Niewystarczające inwestycje w infrastrukturę wodorową – Nowy raport Orlen.

Raport Orlen na temat rynku wodoru w Polsce i krajach bałtyckich przedstawia zarówno obecną sytuację, jak i prognozy na przyszłość. Wodór odnawialny i niskoemisyjny jest postrzegany jako kluczowy element transformacji energetycznej, szczególnie w kontekście dekarbonizacji sektorów trudnych do elektryfikacji, takich jak przemysł ciężki i transport. Niedostateczna liczba hubów wodorowych, stacji tankowania i sieci przesyłowych może poważnie zahamować rozwój rynku wodoru w Polsce.

Zapotrzebowanie na wodór

Do 2030 roku, zapotrzebowanie na odnawialny wodór w Polsce ma wynieść około 344 600 ton, co wzrośnie do 660 150 ton w 2035 roku. Główne sektory, które będą wykorzystywać wodór, to przemysł, transport oraz produkcja amoniaku i innych chemikaliów​.

 

Rozwój infrastruktury wodorowej

W miarę jak Polska dąży do dekarbonizacji przemysłu i transportu, kluczowym elementem jest rozwój infrastruktury wodorowej. Obecnie istniejące huby i stacje tankowania wodoru są niewystarczające, aby sprostać przyszłemu zapotrzebowaniu. Do 2030 roku Orlen planuje rozwój dziesięciu hubów wodorowych oraz budowę ponad 100 stacji tankowania, co jest kroplą w morzu potrzeb względem przewidywanego popytu na wodór odnawialny​.

 

Wyzwania logistyczne

Logistyka i transport wodoru również stanowią wyzwanie. Produkcja wodoru w jednym miejscu i jego dystrybucja na duże odległości wymagają znacznych inwestycji w nowe rurociągi, cysterny i inne środki transportu. Brak odpowiedniej infrastruktury logistycznej może prowadzić do opóźnień i dodatkowych kosztów, co negatywnie wpłynie na konkurencyjność polskiego wodoru na rynku europejskim​.

 

Konieczność zwiększenia inwestycji

Aby skutecznie sprostać wyzwaniom infrastrukturalnym, konieczne są znaczne inwestycje publiczne i prywatne. Współpraca z międzynarodowymi partnerami oraz wykorzystanie funduszy unijnych mogą pomóc w sfinansowaniu rozbudowy infrastruktury. Rząd polski powinien również stworzyć korzystne warunki regulacyjne, które zachęcą inwestorów do angażowania się w projekty związane z wodorem​.

 

Wyzwania energetyczne

Jednym z największych wyzwań jest zapewnienie wystarczającej ilości odnawialnej energii elektrycznej do produkcji wodoru. Przewiduje się, że w 2030 roku produkcja wodoru będzie wymagała 17,4 TWh energii odnawialnej, a do 2035 roku zapotrzebowanie wzrośnie do około 32,8 TWh. Niestety, Polska oraz Litwa będą miały znaczące niedobory energii odnawialnej, co stanowi poważne wyzwanie dla realizacji celów wodorowych​.

 

Współpraca międzynarodowa

Orlen intensywnie współpracuje na arenie międzynarodowej w celu zapewnienia stabilnych dostaw wodoru i jego pochodnych. Projekty takie jak HYDROGEN EAGLE mają na celu rozwój międzynarodowej sieci hubów wodorowych zasilanych odnawialnymi źródłami energii oraz innowacyjnych instalacji do przetwarzania odpadów miejskich w wodór niskoemisyjny.​

Więcej informacji znajdą Państwo w raporcie do pobrania na stronie: orlen.pl


Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej gsenergia.pl, gdzie znajdą Państwo pełną gamę naszych usług.

 

kontakt

 

W naszej ofercie znajdują się między innymi: Audyty EnergetyczneŚwiadectwa Charakterystyki EnergetycznejKogeneracja oraz nasze nowości: Technologie Wodorowe, Wsparcie w Pozyskiwaniu Fuduszy i rozwiązania w zakresie Dekarbonizacji.

 

Odkryj więcej!

Zaufali nam.