Okres przejściowy programu Czyste Powietrze 2024.

Program Czyste Powietrze jest kluczowym elementem polityki ekologicznej Polski, mającym na celu poprawę jakości powietrza poprzez dofinansowanie modernizacji systemów grzewczych. W 2024 roku wprowadzono istotne zmiany w programie, obejmujące nowe zasady dotacji dla pomp ciepła oraz kotłów na biomasę. Okres przejściowy trwający od 22 kwietnia do 13 czerwca 2024 roku pozwala na dostosowanie się do nowych wymogów. Poniżej przedstawiamy szczegółowy opis tych zmian i ich znaczenie dla beneficjentów programu.

Nowe zasady dotyczące pomp ciepła i kotłów na biomasę

Po 13 czerwca 2024 roku dotacje w ramach programu Czyste Powietrze będą przyznawane wyłącznie na pompy ciepła oraz kotły na biomasę znajdujące się na liście ZUM. Lista  prowadzona jest przez Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy (IOŚ-PIB) na zlecenie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW).

Wymagania techniczne: Urządzenia grzewcze muszą mieć potwierdzone parametry techniczne badaniami wykonanymi w akredytowanych laboratoriach na terenie EFTA lub UE. Dotyczy to zarówno nowych urządzeń, jak i tych już znajdujących się na liście ZUM, które będą musiały uzupełnić dokumentację.

 

Okres przejściowy

Do 13 czerwca 2024 roku obowiązuje okres przejściowy, w którym można składać wnioski na starych zasadach. Beneficjenci, którzy złożą wnioski w tym czasie, mogą jeszcze uzyskać dotacje bez konieczności posiadania urządzenia na liście ZUM, pod warunkiem zakupu i montażu urządzenia do końca okresu przejściowego.

 

Ograniczenia w najwyższym poziomie dofinansowania

Nowe zasady przewidują, że najwyższy poziom dofinansowania (część 3 programu) można uzyskać tylko na jeden budynek mieszkalny jednorodzinny lub jeden lokal mieszkalny w takim budynku. Beneficjenci, którzy już skorzystali z tej formy dofinansowania, mogą w przyszłości wnioskować tylko o podstawowy poziom dofinansowania (część 1 programu). Zmiany wprowadzone przez NFOŚiGW mają na celu przeciwdziałanie nadużyciom, takim jak wielokrotne uzyskiwanie najwyższego poziomu dofinansowania przez tych samych beneficjentów na różne budynki.

 

Przestrogi i zalecenia

Fundusz zaleca ostrożność przy wyborze pomp ciepła, zwracając uwagę na nieuczciwe praktyki sprzedawców. Zaleca się, aby zakupy dokonywać po 13 czerwca, kiedy lista ZUM będzie obejmować wyłącznie urządzenia o sprawdzonej jakości. Samorządy postulują uproszczenie procedur programu oraz zwiększenie wsparcia kadrowego na poziomie lokalnym. Proponują zatrudnienie specjalnych pracowników odpowiedzialnych za realizację programu, co mogłoby zwiększyć jego efektywność.


Zespół doświadczonych ekspertów GS ENERGIA pomoże Ci w przygotowaniu niezbędnej dokumentacji, przeprowadzi analizę możliwości finansowania oraz zapewni pełne wsparcie w procesie aplikacyjnym. Dzięki naszej pomocy zwiększysz swoje szanse na uzyskanie dotacji. Więcej informacji znajdziesz w zakładce Wsparcie w pozyskiwaniu funduszy.

Z nami Twoja inwestycja będzie w dobrych rękach. Dołącz do grona naszych zadowolonych klientów i skorzystaj z profesjonalnego wsparcia GS ENERGIA w realizacji swoich projektów energetycznych.

 

kontakt

Zaufali nam.