Jak zostać wpisanym do wykazu osób sporządzających świadectwa charakterystyki energetycznej?.

Chcesz rozpocząć karierę w branży energetycznej? W dzisiejszym artykule omówimy krok po kroku jak zdobyć wpis na listę osób uprawnionych do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej.

KROK 1 – WYBIERZ SPOSÓB ZŁOŻENIA WNIOSKU

Aby ubiegać się o wpis do wykazu przed rozpoczęciem wykonywania świadectw, należy złożyć wniosek do Ministerstwa Rozwoju i Technologii. Można to zrealizować poprzez dwie metody:

 

 • tradycyjnie – na piśmie

! pamiętaj, aby na kopercie dopisać: “Centralny Rejestr Charakterystyki Energetycznej Budynków”

 

WYMAGANIA

 Aby zostać wpisanym do wykazu, wymagane jest spełnienie poniższych kryteriów:

 1. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych.
 2. Brak prawomocnego wyroku skazującego za przestępstwa przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub przestępstwa skarbowego.
 3. Posiadanie odpowiednich uprawnień budowlanych lub tytułu zawodowego, np. inżyniera, bądź ukończenie studiów wyższych oraz podyplomowych, których program obejmuje zagadnienia związane z charakterystyką energetyczną budynków, audytami energetycznymi budynków, budownictwem energooszczędnym i odnawialnymi źródłami energii.

*Osoby, które świadczą usługi transgraniczne w Polsce i mają uprawnienia do wystawiania świadectw charakterystyki energetycznej w państwie członkowskim UE, państwie EFTA lub państwie z umową o swobodnym świadczeniu usług, również mogą starać się o wpis do wykazu.

 

KROK 2 – PRZYGOTUJ DOKUMENTY

Dołącz do wniosku:

 • Oświadczenie, które potwierdza, że:
 1. Wszystkie informacje zawarte w wniosku o wpis do wykazu są zgodne z prawdą.
 2. Posiadasz pełną zdolność do czynności prawnych.
 3. Nie byłeś karany prawomocnym wyrokiem.
 • Dyplom studiów wyższych lub dokument potwierdzający uprawnienia budowlane

Listę wymaganych dokumentów znajdziesz na stronie: https://www.biznes.gov.pl/pl/opisy-procedur/-/proc/642

 

KROK 3 – WYŚLIJ WNIOSEK WYBRANĄ METODĄ

 

KROK 4 – OCZEKUJ INFORMACJI OD MINISTERSTWA

 

 • Jeśli twój wniosek jest niekompletny i brakuje w nim niezbędnych informacji lub dokumentów, otrzymasz pismo informacyjne, w którym zostaną wskazane konkretne elementy do uzupełnienia.
 • Jeżeli spełniasz wszystkie wymagania i załączyłeś kompletne dokumenty – minister umieści Cię na wykazie – twoje imię i nazwisko automatycznie pojawi się na stronie po zakończonym wpisie.

 

Wykaz osób uprawnionych do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej

znajduje się na stronie Ministerstwa Rozwoju i Technologii: https://rejestrcheb.mrit.gov.pl/rejestr-uprawnionych

 

! Ze względu na dużą ilość wniosków, proces ich rozpatrywania może zająć nawet ponad miesiąc.

! Usługa nie wiąże się z żadnymi opłatami. Jeśli natomiast chcesz otrzymać zaświadczenie potwierdzające wpis musisz wpłacić 17 zł na konto Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy – Centrum Obsługi Podatnika.


GS ENERGIA specjalizuje się w profesjonalnym sporządzaniu świadectw charakterystyki energetycznej. Jeśli potrzebujesz pomocy w tym obszarze, możesz na nas liczyć. Nasza wiedza i doświadczenie pozwolą Ci uzyskać niezbędne dokumenty zgodnie z obowiązującymi przepisami.

W przypadku zainteresowania prosimy o kontakt na podany e-mail: biuro@gsenergia.pl lub tel.+48 606 590 931

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat efektywności energetycznej i innych aspektów związanych z budynkami, zachęcamy również do zapoznania się z wcześniejszymi artykułami na ten temat, które znajdziesz na naszym blogu!

Zaufali nam.