Czarny Dunajec będzie pierwszą gminą w Polsce wykorzystującą wyłącznie wodór jako źródło energii?.

Z uwagi na rosnące znaczenie odnawialnych źródeł energii, Polska Spółka Gazownictwa (PSG) oraz Miasto i Gmina Czarny Dunajec podjęły kluczowe kroki w kierunku transformacji energetycznej, podpisując umowę o współpracy w zakresie technologii wodorowych. Porozumienie to zakłada długoterminowe partnerstwo, którego celem jest rozwój technologii związanych z paliwami alternatywnymi, ze szczególnym uwzględnieniem wodoru.

Inicjatywy współpracy

W ramach współpracy obie strony zobowiązały się do realizacji szeregu inicjatyw mających na celu poprawę jakości powietrza oraz ograniczenie emisji szkodliwych substancji. Kluczowe punkty umowy obejmują wdrożenie technologii związanych z wodorem oraz innymi gazami odnawialnymi i niskoemisyjnymi, prowadzenie prac rozwojowych i inwestycyjnych na terenie gminy Czarny Dunajec, a także realizację wspólnych projektów badawczo-rozwojowych.

 

Współpraca PSG z Czarnym Dunajcem

Źródło: psgaz.pl

PSG planuje zostać największym operatorem systemu dystrybucyjnego wodoru w Polsce

Prezes PSG, Robert Więckowski, podkreślił, że spółka dąży do stania się największym operatorem systemu dystrybucyjnego wodoru w Polsce. Dzięki zdobytemu Świadectwu Oceny Technicznej na przesył gazu ziemnego z domieszkami wodoru, PSG już teraz robi duże kroki w kierunku wodorowej przyszłości. Współpraca z niemieckim operatorem Gasnetz Hamburg dodatkowo wzmacnia kompetencje PSG w zakresie budowy wodorociągów.

 

Wpływ współpracy na rozwój gminy

Burmistrz Czarnego Dunajca, Marcin Ratułowski, wyraził nadzieję, że partnerstwo z PSG przyspieszy realizację ambitnych planów rozwojowych gminy, czyniąc ją pierwszą w Polsce gminą wykorzystującą wyłącznie wodór jako źródło energii. Partnerstwo to nie tylko przyniesie korzyści środowiskowe dla mieszkańców i turystów, ale również stanowi inspirację dla innych miast i gmin do podejmowania podobnych działań.

 

Znaczenie porozumienia dla przyszłości

Podpisanie porozumienia między PSG a gminą Czarny Dunajec to znaczący krok w kierunku realizacji innowacyjnych na skalę całego kraju rozwiązań energetycznych. Dzięki tej współpracy Czarny Dunajec ma szansę stać się pionierem w wykorzystywaniu wodoru na dużą skalę, co przyspieszy transformację energetyczną regionu i kraju.

Źródło: psgaz.pl


Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej gsenergia.pl, gdzie znajdą Państwo pełną gamę naszych usług.

 

kontakt

 

W naszej ofercie znajdują się między innymi: Audyty EnergetyczneŚwiadectwa Charakterystyki EnergetycznejKogeneracja oraz nasze nowości: Technologie Wodorowe, Wsparcie w Pozyskiwaniu Fuduszy i rozwiązania w zakresie Dekarbonizacji.

 

Odkryj więcej!

Zaufali nam.