Korzyści z kogeneracji.

Dlaczego kogeneracja?.

Kogeneracja jest sprawdzoną technologią, która dzięki najnowszym osiągom i patentom jest co raz bardziej niskoemisyjna. Decyzje o wykorzystaniu rozwiązań trigeneracyjnych na światowych rynkach energetycznych wynikają najczęściej z korzyści finansowych, operacyjnych i środowiskowych, jakie przynosi w przeliczeniu na jednostkę paliwa.

Korzyści finansowe:.

 • gwarancja obniżenia kosztów zużycia energii pierwotnej, co przekłada się np. na trwałe obniżenie kosztów eksploatacyjnych/kosztów produkcji,
 •  znaczne obniżenie kosztów eksploatacyjnych układów względem obecnych,
 • obniżenie/wyeliminowanie opłat za przesył energii elektrycznej – generacja energii w miejscu poboru,
 • wzrost bezpieczeństwa dostaw energii – zwiększenie bezpieczeństwa dostaw energii – układy równoległe
 • stabilne i przewidywalne koszty energii elektrycznej, cieplnej oraz chłodu,
 • redukcja opłat za emisje CO2,
 •  zmniejszenie kosztów inwestycji w urządzenia towarzyszące, np. kotły,
 • efektywne z punktu widzenia opodatkowania zarządzanie środkami trwałymi,
 • zbywalne prawa majątkowe ze świadectw pochodzenia energii,
 • możliwość zlecenia outsourcingu energetycznego.

Korzyści środowiskowe:.

 • ograniczenie znaczącej ilości zużywanego paliwa (nawet do 50 %),
 • możliwość stosowania dowolnego paliwa w tym biopaliw/biogazów/biomasy,
 • zmniejszenie emisji dwutlenku węgla,
 • zmniejszenie emisji tlenków siarki i azotu,
 •  zmniejszenie zużycia energii na potrzeby własne.

Potencjał eksploatacyjny:.

 • automatyzacja obsługi i zdalny monitoring pracy jednostek – czyni go praktycznie elementem bezobsługowym,
 • okres eksploatacji minimum 20 lat,
 • małe gabaryty jednostek (kontenerów) z możliwością lokalizacji wewnątrz i zewnątrz,
 • zachowanie wysokiej sprawności przy obciążeniach częściowych,
 • szybka budowa i rozruch,
 • większa elastyczność produkcji ciepła do ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,
 •  możliwości produkcji pary wodnej,
 •  możliwość rozbudowy systemu o kolejne moduły,
 • trigeneracja z wykorzystaniem nadmiaru ciepła w absorpcyjnych agregatach chłodniczych.

Potencjał prawny:.

 • możliwości zwiększenia produkcji energii bez przekroczenia ustawowych limitów emisji CO2,
 • możliwość umorzenia świadectw pochodzenia energii z wysoko sprawnej kogeneracji.

Zaufali nam.