Dotacje na pompy ciepła, magazyny energii, kolektory i geotermię.

W dobie intensyfikacji działań na rzecz ochrony klimatu i zwiększenia udziału odnawialnych źródeł energii (OZE) w Polsce, rząd wprowadza szereg programów wsparcia dla inwestycji w energetykę odnawialną. W dzisiejszym artykule skupimy się na dostępnych dotacjach na pompy ciepła, magazyny energii, kolektory słoneczne i geotermię.

Kluczowe informacje o programie:

  • Start programu: 16 kwietnia 2024 r.
  • Budżet: 2 mld zł (1,43 mld zł na dotacje, 0,57 mld zł na pożyczki)
  • Termin składania wniosków: do 17 grudnia 2024 r. lub do wyczerpania środków
  • Beneficjenci: przedsiębiorcy i samorządy
  • Zakres wsparcia: pompy ciepła, kolektory słoneczne, geotermia, magazyny energii, przyłącza do sieci ciepłowniczej

 

Program „OZE – źródło ciepła dla ciepłownictwa”

Program „OZE – źródło ciepła dla ciepłownictwa” jest finansowany z Funduszu Modernizacyjnego. Jego celem jest wspieranie inwestycji związanych z wytwarzaniem energii cieplnej z odnawialnych źródeł. Program przewiduje wsparcie na:

  • Pompy ciepła – urządzenia, które wykorzystują energię z otoczenia (powietrze, woda, ziemia) do ogrzewania budynków.
  • Kolektory słoneczne – instalacje służące do zamiany energii słonecznej na ciepło, które może być używane do podgrzewania wody użytkowej lub wspomagania systemów grzewczych.
  • Geotermię – technologie wykorzystujące ciepło z wnętrza ziemi do celów grzewczych.
  • Przyłączenie do sieci ciepłowniczej – wsparcie na rozbudowę i modernizację infrastruktury ciepłowniczej.
  • Magazyny energii – systemy magazynowania energii, które pozwalają na gromadzenie nadwyżek ciepła i jego późniejsze wykorzystanie.

 

Szczegóły dotyczące kwalifikujących się projektów

Dofinansowanie przyznawane jest wyłącznie na projekty OZE, które dotyczą budowy lub przebudowy źródeł ciepła o mocy zainstalowanej co najmniej 2 MWt. Warunkiem otrzymania wsparcia jest zapewnienie, że co najmniej 70% wytworzonego ciepła będzie wprowadzane do publicznej sieci ciepłowniczej. Program nie obejmuje technologii wytwarzania energii w wysokosprawnej kogeneracji, takich jak Organic Rankine Cycle (ORC).

Czytaj też: W maju 2024 roku rusza ciepłownia przyszłości w Lidzbarku Warmińskim

 

Budżet i formy wsparcia

Całkowity budżet programu wynosi 2 miliardy złotych, z czego 1,43 miliarda złotych przeznaczono na bezzwrotne dotacje, a 0,57 miliarda złotych na zwrotne pożyczki. Dotacje mogą pokryć do 50% kosztów kwalifikowanych, natomiast pożyczki – do 70%. Maksymalna kwota pożyczki wynosi 300 milionów złotych, a warunki jej przyznania mogą być preferencyjne (WIBOR 3M + 50 pb, nie mniej niż 1,5% w skali roku) lub rynkowe.

 

Warunki udziału w programie

Wsparcie jest skierowane do przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania ciepła lub wytwarzania w skojarzeniu ciepła i energii elektrycznej.

 

Procedura składania wniosków

Wnioski można składać do 17 grudnia 2024 roku lub do wyczerpania puli środków. Składanie wniosków odbywa się wyłącznie w formie elektronicznej za pomocą generatora wniosków o dofinansowanie (GWD). Data wysłania wniosku przez GWD na elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (ePUAP) decyduje o zachowaniu terminu.


Zachęcamy  do skorzystania z dostępnych środków i aktywnego udziału w budowaniu zielonej przyszłości. Jeśli potrzebujesz wsparcia w pozyskiwaniu funduszy, skorzystaj z naszej nowej usługi “Wsparcie w pozyskiwaniu funduszy” oferowanej przez GS ENERGIA. Nasz zespół ekspertów pomoże Ci przejść przez cały proces aplikacyjny, zapewniając profesjonalne doradztwo i kompleksową obsługę. Zaufaj GS ENERGIA i inwestuj w przyszłość opartą na odnawialnych źródłach energii!

 

kontakt

 

 

Zaufali nam.