Świadectwo energetyczne budynku 2023 – NOWELIZACJA USTAWY.

18 października podpisana została ustawa o zmianie ustawy o charakterystyce energetycznej budynków oraz ustawy – Prawo budowlane, która wdraża do krajowego porządku prawnego przepisy dyrektyw Parlamentu Europejskiego w sprawie charakterystyki energetycznej budynków i w sprawie efektywności energetycznej.

W związku z powyższym od 28 kwietnia 2023 roku powstaje nowy obowiązek dla właścicieli nieruchomości. Świadectwo energetyczne będzie wymagane nie tylko dla nowo zbudowanych domów lub mieszkań w budynkach wielorodzinnych, ale również dla tych wcześniej wybudowanych.

Od momentu wejścia w życie nowelizacji ustawy będzie obowiązek dołączania kopii świadectwa energetycznego do zawiadomienia o zakończeniu budowy lub wniosku o pozwolenie na użytkowanie, a także jeżeli będziemy chcieli wynająć lub sprzedać dom lub mieszkanie. W Polsce obowiązek ten dotyczy nowo budowanych domów i mieszkań, a także tych przeznaczonych do sprzedaży lub wynajmu. Mając jednak w bliskiej perspektywie sprzedaż lub wynajem mieszkania albo domu, warto takie świadectwo załatwić już teraz.

Świadectwo energetyczne będzie można dołączyć w formie papierowej lub elektronicznej. Okres ważności świadectwa energetycznego wynosi 10 lat., pod warunkiem, że w domu nie dokonano termomodernizacji i np. wymiany okien, czy modernizacji systemów ogrzewania.

Ministerstwo Rozwoju i Technologii poinformowało, że nowelizacja ustawy nie przewiduje konieczności sporządzania świadectwa charakterystyki energetycznej dla już istniejących budynków, ich części lub lokali, które wykorzystywane są na własny użytek (a więc nie są np. przedmiotem najmu czy sprzedaży). Ponadto obowiązek przedstawienia świadectwa przez inwestorów i inwestorki nie dotyczy domów, których powierzchnia nie przekracza 70 m2.

Misją ustawodawcy jest budowanie w Polsce nowoczesnych i energooszczędnych budynków.

Każdy budynek i każde mieszkanie ma obowiązek posiadać opracowaną charakterystykę energetyczną, która ma służyć rozpoznaniu ich stanu technicznego oraz zapotrzebowania na energię do ogrzewania oraz chłodzenia. Świadectwo charakterystyki energetycznej pozwala podjąć niezbędne kroki w celu uzyskania lepszej efektywności energetycznej nieruchomości. Dzięki temu możesz zminimalizować koszty eksploatacji swojej nieruchomości, a zwłaszcza energii elektrycznej.

 

 

Sprzedaż i wynajem mieszkania tylko ze świadectwem energetycznym.

Świadectwo charakterystyki energetycznej będzie obowiązkowe nie tylko dla budynków jednorodzinnych i wielorodzinnych, ale także dla właścicieli mieszkań. Każdy kto chce sprzedać lub wynająć mieszkanie będzie musiał posiadać odpowiedni dokument. Co więcej, na mocy nowelizowanych przepisów wprowadzony zostanie obowiązek poinformowania o świadectwie już w ogłoszeniu zbycia lub najmu, gdy dla budynku lub części budynku został ten dokument sporządzony.

Nowe przepisy określają również, że od 2023 roku świadectwo charakterystyki energetycznej może wykonać osoba wpisana do wykazu osób uprawnionych w centralnym rejestrze charakterystyki energetycznej budynków. Wykaz osób uprawnionych znajdziemy na stronie – rejestrcheb.mrit.gov.pl

Kolejna nowość to powszechny dostęp do podstawowych informacji zawartych w świadectwach charakterystyki energetycznej, które znajdują się w centralnym rejestrze charakterystyki energetycznej budynków. Ma to na celu poprawienie jakości świadectw charakterystyki energetycznej. Do podstawowych informacji zawartych w centralnym rejestrze charakterystyki energetycznej budynków ma być powszechny dostęp. Zebrane tam dane będą przydatne w przyszłości do opracowania strategii renowacji budynków służącej wspieraniu renowacji krajowych zasobów budynków mieszkalnych i niemieszkalnych, zarówno publicznych, jak i prywatnych.

W przypadku zainteresowania prosimy o kontakt na podany e-mail:  biuro@gsenergia.pl lub tel.+48 606 590 931

Zaufali nam.