Wsparcie w pozyskiwaniu funduszy.

Planujesz inwestycję w odnawialne źródła energii, modernizację parku maszynowego lub termomodernizację? Potrzebujesz dofinansowania dla swojej firmy? GS ENERGIA to właściwy wybór. Oferujemy profesjonalne wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie pozyskania środków.

 

MOŻLIWOŚCI DOFINANSOWANIA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

Istnieje szereg możliwości pozyskania środków dedykowanych przedsiębiorstwom zainteresowanym rozwojem odnawialnych źródeł energii. W ramach aktualnych i przyszłych naborów, fundusze na zieloną energię pozyskać można przez programy takie jak:

 

Rezultatem inwestycji musi być zwiększenie energooszczędności procesów produkcyjnych w przedsiębiorstwie. Dofinansować będzie można zakup lub wytworzenie środków trwałych, zakup robót i materiałów budowlanych (w celu modernizacji, adaptacji budynków, poprawy ich efektywności energetycznej), zakup specjalistycznego oprogramowania, zakup i instalacja OZE. W konkursie możliwe będzie również sfinansowanie kosztów specjalistycznych usług doradczych niezbędnych do prawidłowego wdrożenia inwestycji. Warunkiem koniecznym jest przeprowadzenie audytu energetycznego.

Z Kredytu ekologicznego będzie można sfinansować inwestycje polegające na:

 • modernizacji posiadanej infrastruktury (np. linii technologicznej, budynków);
 • zakupie instalacji OZE lub modernizacji istniejącej instalacji OZE.

 

Do kogo skierowany jest konkurs?

 • Małe i średnie przedsiębiorstwa
 • Małe spółki o średniej kapitalizacji (small mid-cap)
 • Spółki o średniej kapitalizacji (mid-cap)

Kredyt Ekologiczny, DOTACJE, HALA TECHNOLOGICZNA

Program FEniKS to największy pod względem finansowym oraz liczby obszarów wsparcia program krajowy w całej Unii Europejskiej. Dzięki środkom z tego funduszu realizowane będą ważne dla gospodarki i środowiska inwestycje. Środki te będą wspierały m.in. wzrost efektywności energetycznej. Na inwestycje i przedsięwzięcia związane z zieloną energią przeznaczonych zostało 6 079 mln EUR.

Działanie FENX. 01.01 Efektywność energetyczna dla przedsiębiorstw i spółdzielni mieszkaniowych

 

Jakie działania można realizować przedsiębiorstwa w ramach tego zadania?

 • modernizacja energetyczna budynków zakładowych (np. ocieplenie budynku),
 • podniesienie efektywności energetycznej procesów wytwórczych,
 • zwiększenie efektywności energetycznej systemów obiegu mediów w zakładzie
 • instalacja urządzeń do produkcji, magazynowania, tankowania lub transportu wodoru

 

Dotacja do 85%

Nabór trwa od 29 marca do 29 maja 2024 r.

Działanie FENX. 02.02 Rozwój odnawialnych źródeł energii OZE

 

Na jakie projekty można otrzymać dofinansowanie?

 • budowa, przebudowa, modernizacja i rozbudowa odnawialnych źródeł energii w zakresie wytwarzania biometanu wraz z przyłączeniem do sieci gazowej,
 • budowa lub rozbudowa odnawialnych źródeł energii w zakresie wytwarzania energii elektrycznej i/lub ciepła z biogazu wraz z magazynami energii działającymi na potrzeby danego źródła OZE oraz przyłączeniem do sieci, w tym z infrastrukturą umożliwiającą wykorzystanie ciepła wytworzonego w skojarzeniu.


Dotacja do 79,5%

Nabór trwa od 29 marca do 29 maja 2024 r.

Działanie A2.2.1. Inwestycje we wdrażanie technologii i innowacji środowiskowych, w tym związanych z GOZ

Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) to program, który składa się z 56 inwestycji i 55 reform. Zgodnie z celami UE znaczna część budżetu przeznaczona zostanie na cele klimatyczne (46,6%). KPO wpisuje się w zalecenia Rady UE dla Polski (CSR) oraz Krajowy Program Reform. Obejmuje reformy i inwestycje, które rozpoczęły się po 1 lutego 2020 r. i zakończą do 31 sierpnia 2026 r. Pieniądze KPO pochodzą z europejskiego Funduszu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (Recovery and Resilience Facility – RRF), który jest częścią Planu Odbudowy dla Europy (ang. NextGenerationUE).

Krajowy Plan Odbudowy, KPO, OZE

*szczegółowe informacje zostaną udostępnione po opublikowaniu regulaminu naboru

Na jakie projekty można otrzymać dofinansowanie?

 • środki wspierające efektywność energetyczną,
 • propagowanie energii ze źródeł odnawialnych,
 • wspieranie innowacyjności,
 • zastosowanie norm surowszych niż normy unijne w zakresie ochrony środowiska lub podniesienie poziomu ochrony środowiska w przypadku braku norm unijnych.

 

Do kogo skierowany jest konkurs?

 • Małe i średnie przedsiębiorstwa.

 

Termin rozpoczęcia naboru: II kwartał 2024 *

MODEL WSPÓŁPRACY W ZAKRESIE POZYSKIWANIA DOFINANSOWANIA

DLA JAKICH PROGRAMÓW WYMAGANE JEST PRZEPROWADZENIE AUDYTU ENERGETYCZNEGO?

 

CO MOŻE ZYSKAĆ TWOJA FIRMA?

 

Różnorodne opcje finansowania obejmujące dotacje oraz pożyczki na preferencyjnych warunkach, stanowiące istotne wsparcie w realizacji projektów związanych z efektywnością energetyczną. W zależności od programu, wysokość bezzwrotnej dotacji wynieść może nawet 85% kosztów kwalifikowalnych. Budowa instalacji OZE pozwoli obniżyć koszty eksploatacji poprzez zmniejszenie wydatków na energię elektryczną lub cieplną oraz zwiększy niezależność energetyczną przedsiębiorstwa.

DLACZEGO MY?

 

 • Od 15 lat wspieramy przedsiębiorców w realizacji celów związanych z wdrażaniem innowacyjnych rozwiązań w zakresievzielonej energii.
 • Dzięki ugruntowanej pozycji na rynku, wieloletniemu doświadczeniu oraz szerokiej wiedzy praktycznej i teoretycznej w branży energetyki odnawialnej zapewniamy wysokiej jakości usługi.
 • Posiadamy doświadczenie w przygotowywaniu wniosków o dofinansowanie na działania związane z rozwojem odnawialnych źródeł energii i termomodernizacją przedsiębiorstw.
 • Zapewniamy indywidualne podejście do każdego projektu.
 • Oferujemy kompleksową obsługę od powstania idei, poprzez sporządzenie wszystkich niezbędnych dokumentów, aż do rozliczenia projektu.
 • Gwarantujemy wgląd w postęp realizacji projektu na każdym jego etapie.

Zaufali nam.