Co zawiera świadectwo energetyczne?.

Nowe rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 27 lutego 2015 roku dopuszcza wykonanie świadectwa energetycznego dla budynku oraz dla jego części. Poniżej przedstawiono zwartość zarówno świadectw całych budynków jak i części budynków.

Na świadectwo energetyczne budynku/części budynku składają się:.

Strona tytułowa zawierająca:

 • numer świadectwa,
 • informację o ocenianym budynku/części budynku, tj. rodzaj, przeznaczenie, adres, zdjęcie i rok oddania do użytkowania budynku/części budynku, metodę wyznaczenia charakterystyki energetycznej, powierzchnię pomieszczeń o regulowanej temperaturze powietrza oraz powierzchnię użytkową,
 • datę ważności świadectwa,
 • nazwa stacji meteorologicznej według której wykonano świadectwo energetyczne,
 • wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię użytkową[kWh/m2*rok],
 • wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię końcową[kWh/m2*rok],
 • wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię pierwotną[kWh/m2*rok],
 • jednostkowa wartość emisji dwutlenku węgla[tCO2/m2*rok],
 • udział odnawialnych źródeł energii w rocznym zapotrzebowaniu na energię końcową,
 • wskaźnik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną,
 • obliczeniową roczną ilość zużywanego nośnika energii lub energii przez budynek/część budynku na ogrzewanie, przygotowanie ciepłej wody użytkowej, chłodzenie, wbudowaną instalację oświetlenia,
 • informację o sporządzającym świadectwo, tj. imię i nazwisko, nr wpisu do wykazu osób uprawnionych, podpis i pieczątka,
 • datę wykonania świadectwa.

Strona nr 2 zawierająca:

 • numer świadectwa,
 • podstawowe parametry techniczno-użytkowe budynku/części budynku, tj.:
 • ilość kondygnacji,
 • kubatura budynku/części budynku,
 • kubatura budynku/części budynku o regulowanej temperaturze powietrza,
 • podział powierzchni użytkowej budynku/części budynku,
 • temperatury wewnętrzne w budynku/części budynku w zależności od stref ogrzewanych,
 • rodzaj konstrukcji budynku/części budynku,
 • przegrody budynku/części budynku,
 • system ogrzewania,
 • system przygotowania ciepłej wody użytkowej,
 • system chłodzenia,
 • wentylacja,
 • system wbudowanej instalacji oświetlenia,
 • inne istotne dane dotyczące budynku.

Strona nr 3 zawierająca:

 • numer świadectwa,
 • wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię użytkową z wyszczególnieniem ogrzewania, ciepłej wody użytkowej, chłodzenia oraz oświetlenia wbudowanego,
 • wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię końcową z wyszczególnieniem ogrzewania, ciepłej wody użytkowej, chłodzenia oraz oświetlenia wbudowanego,
 • wskaźnik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną z wyszczególnieniem ogrzewania, ciepłej wody użytkowej, chłodzenia oraz oświetlenia wbudowanego,
 • zalecenia dotyczące opłacalnej ekonomicznie i wykonalnej technicznie poprawy charakterystyki energetycznej budynku/części budynku.

Strona nr 4 zawierająca:

 • numer świadectwa,
 • objaśnienia,
 • uwagi.

Zaufali nam.