Mój Prąd 6.0 – Nowe wymagania.

Program “Mój Prąd” od wielu lat zachęca Polaków do inwestycji w odnawialne źródła energii (OZE), oferując atrakcyjne dotacje na instalacje fotowoltaiczne, pompy ciepła oraz magazyny energii. Najnowsza, szósta edycja programu, przynosi jednak istotne zmiany, które mogą zrewolucjonizować sposób, w jaki Polacy myślą o produkcji i magazynowaniu energii elektrycznej w domach.

Obowiązkowe Magazyny Energii

Jedną z najważniejszych nowości w programie “Mój Prąd 6.0” jest wprowadzenie obowiązku posiadania magazynu energii przy nowych instalacjach fotowoltaicznych. Ta zmiana ma na celu zwiększenie efektywności wykorzystania wyprodukowanej energii, umożliwiając jej magazynowanie i wykorzystanie w momencie, gdy produkcja jest niższa niż zapotrzebowanie. Taka adaptacja programu odpowiada na rosnące potrzeby gospodarstw domowych oraz na fakt, że same instalacje PV nie są w stanie pokryć całkowitego zapotrzebowania na energię przez całą dobę.

 

Nowy System Rozliczeń – Net-Biling

Zmieniony system rozliczeń, zastępujący poprzedni model net-meteringu, wprowadza mechanizm sprzedaży i zakupu prądu z uwzględnieniem różnic w cenach. To z kolei podnosi znaczenie magazynów energii, umożliwiających lepsze zarządzanie wyprodukowaną energią i zmniejszenie zależności od zewnętrznych dostawców​​.

 

Wsparcie dla Małych Elektrowni Wiatrowych

Planowane jest również wprowadzenie dedykowanego programu dofinansowania dla małych przydomowych elektrowni wiatrowych, który może ruszyć już w połowie 2024 roku. Chociaż szczegóły tego przedsięwzięcia są jeszcze niejasne, istnieje możliwość, że będzie ono realizowane równolegle do “Mój Prąd” lub jako oddzielna inicjatywa​​​​.

 

Zmiany w Mocy Kwalifikującej do Dofinansowania

Dotychczas program “Mój Prąd” wspierał instalacje o mocy od 2 do 10 kW. W nowej edycji planowane są jednak zmiany, które mają na celu dostosowanie programu do rosnącego zapotrzebowania na energię oraz do różnorodności dostępnych programów wsparcia. Choć szczegółowe informacje na temat nowych limitów mocy nie zostały jeszcze opublikowane, można spodziewać się, że limit ten zostanie zwiększony, aby umożliwić instalacje o większej mocy, co jest odpowiedzią na zmieniające się potrzeby rynku.

 

Spójność Programów Wsparcia

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW), który odpowiada za program “Mój Prąd”, zwraca uwagę na konieczność spójności między różnymi programami wsparcia. Analiza dotychczasowej mocy montowanych instalacji PV oraz dostępnych programów wsparcia ma na celu uspójnienie wymagań i maksymalizację efektywności inwestycji w OZE.

 

FQ&A

Q: Czy magazyn energii jest obowiązkowy dla wszystkich nowych instalacji PV w ramach programu “Mój Prąd 6.0”?
A: Tak, nowa edycja programu wprowadza obowiązek posiadania magazynu energii dla nowych instalacji fotowoltaicznych.

Q: Jakie są planowane zmiany w zakresie mocy instalacji kwalifikujących się do dofinansowania?
A: Planowane są zmiany mające na celu zwiększenie maksymalnej mocy instalacji kwalifikującej się do dofinansowania, aby lepiej odpowiadać na rosnące zapotrzebowanie na energię oraz różnorodność programów wsparcia.

Q: Czy możliwa jest rozbudowa istniejących instalacji PV o dodatkową moc w ramach programu “Mój Prąd 6.0”?
A: Nie, program nie przewiduje dofinansowania na rozbudowę istniejących instalacji o dodatkową moc. Możliwe jest jednak dodanie nowych komponentów, takich jak magazyny energii.

Q: Czy program “Mój Prąd 6.0” będzie wspierał instalacje o mocy większej niż 10 kW?
A: Choć szczegółowe informacje nie zostały jeszcze opublikowane, można oczekiwać, że limit mocy kwalifikującej się do dofinansowania zostanie zwiększony, aby odpowiadać na zmieniające się potrzeby rynku i rosnące zapotrzebowanie na energię.

Obraz wyróżniający autorstwa freepik


Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej gsenergia.pl i zapoznania się z pełną gamą naszych usług.

 

kontakt

 

W naszej ofercie znajdą Państwo między innymi Audyty EnergetyczneŚwiadectwa Charakterystyki EnergetycznejKogeneracje, a także nasze nowości: Technologie Wodorowe i rozwiązania z zakresu Dekarbonizacji.

 

Odkryj więcej!

 

Zaufali nam.