Rozwój OZE w Polsce – Skorzystaj z dostępnych dofinansowań na projekty powyżej 1 MW.

Odnawialne Źródła Energii (OZE) są kluczowym elementem w globalnych staraniach na rzecz zmniejszenia zależności od paliw kopalnych i ograniczenia emisji gazów cieplarnianych. W Polsce rozwój projektów OZE napędzany jest głównie przez dostępne dofinansowania. Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje na temat dostępnych źródeł finansowania dla instalacji OZE o mocy powyżej 1 MW.

FEnIKS – Główne źródło wsparcia dla projektów OZE

Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 (FEnIKS) kontynuują wsparcie projektów OZE z poprzednich perspektyw finansowych. W ramach FEnIKS dostępne są m.in. instrumenty zwrotne (pożyczki) na poprawę efektywności energetycznej oraz wsparcie dla instalacji biogazowych i biometanowych. Budżet najbliższego konkursu wynosi 300 mln zł, a wsparcie udzielane będzie w formie preferencyjnych pożyczek z możliwością częściowego umorzenia na poziomie 20-30%. Dokładna data startu projektu jest jeszcze nieznana.

Kto może składać wniosek:

 • Duże i średnie przedsiębiorstwa.

Kiedy startuje program:

 • Daty ogłoszenia naborów są regularnie aktualizowane, najbliższy konkurs przewidziany jest na maj 2024 roku.

Wymagania:

 • Projekt musi dotyczyć poprawy efektywności energetycznej lub budowy/rozbudowy instalacji biogazowych i biometanowych.
 • Minimalna moc instalacji biogazowych to 0,5 MW.
 • Warunki przyłączenia do sieci jako minimalny poziom gotowości do realizacji inwestycji.
 • Finansowanie w formie pożyczek z możliwością częściowego umorzenia.

 

Energia dla wsi – Wsparcie dla obszarów wiejskich

Program „Energia dla wsi” finansowany z Funduszu Modernizacyjnego wspiera rozwój OZE na obszarach wiejskich i miejsko-wiejskich. W ramach programu możliwe jest uzyskanie bezzwrotnych dotacji oraz pożyczek preferencyjnych na budowę instalacji fotowoltaicznych, wiatrowych, wodnych i biogazowni rolniczych. Budżet programu zwiększono do 3 mld zł, a kolejny konkurs planowany jest na przełom 2024/2025 roku.

Kto może składać wniosek:

 • Rolnicy i spółdzielnie energetyczne.

Kiedy startuje program:

 • Kolejny konkurs planowany jest na przełom 2024/2025 roku.

Wymagania:

 • Projekt musi dotyczyć budowy instalacji fotowoltaicznych, wiatrowych, wodnych lub biogazowni rolniczych.
 • Możliwość uzyskania dotacji bezzwrotnej oraz pożyczki preferencyjnej.
 • Projekt może obejmować również magazyny energii zintegrowane ze źródłem energii.

 

Energia Plus – alternatywa dla środków unijnych

Program Energia Plus jest kolejnym źródłem wsparcia dla inwestycji w OZE. Program cieszył się ogromnym zainteresowaniem, szczególnie wśród inwestorów budujących elektrownie fotowoltaiczne. Wsparcie udzielane było w formie preferencyjnych pożyczek, a zainteresowanie programem było tak duże, że nabór zakończył się wcześniej z powodu wyczerpania dostępnych środków.

Kto może składać wniosek:

 • Przedsiębiorcy planujący inwestycje przyczyniające się do zmniejszenia negatywnego oddziaływania na środowisko.

Kiedy startuje program:

 • Program cieszył się ogromnym zainteresowaniem i nabór zakończył się wcześniej z powodu wyczerpania środków; warto śledzić informacje o ponownym uruchomieniu konkursu.

Wymagania:

 • Projekt musi dotyczyć instalacji OZE.
 • Finansowanie w formie pożyczki preferencyjnej opartej o WIBOR 3M + 0,5%, jednak nie mniej niż 1,5%.

 

Przygotowanie projektu – Klucz do sukcesu

Jednym z najważniejszych czynników wpływających na sukces pozyskania dofinansowania jest gotowość projektu do realizacji. W wielu programach konieczne jest posiadanie warunków przyłączenia do sieci na moment składania wniosku o dofinansowanie. Im bardziej zaawansowany projekt pod kątem przygotowawczym, tym większe szanse na uzyskanie wsparcia.

 

Nowe możliwości dla inwestorów w OZE

Obok tradycyjnych źródeł finansowania, pojawiają się nowe, innowacyjne metody wspierania rozwoju OZE. Jednym z nich są tzw. “zielone obligacje“, które stają się coraz bardziej popularnym narzędziem wśród inwestorów prywatnych i instytucjonalnych. Zielone obligacje to instrumenty dłużne, których środki są przeznaczane na projekty przyczyniające się do poprawy stanu środowiska. W Polsce rynek zielonych obligacji dynamicznie się rozwija, a ich emisje cieszą się dużym zainteresowaniem. Inwestowanie w zielone obligacje pozwala nie tylko na uzyskanie atrakcyjnych zwrotów finansowych, ale również na wsparcie proekologicznych inicjatyw.

Dodatkowo, rosnące znaczenie mają Partnerstwa Publiczno-Prywatne (PPP) w realizacji projektów OZE. Tego typu współpraca pozwala na efektywne wykorzystanie zasobów oraz dzielenie ryzyka między sektor publiczny a prywatny. PPP umożliwia realizację dużych projektów infrastrukturalnych, które często nie byłyby możliwe do sfinansowania wyłącznie ze środków publicznych.

 

Zapoznaj się z naszą ofertą

Nasz zespół doświadczonych ekspertów pomoże Ci w przygotowaniu niezbędnej dokumentacji, przeprowadzi analizę możliwości finansowania oraz zapewni pełne wsparcie w procesie aplikacyjnym. Dzięki naszej pomocy zwiększysz swoje szanse na uzyskanie dotacji i pożyczek preferencyjnych, co pozwoli na efektywne wdrożenie Twojego projektu OZE. Więcej informacji znajdziesz w zakładce Wsparcie w pozyskiwaniu funduszy.

Z nami Twoja inwestycja będzie w dobrych rękach. Dołącz do grona naszych zadowolonych klientów i skorzystaj z profesjonalnego wsparcia GS ENERGIA w realizacji swoich projektów energetycznych.

 

kontakt

Zaufali nam.