Potencjał kogeneracji w UE i Polsce.

Rozwój technologii CHP – skojarzonego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej – stanowi istotny sposób zaspokojenia potrzeb krajów europejskich w zakresie efektywności energetycznej i ochrony środowiska. Jest to jedyny znany sposób jednoczesnego wykorzystania różnorodnych paliw do produkcji ciepła i energii elektrycznej o wysokiej efektywności i niskich poziomach emisji. Podstawowym wymaganiem dla takich systemów jest istnienie lokalnego zapotrzebowania na ciepło. Potencjał CHP jest wysoki, ponieważ lokalny przemysł bardzo często jest energochłonny i wymagający dużych ilości ciepła.

Potencjał rynku dla małej kogeneracji jest obiecujący – według szacunków KAPE S.A. wynosi 400-600 Mwe.

Ponadto do 2030 roku polski rząd przewidział w swoich planach produkcję 47 900 GWh prądu pochodzącego z kogeneracji.

Zaufali nam.