Czemu służą świadectwa energetyczne?.

Cel świadectw energetycznych.

Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku zawiera informacje dotyczące zapotrzebowania na energię wyrażone poprzez wskaźniki:

 •  EP, czyli wskaźnik zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną; określa całkowitą efektywność energetyczną budynku z uwzględnieniem efektu ekologicznego. Jest to najbardziej widoczny wskaźnik na świadectwie; jest ilustrowany na wykresie.
 • wskaźnik EK (energii końcowej), na podstawie którego szacowane są koszty eksploatacji obiektu. Praktycznie EK określa ilość energii potrzebnej do ogrzania mieszkania, jego wentylacji, przygotowania ciepłej wody użytkowej, chłodzenia w ciągu roku. Im mniejsza jest wartość współczynnika EK, tym bardziej efektywny energetycznie jest dany budynek, tym samym – niższe są koszty jego utrzymania.
 • wskaźnik EU – rocznego zapotrzebowania na energię użytkową,  zdefiniowanej w rozporządzeniu, jako energia przenoszona z budynku  lub części budynku  przez przenikanie i wentylację. Określa ona jakość konstrukcji budynku. Im mniejsza wartość wskaźnika EU, tym mniejsze straty ciepła przez przegrody budynków.
 • wskaźnik procentowego udziału odnawialnych źródeł energii  jest obliczany na podstawie stosunku energii (na cele CO, CWU, chłodzenia oraz wentylacji) wyprodukowanej dzięki odnawialnym źródłom energii do energii końcowej,
 • jednostkowa emisja dwutlenku węgla do atmosfery spowodowana produkcją energii na wszystkie cele w budynku.

Obiekty, które muszą posiadać świadectwa energetyczne:

 • nowe budynki – obowiązek inwestora, do wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie należy dołączyć kopię świadectwa charakterystyki energetycznej,
 • rozbudowywane, nadbudowywane i odbudowywane obiekty,
 • mieszkanie lub dom od dewelopera – sporządzenie certyfikatu leży po stronie dewelopera,

 

 • każdy dom  lub mieszkanie kupowane na rynku wtórnym – obowiązek sprzedającego,
 • wynajmowany dom lub mieszkanie – obowiązek wynajmującego na życzenie najemcy,
 • budynki użyteczności publicznej o powierzchni przekraczającej 250 m2

Świadectwo energetyczne jest ważne przez 10 lat. Przy tym, jeśli ulegnie poprawie charakterystyka energetyczna budynku, np. zmieniona zostanie stolarka okienna, system ogrzewania czy ocieplenie przegród zewnętrznych, należy taki certyfikat wykonać ponownie.

Zaufali nam.