Świadectwa Charakterystyki Energetycznej: Rejestr rośnie, a w 2024 r. nadchodzą nowe zmiany.

Według Ministerstwa Rozwoju i Technologii, liczba sporządzanych świadectw energetycznych znacząco wzrosła od wprowadzenia nowelizacji. Obecnie w Centralnym Rejestrze Charakterystyki Energetycznej Budynków znajduje się prawie 1 100 000 takich świadectw, a ich liczba stale rośnie.

 

Kto musi posiadać Świadectwo Charakterystyki Energetycznej?

W kwietniu bieżącego roku została wprowadzona nowelizacja ustawy dotyczącej charakterystyki energetycznej budynków, o której pisaliśmy w artykule: Świadectwa charakterystyki energetycznej – co się zmieni od kwietnia 2023 roku? 

Świadectwa Charakterystyki Energetycznej od 28 kwietnia 2023 r. wymagane jest dla:

– nowych budynków w momencie zakończenia budowy lub w trakcie ubiegania się o pozwolenie na użytkowanie,

– budynków, w których organy wymiaru sprawiedliwości, prokuratura lub organy administracji publicznej zajmują powierzchnię użytkową przekraczającą 250 m² i świadczą usługi dla interesantów.

  • Jeśli obiekty, takie jak szkoły czy urzędy, przekraczają 250 m², kluczowe jest ustalenie, czy kwalifikują się jako organy administracji publicznej zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego.

– budynku lub części budynku zbywanego na podstawie: umowy sprzedaży, umowy sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu oraz wynajmowanego.

  • W przypadku wynajmu budynku szkoły lub jego części, do np. prowadzenia sklepiku szkolnego, właściciel musi posiadać ŚCHE zgodne z obowiązującymi przepisami.

Jeśli właściciel nieruchomości nie dostarczy takiego świadectwa, grozi do kilku tysięcy złotych grzywny.

Dowiedz się więcej:Kiedy należy sporządzić Świadectwo Charakterystyki Energetycznej?

 

Błędy w Świadectwach Charakterystyki Energetycznej

Ministerstwo przeprowadza systematyczną weryfikację tych dokumentów, zarówno losowo, jak i na wniosek osób zlecających ich sporządzenie. Warto zaznaczyć, że nie wszystkie świadectwa spełniają wymagania ministerialne, przy czym najczęstsze błędy to braki w opisach przegród lub instalacji oraz błędne wartości wskaźników efektywności energetycznej.

Osoby sporządzające dokumenty muszą działać zgodnie z przepisami, a rażące i oczywiste błędy mogą skutkować utratą uprawnień do sporządzania świadectw.

Dowiedz się więcej: Jak zostać wpisanym do wykazu osób sporządzających świadectwa charakterystyki energetycznej?

 

Klasy Energetyczne budynków od 2024 roku

Nowelizacja ustawy o charakterystyce energetycznej budynków to tylko początek większej rewolucji. Zgodnie z unijną dyrektywą EPBD, w UE zostanie wprowadzony ujednolicony system klas energetycznych budynków, od A+ do G.

Dowiedz się więcej: Klasy energetyczne budynków: Co musisz wiedzieć przed 2024 rokiem?

W Polsce ta zmiana wymaga wprowadzenia nowego systemu od podstaw, a ma to nastąpić od 2024 roku. Jednakże prace nad odpowiednim rozporządzeniem nadal trwają, i nie można jeszcze określić dokładnego kształtu i terminu wdrożenia nowych przepisów. Istnieją również kwestie dotyczące ważności obecnych świadectw energetycznych po wejściu w życie nowego rozporządzenia, które zostaną uregulowane w projekcie rozporządzenia.


GS ENERGIA specjalizuje się w profesjonalnym sporządzaniu świadectw charakterystyki energetycznej. Jeśli potrzebujesz pomocy w tym obszarze, możesz na nas liczyć. Nasza wiedza i doświadczenie pozwolą Ci uzyskać niezbędne dokumenty zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

kontakt

 

 

Zaufali nam.