Czy w Polsce występują złoża wodoru?.

Odkrycie znaczących naturalnych złóż wodoru we Francji we wrześniu 2023 r., szacowanych na 46 mln ton, wywołało globalne zainteresowanie wodorem jako źródłem czystej energii. Odkrycie to jest ponad czterokrotnie większe niż oczekiwana produkcja wodoru ze źródeł odnawialnych w całej UE do 2030 r., która ma wynieść 10 mln ton. Polska, choć nie odkryła takich złóż, jest zainteresowana oceną swojego potencjału w zakresie akumulacji wodoru.

Poszukiwania wodoru w Polsce

Państwowy Instytut Geologiczny (PIG-PIB) wskazał, że konieczne są dalsze badania w celu ustalenia, czy akumulacje wodoru w Polsce można uznać za złoża podobne do tych znalezionych we Francji. Dotychczasowe wiercenia poszukiwawcze w Polsce nie ujawniły złóż wodoru tego samego typu, co we Francji, gdzie wodór był często spotykany jako niewielki składnik w próbkach gazu ziemnego.

Dowiedz się więcej o odkryciu we Francji: Największe na świecie złoże białego wodoru odkryte we Francji

 

Globalna produkcja i emisja wodoru

Globalna produkcja i emisje związane z wodorem są kluczowym zagadnieniem w kontekście walki ze zmianami klimatycznymi.  Obecnie, globalny potencjał wydobycia wodoru ze złóż naturalnych szacuje się na około 23 miliony ton rocznie. Taki poziom produkcji mógłby znacząco obniżyć emisje związane z produkcją wodoru z paliw kopalnych, które obecnie wynoszą ponad 12 kg CO2 na kilogram wyprodukowanego wodoru. Polski Instytut Ekonomiczny (PIE) zauważa, że niskoemisyjne wydobycie wodoru mogłoby zmniejszyć emisję CO2 nawet o 276 mln ton rocznie, co stanowi około 70% emisji polskiej gospodarki.

 

Rola “złotego wodoru”

Wodór pozyskiwany ze źródeł niskoemisyjnych określany jest mianem “złotego wodoru”. Jego pozyskiwanie mogłoby stanowić alternatywę dla wysokoemisyjnej produkcji z paliw kopalnych. PIE podkreśla jednak, że chociaż naturalne złoża wodoru są obiecujące, nie zastąpią one potrzeby rozwoju produkcji wodoru ze źródeł odnawialnych, takich jak elektroliza wody za pomocą energii ze źródeł odnawialnych.

 

Poszukiwania i potencjalna eksploatacja złóż wodoru w Polsce pozostają w fazie początkowej. Kraj koncentruje się na zrozumieniu warunków geologicznych, które mogą prowadzić do znacznych akumulacji wodoru. Tymczasem globalna zmiana w kierunku niskoemisyjnej produkcji wodoru jest postrzegana jako krytyczny krok w kierunku ograniczenia emisji gazów cieplarnianych i przejścia do bardziej zrównoważonej przyszłości energetycznej.


Zachęcamy do zapoznania się z bogatą ofertą GS ENERGIA w dziedzinie zielonej energetyki. Specjalizujemy się w dostarczaniu kompleksowych usług takich jak Audyty EnergetyczneŚwiadectwa Charakterystyki EnergetycznejKogeneracje oraz wdrażanie Odnawialnych Źródeł Energii, co pozwala naszym klientom znacząco obniżyć koszty oraz ślad węglowy.

Zapraszamy również do sprawdzenia naszej nowej oferty Technologii WodorowychDekarbonizacji – przyszłość jest teraz!

 

kontakt

 

Odkryj więcej!

 

Zaufali nam.