobrany elektroniczny system czujników, elementów pomiarowych. Dopasowane do danego budynku oprogramowanie umożliwia użytkownikowi, np. za pośrednictwem witryn internetowych, urządzeń mobilnych, przeglądanie aktualnych danych  zużycia mediów przez monitorowane urządzenia, obiekty, grupy obiektów, linie produkcyjne.

Pełna integracja systemów monitoringu energii z innymi systemami może przebiegać bez przeszkód, a oszczędności mogą być realizowane nawet w wypadku wzrostu jakości użytkowania, czy instalacji.

Korzyści  po  wdrożeniu systemu STANDARD:

 • uzyskanie aktualnych informacji o parametrach  pracy poszczególnych działów produkcyjnych (części budynku), instalacji, urządzeń, itp.,
 • Identyfikacja miejsc mogących potencjalnie być źródłami nadmiernego zużycia mediów, np. niepotrzebnie włączonego światła, klimatyzacji, itp.,
 • gromadzenie danych, raportowanie  i ich dalsza analiza,
 • zarządzanie energią i wizualizacja całego systemu,
 • algorytmizacja i optymalizacja użytkowania danego obszaru produkcji bądź budynku,
 • zdalny monitoring bieżącychdanych o pracy urządzeń,
 • kontrola dostawców i odbiorców,
 • system błyskawicznego wykrywania awarii i uszkodzeń,
 • wykazanie nieprawidłowych ustawień np. zawyżonych  mocy, temperatury itp.,
 • likwidacja pików konsumpcji energii oraz wygładzenie „linii zużycia energii” (likwidowanie dołków i gór) poprzez inteligentne zarządzanie poszczególnymi procesami produkcyjnymi (odpowiednie włączanie i wyłączanie urządzeń) oraz kontrolę ich działania,
 • możliwość elastycznej rozbdowy systemu o nowe działy i podzespoły m.in. o Odnawialne Źródła Energii

Pakiet Pro.

GS ENERGIA proponuje również bardziej zzawansowane rozwiązanieUsługa ta polega na zarządzaniu energią i obsługą systemu monitoringu. W celu optymalizacji zużycia mediów i comiesięcznych oszczędności. Po wdrożeniu systemu monitoringu klient zostaje odciążony z problemu  jego obsługi. Nasi eksperci zajmą się kwestiami zarządzania mediów, ewentualną regulacją parametrów pracy instalacji i urządzeń (konsultując to m.in. z producentami i odbiorcami). Zostanie optymalne wykorztystanie wdrożonego systemu monitoringu w taki sposób, aby jakość pracy danej jednostki nie ucierpiała zarówno w kwestii komfortu pracy, jak i ewentualnych procesów eksploatacyjnych, bądź produkcyjnych. Jednocześnie zespół dołoży wszelkich starań,  by zlikwidować wszelkie źródła niepotrzebnych strat zużywanych  mediów. Wszystkie te zabiegi będą się przekładać na comiesięczne obniżenie rachunków firmy.

W praktyce, przez ustalony okres, wszystkie rachunki za media, prócz zarządcy, trafiać  będą również do ekspertów z GS ENERGIA. Mając te dane, własne obserwacje i aktualne stany monitoringu opracujemy i wdrożymy optymalny program oszczędzania energii i mediów. W ten sposób, uzyskane oszczędności finansowe są następnie dzielone pomiędzy obie strony umowy.

Dzięki opisanemu modelowi współpracy, właściciele budynków nie ponoszą żadnych dodatkowych opłat oraz mają pewność, że firma zarządzająca energią i mediami wykaże optymalne  podejście do oszczędności.

Nasza oferta skierowane jest w sposób szczególny do zamawiających z takich miast jak: Warszawa, Kraków, Łódź, Wrocław, Poznań, Szczecin, Gdańsk, Bydgoszcz,Rzeszów,  Lublin, Katowice, Częstochowa, Sosnowiec, Kielce, Tarnów, Zakopane, Jasło

Serdecznie zapraszamy do współpracy!

Zaufali nam.