Pierwsze kroki w realizacji Nordycko-Bałtyckiego Korytarza Wodorowego.

Nordycko-Bałtycki Korytarz Wodorowy, projekt o znaczeniu strategicznym dla przyszłości energetycznej Polski i Europy Północnej, osiągnął kolejny ważny kamień milowy. Jak poinformował Gaz-System, sześciu europejskich operatorów przesyłowych gazu podpisało umowę na opracowanie wstępnego studium wykonalności dla tego ambitnego przedsięwzięcia. Studium, które ma powstać do połowy 2024 roku, będzie kluczowym elementem w dalszym rozwoju projektu.

 • Projekt Nordycko-Bałtyckiego Korytarza Wodorowego, który został szczegółowo omówiony w jednym z artykułów na naszym blogu, jest inicjatywą mającą na celu stworzenie połączenia pomiędzy obszarami w Europie Północnej, bogatymi w potencjał produkcji odnawialnego wodoru, a głównymi ośrodkami jego wykorzystania w Europie Środkowej. Wdrożenie tego projektu planowane jest do 2030 roku.
 • Grudzień 2022: Partnerzy projektu Nordycko-Bałtyckiego Korytarza Wodorowego zawarli umowę o wspólnej realizacji projektu.
 • Listopad 2023: Projekt otrzymał od Komisji Europejskiej status Projektu Wspólnego Zainteresowania (PCI).
 • Operatorzy systemów przesyłowych gazu z Europy, w tym Gasgrid Finland z Finlandii, Elering z Estonii, Conexus Baltic Grid z Łotwy, Amber Grid z Litwy, GAZ-SYSTEM z Polski oraz ONTRAS z Niemiec są zaangażowani w międzynarodowy projekt budowy Korytarza Wodorowego Nordycko-Bałtyckiego. Wspólnie podpisali umowę na wykonanie wstępnego studium wykonalności dla tego przedsięwzięcia. Planują zakończyć dokumentację w ciągu sześciu miesięcy, czyli do połowy 2024 roku.

 

Połączenie Północnej i Centralnej Europy

Sześć firm zajmujących się przesyłem gazu ziemnego bada opcje rozbudowy międzynarodowej infrastruktury do transportu wodoru, tworząc Nordycko-Bałtycki Korytarz Wodorowy. Trasa tego korytarza przebiega od Finlandii, przez Estonię, Łotwę, Litwę, Polskę, aż do Niemiec. Projekt ma na celu połączenie regionów północnej Europy, bogatych w potencjał produkcji odnawialnego wodoru, z głównymi centrami jego wykorzystania w centralnej Europie. Realizacja tego przedsięwzięcia jest zaplanowana na rok 2030. Firma AFRY Management Consulting, która wygrała przetarg na opracowanie wstępnego studium wykonalności, będzie badać możliwości rozwoju infrastruktury wodorowej na tej trasie oraz analizować trendy związane z zielonym wodorem w regionie. Oczekuje się, że studium dostarczy szczegółowe i oparte na danych podstawy do podejmowania dalszych decyzji biznesowych.

 

  Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych przez GS ENERGIA. Szczegółowe informacje o sposobach, zakresie, zasadach oraz celach przetwarzania Twoich danych osobowych znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie od GS Energia oraz podmiotów z nią powiązanych informacji marketingowych drogą elektroniczną.

   

  Znaczenie dla Polski

  Projekt ten, jak podkreśla wiceprezes Gaz-Systemu Andrzej Kensbok, jest kluczowy dla procesu transformacji energetycznej w Polsce i innych państwach basenu Morza Bałtyckiego. Nordycko-Bałtycki Korytarz Wodorowy ma otworzyć ogromne możliwości dla rozwoju w dziedzinie odnawialnej energii i powiązanych ekosystemów, promując rozwój produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych, wykorzystanie odnawialnych źródeł energii oraz przyspieszenie rozwoju gospodarki wodorowej.

   

  Założenia Nordycko-Bałtyckiego Korytarza Wodorowego

  Nordycko-Bałtycki Korytarz Wodorowy, jako kluczowy element w przyszłości energetycznej Europy, ma na celu osiągnięcie kilku istotnych założeń. Po pierwsze, zwiększa bezpieczeństwo energetyczne regionu, zmniejszając jednocześnie zależność od importowanej energii z paliw kopalnych. Jego rola w dekarbonizacji społeczeństw i energochłonnych sektorów przemysłu wzdłuż korytarza jest nieoceniona, przyczyniając się do redukcji emisji gazów cieplarnianych. Korytarz ten, poprzez zastąpienie tradycyjnych metod produkcji energii opartych na paliwach kopalnych, wspiera unijny cel redukcji emisji w przemyśle, transporcie, energetyce i ciepłownictwie.

  Jest to również kluczowy element strategii dywersyfikacji źródeł energii, sprzyjający rozwojowi energii odnawialnej. Zgodnie z unijnym celem, korytarz ten ma wspierać produkcję 10 milionów ton wodoru z odnawialnych źródeł energii do 2030 roku. Umożliwia transport ekologicznego wodoru z rejonu Morza Bałtyckiego do różnych punktów poboru i klastrów przemysłowych wzdłuż korytarza oraz w Europie Środkowej.

  Rozbudowa infrastruktury wodorowej wokół Morza Bałtyckiego ma potencjał stworzenia silnego rynku wodoru, zapewniając dostęp do odnawialnych i konkurencyjnych źródeł energii. Projekt ten jest zgodny z Unijną strategią wodorową oraz planem REPower-EU, wspierając wybrane cele klimatyczne Unii Europejskiej, takie jak Zielony Ład i pakiet Fit for 55, co podkreśla jego znaczenie w dążeniu do zrównoważonej przyszłości energetycznej Europy.

   

  Wodór – Kluczowy nośnik energii w Europie

  W kontekście szybkich zmian w zakresie transformacji energetycznej i dekarbonizacji w krajach Unii Europejskiej, wodór ma szansę stać się kluczowym nośnikiem energii w Europie. Jego rola w zwiększeniu bezpieczeństwa energetycznego i zmniejszeniu zależności europejskiego przemysłu od importowanych paliw kopalnych jest znacząca. Wodór i paliwa na jego bazie mogą również przyczynić się do osiągnięcia celów Unii Europejskiej w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych, zastępując paliwa kopalne w przemyśle, transporcie i sektorze energetycznym.

  Źródło: gaz-system.pl
  Obrazek wyróżniający  autorstwa katemangostar na Freepik


  Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej gsenergia.pl i zapoznania się z pełną gamą naszych usług.

   

  kontakt

   

  W naszej ofercie znajdą Państwo między innymi Audyty EnergetyczneŚwiadectwa Charakterystyki EnergetycznejKogeneracje, a także nasze nowości: Technologie Wodorowe i rozwiązania z zakresu Dekarbonizacji.

   

  Odkryj więcej!

  Zaufali nam.