Zrozumienie rynku energii elektrycznej w Polsce – Aktualne trendy i przyszłe zmiany.

W marcu 2024 roku, ceny energii elektrycznej na rynku energii elektrycznej na dzień następny (SPOT) osiągnęły poziom 326 zł/MWh (czyli ok. 33 gr za kWh), co sygnalizuje tendencję spadkową w ostatnich miesiącach​. Taka sytuacja może sugerować, że energię można kupić tanio, jednak realia dla konsumentów są odmienne. W rzeczywistości, koszty poboru energii z sieci są znacznie wyższe, co rodzi pytania o przyczyny takiej dysproporcji. W tym artykule postaramy się wyjaśnić, dlaczego mimo niskich cen na rynku hurtowym, rachunki za energię elektryczną mogą wzrosnąć.

 

Nowe zasady cenowe od lipca 2024

Zmiany cenowe wchodzą w życie z początkiem lipca 2024, kiedy to ceny energii przestaną być mrożone. Oznacza to przejście na taryfy regulowane przez Urząd Regulacji Energetyki (URE), co dla wielu odbiorców spowoduje wzrost rachunków. Nowe stawki mogą znacznie zwiększyć roczne rachunki za energię, eliminując dotychczasowe limity zużycia, co skutkuje wzrostem ceny za każdą zużytą kilowatogodzinę do około 74 gr, co przy założeniu zużycia 500 kWh miesięcznie oznacza wzrost rocznego kosztu o ponad 1500 zł.

 

Wyjaśnienie mechanizmów rynkowych

Ceny energii elektrycznej są dynamiczne i zależą od wielu czynników, takich jak popyt, podaż oraz koszty surowców i emisji CO2. W dni, kiedy produkcja jest wysoka, a zapotrzebowanie niskie, ceny mogą spaść do bardzo niskich poziomów, natomiast w okresach wysokiego zapotrzebowania – ceny rosną. Na rynku terminowym, średnia cena kontraktów na przyszły rok (BASE_Y-25) wyniosła 443,17 zł/MWh w marcu 2024 roku, co jest wyższe w porównaniu do stawek na rynku SPOT.

 

Rola magazynowania energii

Energia elektryczna nie jest towarem, który można łatwo magazynować na czas, gdy jest tańsza, a sprzedawać, gdy jej cena wzrasta. Ograniczone możliwości magazynowania energii sprawiają, że nie jest możliwe łatwe “przechowanie” nadwyżek wytwarzanych w okresach niskiego zapotrzebowania, co dodatkowo komplikuje zarządzanie cenami.

 

Różnice między rynkiem hurtowym, a detalicznym

Konsument końcowy płaci za energię ceny, które różnią się od tych na rynku hurtowym. Jest to spowodowane kosztami związanymi z dystrybucją, opłatami stałymi oraz podatkami, które znacząco wpływają na ostateczną cenę energii.

Rynek Hurtowy:

  • Uczestnicy: Na tym rynku głównymi uczestnikami są producenci energii, duże firmy energetyczne oraz brokerzy, którzy kupują i sprzedają energię w dużych ilościach. Są to transakcje przeprowadzane między firmami, a nie bezpośrednio z konsumentami.
  • Ceny: Ceny na rynku hurtowym są zazwyczaj niższe niż na rynku detalicznym i są bardziej zmiennne. Fluktuują one w zależności od podaży i popytu, warunków pogodowych, dostępności zasobów oraz kosztów produkcji energii.
  • Transakcje: Odbywają się na dużą skalę i często dotyczą przyszłych dostaw (kontrakty terminowe), które są negocjowane na giełdach towarowych lub poprzez prywatne umowy.

  Rynek Detaliczny:

  • Uczestnicy: Są to firmy energetyczne sprzedające energię bezpośrednio do odbiorców końcowych – zarówno gospodarstw domowych, jak i małych oraz średnich przedsiębiorstw.
  • Ceny: Ceny na rynku detalicznym są wyższe niż na rynku hurtowym. Wynika to z dodatkowych kosztów związanych z dystrybucją, obsługą klienta oraz marżami, które nakładają detaliczni sprzedawcy. Ceny te są często regulowane przez lokalne organy regulacyjne, co może prowadzić do mniejszych wahań cenowych w porównaniu z rynkiem hurtowym.
  • Transakcje: Skupiają się na sprzedaży energii na mniejszą skalę, ale za to w szerokiej gamie opcji taryfowych, które dostosowane są do potrzeb i możliwości różnych grup konsumentów.

 

Taryfy dynamiczne jako alternatywa

Niedługo odbiorcy będą mogli skorzystać z taryf dynamicznych, które pozwolą na korzystanie z chwilowo niższych cen energii. Jednak taka opcja wiąże się również z ryzykiem wyższych cen w okresach wzmożonego zapotrzebowania.

Czytaj więcej: Taryfa dynamiczna przyniesie nawet do 8 tysięcy oszczędności za prąd

 

Wpływ przyszłych regulacji

Obecnie trwają dyskusje nad nowymi regulacjami, które mogą wpłynąć na ceny energii od lipca 2024. Oczekuje się, że nowe stawki taryfowe będą niższe, co może przynieść ulgę dla konsumentów.

 

Podsumowanie

Choć ceny na rynku SPOT są niskie, realne koszty energii dla odbiorców końcowych są znacznie wyższe ze względu na różne opłaty dodatkowe i koszty dystrybucji. Zrozumienie tego, jak kształtują się ceny i jakie opcje taryfowe są dostępne, może pomóc w bardziej świadomym zarządzaniu wydatkami na energię.


Zachęcamy do odwiedzenia naszej strony internetowej gsenergia.pl, gdzie znajdzą Państwo szeroką gamę specjalistycznych usług dostosowanych do współczesnych wymagań energetycznych. 

 

kontakt

 

Oferujemy profesjonalne audyty energetyczne, świadectwa charakterystyki energetycznej, zaawansowane systemy kogeneracji, a także innowacyjne technologie wodorowe. Skorzystaj także z naszego wsparcia w pozyskiwaniu dofinansowań i zobacz, jak możemy pomóc w realizacji Twoich celów dekarbonizacyjnych.

Zapraszamy do współpracy!

Zaufali nam.