Świadectwo Charakterystyki Energetycznej w krajach europejskich.

Globalne dążenie do zrównoważonego stylu życia i efektywności energetycznej nabrało tempa w ostatnich latach, a wiele krajów wdrożyło środki mające na celu zmniejszenie zużycia energii i śladu węglowego. Kraje europejskie znajdują się w czołówce tego ruchu, a jednym z kluczowych narzędzi jest świadectwo charakterystyki energetycznej (Energy Performance Certificate).

Oceniając i klasyfikując charakterystykę energetyczną budynków, świadectwa dostarczają cennych informacji zarówno właścicielom nieruchomości, jak i potencjalnym nabywcom lub najemcom. Niniejszy artykuł zawiera przegląd przepisów i praktyk związanych z EPC w pięciu krajach europejskich: Hiszpanii, Włoszech, Holandii, Szwecji Niemczech.

 

HISZPANIA

W Hiszpanii proces certyfikacji energetycznej stał się obowiązkowy w czerwcu 2013 r. dla każdego budynku sprzedawanego lub wynajmowanego. Certyfikat zapewnia ocenę od A (najbardziej wydajny) do G (najmniej wydajny), w oparciu o zużycie energii przez nieruchomość i emisję dwutlenku węgla. Certyfikat jest ważny przez 10 lat.

⇒ Dowiedz się więcej o klasach energetycznych: Klasy energetyczne budynków: Co musisz wiedzieć przed 2024 rokiem?

Jednak nie wszystkie budynki muszą posiadać certyfikat. Na przykład nieruchomości o powierzchni mniejszej niż 50 m2, miejsca kultu religijnego i budynki przeznaczone do rozbiórki są wyłączone z tego wymogu.

Aby jeszcze bardziej zachęcić do efektywności energetycznej, Hiszpania zapewnia dotacje dla właścicieli domów, którzy podejmują się renowacji w celu poprawy charakterystyki energetycznej ich nieruchomości.

 

Prawo i regulacje: Hiszpania wdrożyła przepisy dotyczące świadectw charakterystyki energetycznej zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej w sprawie charakterystyki energetycznej budynków.

Kto musi posiadać certyfikat: Od 1 czerwca 2013 r. wszystkie budynki, domy i niektóre zabytki, które są sprzedawane lub wynajmowane, muszą posiadać świadectwo charakterystyki energetycznej.

Koszt: Koszt różni się w zależności od wielkości i złożoności nieruchomości. Średnio ceny wahają się od 50 do 300 euro.

Kary: Nieprzestrzeganie przepisów może skutkować grzywnami w wysokości od 300 € do 6 000 €.

Zmiany: Hiszpański rząd pracuje nad wzmocnieniem przepisów i zapewnieniem lepszej zgodności z przepisami poprzez wzmożone kontrole i bardziej rygorystyczne normy.

 

WŁOCHY

Włochy wprowadziły obowiązkowe świadectwa charakterystyki energetycznej2009 roku. Certyfikat, zwany “Attestato di Prestazione Energetica” (APE), mierzy wydajność energetyczną budynku i oferuje ocenę od A+ (najwyższa wydajność) do G (najniższa wydajność).

APE nie tylko przedstawia dane dotyczące charakterystyki energetycznej nieruchomości, ale także sugeruje środki mające na celu poprawę jej wydajności.

Podobnie jak w Hiszpanii, certyfikat jest ważny przez 10 lat. Co więcej, podczas reklamowania nieruchomości na sprzedaż lub wynajem we Włoszech, wskaźnik charakterystyki energetycznej musi być wyświetlany.

 

Prawo i regulacje: Włochy wprowadziły wymóg świadectw charakterystyki energetycznej w 2009 r., w następstwie dyrektywy UE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków.

Kto musi posiadać certyfikat: Świadectwo charakterystyki energetycznej jest obowiązkowe dla wszystkich budynków lub pojedynczych jednostek, które są sprzedawane, wynajmowane lub remontowane.

Koszt: Średni koszt waha się od 100 do 400 euro, w zależności od wielkości i rodzaju nieruchomości.

Kary: Grzywny za nieprzestrzeganie przepisów mogą wynosić od €3,000 do €18,000.

Zmiany: W ostatnich latach Włochy podjęły kroki w celu poprawy dokładności świadectw charakterystyki energetycznej i zwiększyły szkolenia i wymagania dla certyfikatorów.

 

HOLANDIA

Holandia rozpoczęła swój program certyfikacji energetycznej w 2008 roku. Holenderskie świadectwa charakterystyki energetycznej są obowiązkowe przy sprzedaży lub wynajmie budynków mieszkalnych i komercyjnych. Etykiety energetyczne wahają się od A (zielone i bardzo wydajne) do G (czerwone i bardzo nieefektywne).

Unikalną cechą holenderskiego systemu jest ciągła aktualizacja kryteriów. Oznacza to, że dom z etykietą B w 2010 roku może teraz otrzymać etykietę C lub D, jeśli nie zostaną wprowadzone żadne ulepszenia. Zmusza to właścicieli domów do ciągłego inwestowania w środki oszczędzania energii.

 

Prawo i regulacje: Holandia wprowadziła świadectwo charakterystyki energetycznej w 2008 roku. Od 1 stycznia 2015 r. wszyscy właściciele domów są zobowiązani do uzyskania świadectw charakterystyki energetycznej przy sprzedaży lub wynajmie swoich domów.

Kto musi posiadać certyfikat: Każdy, kto sprzedaje lub wynajmuje nieruchomość.

Koszt: Ceny zazwyczaj wahają się od €100 do €200.

Kary: Nieprzestrzeganie przepisów może prowadzić do grzywny w wysokości do 405 euro dla osób fizycznych i do 20 250 euro dla firm.

Zmiany: Kraj koncentruje się na uczynieniu procesu bardziej przyjaznym dla użytkownika, z portalami internetowymi i bazami danych ułatwiającymi wyszukiwanie i weryfikację.

 

SZWECJA

Szwecja, znana z solidnej polityki środowiskowej, włączyła certyfikację energetyczną jako część swojej strategii ograniczania zużycia energii.

Zainicjowany w 2009 roku szwedzki program świadectw charakterystyki energetycznej jest obowiązkowy zarówno dla budynków mieszkalnych, jak i komercyjnych. Certyfikaty energetyczne są ważne przez 10 lat i zawierają zalecenia dotyczące sposobu zmniejszenia zużycia energii.

Jednakże, w przeciwieństwie do innych krajów, szwedzki system nie wykorzystuje prostego systemu klasyfikacji A-G. Zamiast tego certyfikat przedstawia szczegółowe dane na temat zużycia energii w budynku, co czyni go nieco bardziej złożonym dla przeciętnej osoby do interpretacji.

 

Prawo i regulacje: Szwecja wprowadziła świadectwo charakterystyki energetycznej w 2009 roku. Ich przepisy są ściśle dostosowane do dyrektywy UE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków.

Kto musi posiadać certyfikat: Jest to obowiązkowe zarówno dla budynków mieszkalnych, jak i komercyjnych, gdy są one sprzedawane lub wynajmowane.

Koszt: Koszt jest zmienny, ale zazwyczaj waha się od 100 do 500 euro, w zależności od wielkości nieruchomości.

Kary: Nieprzestrzeganie przepisów może skutkować grzywnami, dokładna kwota jest ustalana indywidualnie dla każdego przypadku.

Zmiany: Szwecja pracuje nad poprawą wydajności procesu świadectw charakterystyki energetycznej i zapewnieniem, że więcej budynków zostanie objętych tymi przepisami.

 

NIEMCY

Niemieckie podejście do certyfikacji energetycznej jest kompleksowe i rygorystyczne.

“Energieausweis” to dokument dostarczany potencjalnym nabywcom lub najemcom, szczegółowo opisujący efektywność energetyczną budynku. Od 2008 r. posiadanie tego dokumentu jest obowiązkowe dla właścicieli domów przy sprzedaży lub wynajmie nieruchomości.

Certyfikat klasyfikuje budynki w skali od zielonej (efektywne) do czerwonej (nieefektywne).

Na uwagę zasługują rygorystyczne kryteria stosowane w Niemczech. Przykładowo, budynki wzniesione przed 1965 rokiem muszą spełniać określone kryteria energooszczędności, co wymusza renowacje na szeroką skalę w całym kraju.

Co więcej, od 2021 r. każdy budynek, który nie spełnia standardu energetycznego “KfW 55”, nie może otrzymać pomocy finansowej od rządu. Dzięki temu nowe konstrukcje od samego początku będą energooszczędne.

 

Prawo i regulacje: Niemcy były pionierem w zakresie efektywności energetycznej i wprowadziły świadectwa charakterystyki energetycznej w 2008 r., dostosowując się do dyrektyw UE.

Kto musi posiadać certyfikat: Obowiązkowe dla wszystkich nieruchomości sprzedawanych, wynajmowanych lub dzierżawionych. Dodatkowo, budynki użyteczności publicznej muszą umieszczać swoje świadectwa charakterystyki energetycznej w widocznym miejscu.

Koszt: Ceny zazwyczaj mieszczą się w przedziale od 100 do 500 euro.

Kary: Nieprzestrzeganie przepisów może skutkować grzywną w wysokości do 15 000 EUR.

Zmiany: Niemcy stale aktualizują swoje przepisy energetyczne, aby dotrzymać kroku postępowi technologicznemu. Obejmuje to regularne aktualizowanie wymagań i standardów dotyczących świadectw charakterystyki energetycznej.

 

Efektywność Energetyczna w Europie

Wprowadzenie i wdrożenie świadectw charakterystyki energetycznej w krajach europejskich jest wyraźnym krokiem w kierunku promowania efektywności energetycznej i zrównoważonego stylu życia. Podczas gdy specyfika może się różnić w zależności od kraju, nadrzędny cel pozostaje ten sam: budowanie świadomości wśród obywateli na temat charakterystyki energetycznej ich budynków oraz zachęcanie branży budowlanej i projektowej do stosowania bardziej wydajnych praktyk.


Zachęcamy do skorzystania z usług naszej firmy, GS ENERGIA, która oferuje szeroki zakres profesjonalnych rozwiązań związanych z efektywnością energetyczną, w tym świadectwa charakterystyki energetycznej.

 

kontakt

 

Odkryj więcej:

Zaufali nam.