Net-Zero Industry Act – Nowe regulacje dotyczące przemysłu zeroemisyjnego przyjęte przez Komisję Europejską.

Unia Europejska podjęła znaczące kroki w kierunku zwiększenia swojej niezależności technologicznej oraz zrównoważonego rozwoju poprzez przyjęcie rozporządzenia Net-Zero Industry Act (NZIA). Jest to część szeroko zakrojonych działań mających na celu transformację energetyczną i neutralność klimatyczną do 2050 roku. Nowe regulacje mają na celu wzmocnienie krajowych zdolności produkcyjnych w zakresie kluczowych czystych technologii, co ma zwiększyć konkurencyjność i odporność przemysłu UE oraz wspierać tworzenie wysokiej jakości miejsc pracy i wykwalifikowanej siły roboczej.

Cele i założenia do 2030 roku

Ten akt prawny pomoże Europie przewodzić światowemu wyścigowi o zielone technologie i zagwarantuje, że nasz wkład w walkę ze zmianami klimatycznymi ograniczy także naszą zależność, wzmocni naszą strategiczną autonomię i pomoże nam tworzyć wzrost gospodarczy i miejsca pracy w Europie  – oznajmił  belgijski minister gospodarki Jo Brouns.

Net-Zero Industry Act przewiduje, że do 2030 roku UE sama będzie pokrywać 40% zapotrzebowania na zielone technologie, takie jak pompy ciepła, baterie, magazyny energii, energetyka geotermalna i wiatrowa oraz fotowoltaika. Produkcja technologii neutralnych emisyjnie w UE ma wynosić 15% światowej produkcji, a magazyny na terytorium UE mają pomieścić 50 mln ton CO2. Akt ten stwarza najlepsze warunki dla sektorów, które mają kluczowe znaczenie dla osiągnięcia neutralności emisyjnej do 2050 roku.

 

Zmniejszenie zależności technologicznej UE

Regulacje mają również na celu zmniejszenie zależności technologicznej UE od zewnętrznych podmiotów. Zwiększenie krajowej produkcji technologii neutralnych emisyjnie ma wpłynąć na unijny system energetyczny, który stanie się czystszy i bezpieczniejszy, a przystępne cenowo źródła czystej energii mają zastąpić import paliw kopalnych. Nowe przepisy mają również uprościć i przyspieszyć procedury wydawania pozwoleń oraz zmniejszyć obciążenia administracyjne, co ma sprzyjać rozwojowi sektora czystych technologii.

Dzięki aktowi w sprawie przemysłu neutralnego emisyjnie, UE dysponuje obecnie otoczeniem regulacyjnym, które umożliwia nam szybkie zwiększenie skali produkcji czystych technologii. Akt ten stwarza najlepsze warunki dla tych sektorów, które mają kluczowe znaczenie dla osiągnięcia neutralności emisyjnej do 2050 roku. Popyt rośnie w Europie i na świecie, a teraz jesteśmy przygotowani do zaspokojenia tego popytu za pomocą europejskiej podaży – stwierdziła Ursula von der Leyen, przewodnicząca Komisji Europejskiej (KE).

 

Wyzwania i krytyka Net-Zero Industry Act

Jednakże, wprowadzenie Net-Zero Industry Act wiąże się z szeregiem wyzwań. Dokument nie uwzględnia rzeczywistych kosztów i potrzeb przedsiębiorstw, co może prowadzić do bankructw i kryzysu. Zależność od importu technologii z Chin jest ogromna, a polityka UE nie jest wystarczająca, aby temu przeciwdziałać. Ponadto, akt może prowadzić do rozrostu biurokracji i stworzenia dodatkowych struktur fiskalnych w celu finansowania „zielonych” planów UE. Polityka klimatyczna UE narzuca silne obostrzenia, które zwiększają koszty produkcji, czyniąc ją mniej konkurencyjną.

 

Europejski Zielony Ład i Długoterminowe Cele

Warto również zauważyć, że wprowadzenie Net-Zero Industry Act jest częścią szerszego planu Europejskiego Zielonego Ładu, który ma na celu osiągnięcie neutralności klimatycznej. Zakłada on szerokie działania w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych, poprawy efektywności energetycznej, promowania odnawialnych źródeł energii oraz ochrony różnorodności biologicznej.

Komisja Europejska podkreśla, że dzięki zwiększeniu krajowej produkcji technologii neutralnych emisyjnie, akt zmniejszy ryzyko zastąpienia zależności od paliw kopalnych zależnością technologiczną od podmiotów zewnętrznych. To ma z kolei wpłynąć na unijny system energetyczny, który stanie się czystszy i bezpieczniejszy, a przystępne cenowo źródła czystej energii zastąpią import paliw kopalnych.

Net-Zero Industry Act to ambitne przedsięwzięcie mające na celu przekształcenie przemysłu europejskiego w kierunku neutralności emisyjnej. Chociaż wprowadzenie tego aktu wiąże się z szeregiem wyzwań, takich jak zależność technologiczna od Chin oraz wysokie koszty transformacji, cele na rok 2030 są jasno określone i możliwe do osiągnięcia przy odpowiednim wsparciu i koordynacji.

 

Źródło: imschuman.com
Obraz wyróżniający autorstwa freepik


Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej gsenergia.pl, gdzie znajdą Państwo pełną gamę naszych usług. Nasza oferta obejmuje kompleksowe rozwiązania dostosowane do potrzeb współczesnych przedsiębiorstw i instytucji dążących do poprawy efektywności energetycznej i realizacji celów zrównoważonego rozwoju.

W naszej ofercie znajdują się między innymi:

  • Audyty Energetyczne – Profesjonalne analizy zużycia energii, które pomagają identyfikować obszary do optymalizacji i redukcji kosztów.
  • Świadectwa Charakterystyki Energetycznej – Dokumentacja zgodna z obowiązującymi przepisami, niezbędna dla właścicieli i zarządców budynków.
  • Kogeneracja – Nowoczesne rozwiązania łączące produkcję ciepła i energii elektrycznej, zwiększające efektywność energetyczną.

Nasze nowości obejmują:

  • Technologie Wodorowe – Innowacyjne rozwiązania w zakresie wykorzystania wodoru jako czystego nośnika energii.
  • Wsparcie w Pozyskiwaniu Fuduszy – Pomoc w uzyskiwaniu finansowania na projekty związane z efektywnością energetyczną i odnawialnymi źródłami energii.
  • Dekarbonizacja – Strategie i rozwiązania mające na celu redukcję emisji CO2 i przejście na gospodarkę niskoemisyjną.

Nasi eksperci oferują wsparcie na każdym etapie realizacji projektów – od planowania, przez wdrożenie, aż po monitorowanie efektów. Dzięki naszemu doświadczeniu i wiedzy, mogą Państwo liczyć na skuteczne i profesjonalne rozwiązania, które przyczynią się do osiągnięcia celów energetycznych i środowiskowych.

 

kontakt

 

Zachęcamy do kontaktu i skorzystania z naszych specjalistycznych usług. Razem możemy uczynić Państwa działalność bardziej zrównoważoną i efektywną energetycznie.

Zaufali nam.