Nordycko-Bałtycki Korytarz Wodorowy i Terminal CO2 w Gdańsku – Przyszłość Energetyczna Polski na Liście Unijnych Priorytetów.

W obliczu rosnących wyzwań związanych ze zmianami klimatycznymi i potrzebą dekarbonizacji, Unia Europejska koncentruje swoje wysiłki na wspieraniu projektów, które przyczyniają się do zrównoważonego rozwoju energetycznego. Wśród nich, dwa innowacyjne projekty w Polsce: Nordycko-Bałtycki Korytarz Wodorowyterminal CO2 w Gdańsku – zyskują status kluczowych inicjatyw na nowej liście energetycznych projektów wspólnego zainteresowania (PCI).

 

Nowa lista PCI

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady ws. wytycznych dotyczących transeuropejskiej infrastruktury energetycznej (tzw. rozporządzenie TEN-E), proces wyłaniania projektów PCI rozpoczyna się co dwa lata od fazy składania projektów. W marcu 2023 r. zakończyły się konsultacje publiczne, a następnie trwał proces oceny projektów kandydujących zgodnie z ogólnymi i szczegółowymi kryteriami określonymi w zmienionym rozporządzeniu TEN-E.

 

Polskie projekty na liście PCI

Do nowej listy PCI zgłoszono siedem polskich projektów, w tym trzy dotyczące wodorowych przedsięwzięć Gaz-Systemu (Damasławek Hydrogen Storage, Nordic-Baltic Hydrogen Corridor, Polish Hydrogen Backbone Infrastructure), dwa przesyłu energii elektrycznej PSE (LitPol Link Stage 2, Baltic States Synchronization with Continental Europe), a także po jednym w dziedzinie inteligentnych sieci elektroenergetycznych (EGI Grid – Stoen Operator, Tauron Dystrybucja, Enea Operator, PSE oraz ČEZ Distribuce) i sieci transportu CO2 (ECO2CEE – Lafarge, Orlen oraz Air Liquide).

 

Zmiany w Rozporządzeniu TEN-E

Nowelizacja rozporządzenia TEN-E z maja ubiegłego roku wprowadza istotne zmiany, które mają na celu wspieranie modernizacji, dekarbonizacji i integracji transgranicznej infrastruktury energetycznej. Te zmiany są kluczowe dla kształtowania przyszłości energetycznej Polski i całej Unii Europejskiej, umożliwiając realizację projektów, które przyczyniają się do osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 roku.

Przeczytaj też: Przełom w Technologii Wodorowych Ogniw Paliwowych

 

Nordycko-Bałtycki Korytarz Wodorowy – Droga do Zielonej Energetyki

Nordycko-Bałtycki Korytarz Wodorowy, rozciągający się z Finlandii przez państwa bałtyckie aż do Niemiec, z Polską na strategicznej trasie, stanowi kamień milowy w europejskich dążeniach do zielonej transformacji energetycznej. Ten projekt, będący częścią listy PCI, otwiera nowe możliwości w zakresie wykorzystania wodoru jako czystego źródła energii.

 

Nordycko-Bałtycki Korytarz Wodorowy ma za zadanie:

  • zwiększyć bezpieczeństwo energetyczne w regionie,
  • zmniejszyć zależność od importowanej energii z paliw kopalnych,
  • pełnić istotną rolę w dekarbonizacji społeczeństw i energochłonnych sektorów przemysłu zlokalizowanych wzdłuż korytarza,
  • przyczynić się do osiągnięcia unijnego celu redukcji emisji gazów cieplarnianych, zastępując obecne metody produkcji oparte na paliwach kopalnych w przemyśle, transporcie, energetyce i ciepłownictwie.

 

Korytarz Wodorowy jest również częścią strategii dywersyfikacji źródeł energii i przyczynia się do szybkiego rozwoju energii odnawialnej. Jest to zgodne z unijnym celem wyprodukowania 10 milionów ton wodoru z odnawialnych źródeł energii do 2030 roku. Korytarz ten umożliwia transport ekologicznego wodoru wyprodukowanego w rejonie Morza Bałtyckiego do różnych punktów poboru i klastrów przemysłowych rozsianych wzdłuż korytarza, a także w Europie Środkowej.

Rozbudowa infrastruktury wodorowej wokół Morza Bałtyckiego może doprowadzić do powstania silnego rynku wodoru, który zapewni dostęp do odnawialnych i konkurencyjnych źródeł energii.

Projekt ten jest zgodny z Unijną strategią wodorową oraz planem REPower-EU. Ponadto, Nordycko-Bałtycki Korytarz Wodorowy wspiera wybrane cele klimatyczne Unii Europejskiej, takie jak Zielony Ład i pakiet Fit for 55.

 

Terminal CO2 w Gdańsku: Krok ku Dekarbonizacji

Projekt terminalu CO2 w Gdańsku, realizowany przez Lafarge, Orlen i Air Liquide, jest kluczowym elementem w strategii dekarbonizacji Polski. Terminal ten umożliwi skuteczne wychwytywanie i składowanie CO2, co jest niezbędne do osiągnięcia celów klimatycznych UE. Partnerzy projektu wysłali wniosek w celu ubiegania się o unijne dofinansowanie na budowę terminalu do przeładunku CO2 w Gdańsku, natomiast do chwili obecnej nie otrzymali jeszcze informacji o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku.

Źródło: gaz-system.pl, wysokienapiecie.pl


Zapraszamy do sprawdzenia naszej nowej oferty Technologii WodorowychDekarbonizacji.

GS ENERGIA – przyszłość jest teraz!

 

kontakt

 

Odkryj więcej!

Zaufali nam.