Nowe perspektywy dla Świadectw Charakterystyki Energetycznej – Projekt TIMEPAC.

Współczesne wyzwania związane z efektywnością energetyczną i koniecznością ograniczenia emisji gazów cieplarnianych stawiają przed nami pilną potrzebę rewolucji w sektorze budownictwa. Ponad 40% globalnego zużycia energii końcowej pochłaniają budynki, zwłaszcza na cele związane z ogrzewaniem i chłodzeniem.

Dlatego kluczowe staje się podejmowanie działań mających na celu dekarbonizację w tych obszarach. W tym kontekście narzędziem o ogromnym potencjale okazuje się być świadectwo charakterystyki energetycznej (Energy Performance Certificate), które dostarcza informacje na temat efektywności energetycznej budynków oraz sugerowanych ulepszeń.

 

 

W miarę wzrostu ambicji klimatycznych, zwiększają się również oczekiwania wobec świadectw charakterystyki energetycznej. Taki cel przyświeca konsorcjum TIMEPAC, które finansowane jest z unijnego programu Horizon.

Czego brakuje w dzisiejszych świadectwach charakterystyki energetycznej?

Obecnie przepisy europejskie nakładają obowiązek posiadania świadectwa charakterystyki energetycznej dla każdego budynku wystawionego na sprzedaż lub wynajem.

Dzisiejsze świadectwa charakterystyki energetycznej nie dostarczają jednak wystarczających informacji do oceny rzeczywistej wydajności budynku, np. informacji o wydajności używanego sprzętu i zachowaniu mieszkańców, które są ze sobą silnie powiązane.

Co więcej, obecne świadectwa nie zawierają również informacji o potencjale budynku w kontekście zainstalowania systemów wykorzystujących energię odnawialną czy zdolności do produkcji i przesyłu wytworzonej energii do sieci.

W rezultacie obecne certyfikaty stały się jedynie wymogiem formalnym, nie pełniąc jednocześnie skutecznej roli w zachęcaniu do modernizacji zasobów budowlanych, zaznacza Leandro Madrazo, profesor w Szkole Architektury La Salle na Uniwersytecie Ramon Llull w Barcelonie oraz koordynator projektu TIMEPAC.

 

Nowe perspektywy w Świadectwach Charakterystyki Energetycznej

TIMEPAC przywołuje nowe perspektywy w dziedzinie świadectw charakterystyki energetycznej, pracując nad rozbudową efektywności i zasięgu świadectw charakterystyki energetycznej. Głównym celem projektu jest wzmocnienie przekonania właścicieli, aby podjęli działania na rzecz poprawy efektywności energetycznej swoich budynków, przy jednoczesnym dostarczeniu im dokładnych narzędzi i wskazówek.

Ekspertów związanych z projektem zaniepokoiła niska skuteczność obecnych certyfikatów w prowadzeniu do realnych modernizacji. Dlatego TIMEPAC dąży do wprowadzenia nowego typu świadectw charakterystyki energetycznej, które nie tylko dostarczą informacji na temat stanu energetycznego budynku, ale także będą dynamicznie monitorować jego wydajność w czasie. Będą brać pod uwagę zarówno zużycie energii, skuteczność użytych materiałów, jak i komfort mieszkańców, co ma ogromne znaczenie dla oceny izolacji czy systemów ogrzewania i chłodzenia. Dodatkowo, nowe EPC oceniać będą, w jaki sposób budynek współgra z otoczeniem i lokalną infrastrukturą, co jest kluczowe dla zwiększenia efektywności środowiska zbudowanego.

 

 

Odporność na zmiany klimatyczne ma także istotne znaczenie

Aktualny kryzys klimatyczny już spowodował wzrost częstotliwości i nasilenia skrajnych zjawisk pogodowych, a przewidywane dalsze ocieplenie jeszcze bardziej wzmocni ten efekt. Dlatego istotne jest osiągnięcie “odporności klimatycznej”, jak podkreśla Vincenzo Corrado.

Budynki powinny być odporne na ekstremalne zjawiska atmosferyczne, zawierać mechanizmy chłodzące w odpowiedzi na rosnące temperatury, a ich całkowite zużycie energii powinno być jak najbardziej ograniczone.

 

Przyszłość zrównoważonego budownictwa

Poprawa obecnych świadectw charakterystyki energetycznej poprzez dokładniejsze dane i uwzględnienie dodatkowych źródeł informacji, nie będzie prostym zadaniem. Jednak naukowcy cieszą się postępem, jaki dokonał się w ostatnich dekadach. W ciągu ostatnich 20 lat zmieniło się podejście, przechodząc od koncentracji na pojedynczych budynkach do zrozumienia ich jako elementów większych systemów. Odkryto także, że poprawa charakterystyki energetycznej to nie tylko aspekt techniczny, ale także kwestia społeczna i kulturowa.

 


Zachęcamy do skorzystania z usług naszej firmy, GS ENERGIA, która oferuje szeroki zakres profesjonalnych rozwiązań związanych z efektywnością energetyczną, w tym świadectwa charakterystyki energetycznej.

 

kontakt

 

Odkryj więcej:

 

Zaufali nam.