Kiedy należy sporządzić Świadectwo Charakterystyki Energetycznej?.

Rozmawiając o efektywności energetycznej budynków, pojawia się istotne pytanie – Kiedy właściwie należy sporządzić świadectwo charakterystyki energetycznej? 

To zagadnienie ma kluczowe znaczenie zarówno dla właścicieli nieruchomości, jak i dla osób planujących zakup czy wynajem. W tym artykule odpowiadamy na najczęściej zadawane pytania, aby rozwiać wątpliwości i dostarczyć klarownych odpowiedzi.

Czy każdy istniejący już budynek, taki jak dom, mieszkanie, sklep lub jego część, np. garaż, muszą posiadać świadectwo charakterystyki energetycznej?

  • Świadectwo potrzebne jest w przypadku sprzedaży lub wynajmu istniejącego budynku bądź jego części. Nowe budynki od 28 kwietnia 2023 muszą mieć świadectwo w momencie zakończenia budowy lub ubiegając się o pozwolenie na użytkowanie. Wyjątki to małe domy o powierzchni zabudowy do 70m2 tylko dla potrzeb własnych, ale ich sprzedaż lub wynajem wymaga świadectwa.

 

Czy budynek, który nie ma instalacji ogrzewania lub chłodzenia, musi posiadać świadectwo charakterystyki energetycznej?

  • Świadectwo charakterystyki energetycznej jest sporządzane tylko dla budynków lub części budynków z instalacją do ogrzewania lub chłodzenia. Spowodowane jest to metodologią określoną w przepisach. Jeśli budynek nie ma takiej instalacji, nie można obliczyć charakterystyki energetycznej z powodu braku odpowiednich danych.

 

Czy należy sporządzić świadectwo przy zakupie miejsca parkingowego w dużym parkingu wielostanowiskowym?

  • NIE – gdy miejsca postojowe w garażu podziemnym nie są traktowane jako część budynku według prawa.
  • TAK – gdy traktowane są jako oddzielne pomieszczenia. Istnieją różne rodzaje garaży podziemnych. Niektóre z nich mogą być a nawet posiadać instalacje klimatyzacyjne czy oświetlenie.

W związku z tym, w konkretnych przypadkach, może być konieczne skonsultowanie się z osobami uprawnionymi do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej, które mają pełniejszą wiedzę na temat danego budynku i jego technicznych aspektów.

 

Czy budynki znajdujące się w obszarach ochrony konserwatorskiej lub wpisane do rejestru zabytków są zwolnione z konieczności posiadania świadectwa charakterystyki energetycznej?

  • Nie wszystkie budynki w obszarach ochrony konserwatorskiej lub historycznych układach urbanistycznych i ruralistycznych są uważane za zabytki. Te obszary mogą obejmować zarówno nowe inwestycje, jak i działania konserwatorskie, które mogą wiązać się z usunięciem nieodpowiednich budynków i struktur. Strefy ochrony konserwatorskiej są technicznymi obszarami ochrony, a wpisy obszarowe dotyczą charakterystycznych cech przestrzeni. Dlatego budynki w tych obszarach niekoniecznie są uznawane za zabytki.
  • Warto podkreślić, że obiekty wpisane do rejestru zabytków mogą obejmować nie tylko poszczególne budynki, ale także historyczne układy urbanistyczne i ruralistyczne. Ochrona tych obszarów nie dotyczy samej substancji budynków, lecz ich charakterystycznych cech przestrzennych. W związku z tym, budynki znajdujące się w tych obszarach nie są zwolnione z obowiązku posiadania świadectwa charakterystyki energetycznej.

 

Jakie budynki służące jako miejsca kultu i działalności religijnej są zwolnione z wymogu posiadania i dostarczenia świadectwa charakterystyki energetycznej?

Aby określić, które budynki używane jako miejsca kultu i działalności religijnej są zwolnione z obowiązku sporządzania i przekazywania świadectwa charakterystyki energetycznej, warto odwołać się do:

  • klasyfikacji obiektów budowlanych określonej w załączniku do Prawa budowlanego,
  • wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego (sygnatura II SA 391/91). Zgodnie z tym orzeczeniem, miejsca kultu religijnego to te, w których regularnie i systematycznie odbywają się nabożeństwa i inne zorganizowane formy kultu religijnego dla wiernych danej religii lub wyznania.
  • Obiekty takie jak przydrożne kapliczki, symbole i znaki religijne nie są uważane za miejsca kultu religijnego i nie podlegają temu zwolnieniu.

 

Ministerstwo Rozwoju i Technologii udostępniło aktualizację pytań i odpowiedzi dotyczących świadectw charakterystyki energetycznej. Więcej informacji znajdziecie na ich oficjalnej stronie internetowej: gov.pl


GS ENERGIA specjalizuje się w profesjonalnym sporządzaniu świadectw charakterystyki energetycznej. Jeśli potrzebujesz pomocy w tym obszarze, możesz na nas liczyć. Nasza wiedza i doświadczenie pozwolą Ci uzyskać niezbędne dokumenty zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

kontakt

 

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat efektywności energetycznej i innych aspektów związanych z budynkami, zachęcamy również do zapoznania się z wcześniejszymi artykułami na ten temat, które znajdziesz na naszym blogu!

Zaufali nam.