Odnawialne Źródła Energii.

Panele fotowoltaiczne  (wspominane często jako fotowoltaika) wytwarzają energię elektryczną z promieniowania słonecznego i są doskonałą alternatywą dla stale rosnącego zapotrzebowania na energię elektryczną. Chroniąc jednocześnie środowisko zmniejszają emisję zanieczyszczeń. Fotowoltaikę najczęściej wybieramy zarówno pod kątem komercyjnego wykorzystywania energii słonecznej jak również pragnąc zmienić bilans energetyczny swojego budynku/zakładu.

Polski rząd zobligowany jest podwoić produkcję zielonej energii aby zrealizować swoje unijne zobowiązania na rok 2020. Otwiera to szanse na promocje nowych, bardziej dostępnych systemów odnawialnych źródeł, w które fotowoltaika wpisuje się niezwykle korzystnie.

Dlaczego fotowoltaika?.

Fotowoltaika jest bardzo ciekawym odnawialnym źródłem wytwarzania energii, dobrze uzupełniającym tradycyjne technologie ze względu na fakt, iż okresy najwydajniejszej pracy systemów pokrywają się z okresami największego zużycia energii, a wiec z godzinami dziennymi – a w skali roku, z okresem letnim (produkcja chłodu).

Korzyści z instalacji fotowoltaicznych jest znacznie więcej:

  • całkowita bezobsługowość systemu – czyli brak elementów ruchomych, prosty system działania, sprawdzona technologia, nieograniczony dostęp do energii słonecznej,
  • dywersyfikacja i zrównoważony rozwój – instalacje powstające w miejscach konsumpcji energii, tzw. instalacje prosumenckie, wspierają konsumpcję energii w miejscach jej produkcji ograniczając straty przesyłowe, umożliwiają rozwój w obszarach wiejskich oraz zachęcają do świadomego korzystania z energii i jej oszczędzania,
  • perspektywiczna energia odnawialna – technologie krzemowe rozwijają się dynamicznie od ponad 50 lat, a ostatnie dwie dekady  pokazują, że ich rozwój wciążgwałtownie rośnie,

 

 

Nie dziwi zatem fakt, iż fotowoltaika jest szczególnie promowana w przygotowywanym obecnie projekcie ustawy o odnawialnych źródłach energii, poprzez najwyższe  tzw. współczynniki korekcyjne,  co przekłada się na blisko 40 – 50 % skrócenia czasu zwrotu inwestycji względem sytuacji przed wejściem ustawy. Instalacja paneli fotowoltaicznych ma również przesłanki by w roku 2020 roku, koszt jej wytworzenia był równy z kosztem wytworzenia tradycyjnych źródeł, tak jak obecnie jest to możliwe w krajach śródziemnomorskich. To założenie jest bardzo możliwe, szczególnie w Europie, gdzie technologia ta jest niezwykle popularna. Liderem w fotowoltaice są Niemcy (ponad 5 GW mocy zainstalowanej, co stanowi ponad 50 % w skali całego świata).

OFERTA GS ENERGIA.

Firma GS ENERGIA, w indywidualnie dobranej ofercie, proponuje rozwiązania kompleksowe z dziedziny fotowoltaiki.

Rozpoczynamy od wstępnej analizy możliwości lokalizacyjnych do montażu instalacji fotowoltaicznej oraz wstępnego doboru technologii oraz ilości możliwej do wytworzenia w ciągu roku energii (obliczanej komputerowo) by zasadniczo skupić się nad wykonaniem  kompleksowego  projektu,  dostawie całości instalacji i jej montażu.

Szczególnym przesłaniem GS ENERGIA przy budowaniu oferty z zakresu fotowoltaiki  jest wyciąganie wniosków wynikających z obserwacji krajów, które wdrażały te instalacje znacznie wcześniej. Naszym celem jest staranne wyselekcjonowanie grona producentów które zapewniać może poczucie stabilnej pracy instalacji, jej efektywność w czasie oraz możliwość reagowania w potrzebie ewentualnej awarii. Dlatego oferta GS ENERGIA oparta jest na:

  • długim terminie gwarancji,
  • doświadczeniu i wiarygodności producentów podzespołów (min. 10 lat działalności)
  • racjonalizacji parametrów jakość-cena

Doskonale zdajemy sobie sprawę, iż potrzebą klienta jest poczucie bezpieczeństwa i pewność, że wydane pieniądze  szybko się zwrócą – szczególnie w obszarze Odnawialnych Źródeł Energii, gdzie kwoty są często znaczące. Dlatego promujemy rozwiązania dobierane indywidualnie by inwestor świadomie mógł wybrać najlepsze dla niego parametry, które pozwolą mu osiągnąć maksymalną satysfakcję i zysk.

Ponad 1000 producentów paneli fotowoltaicznych – którego wybrać?.

Obiektywny wybór producenta paneli PV jest trudnym zadaniem. Według EPIA (European Photovoltaic Industry Association), produkcją paneli PV z krzemu w 2010 roku zajmowało się na świecie 988 firm, różniących się jakością, ceną, warunkami gwarancji, spadkiem sprawności w czasie itp.

Biorąc pod uwagę fakt, że panele mają działać przez minimum 25 lat, firma GS ENERGIA uwzględnia tylko tych producentów, którzy oferują optymalne utrzymanie sprawności wytwarzanej energii w czasie oraz długoterminową  gwarancję na wykonanie i parametry pracy.

Przez czas gwarancji powinniśmy mieć możliwość zwrócenia się do naszego producenta. Co bowiem możemy zrobić jeżeli producent już nie będzie działał na rynku? Pozostajemy z problemem sami sobie. Często oznacza to wymianę nie jednego uszkodzonego panela, ale wymianę całej instalacji, bo oferowane na rynku panele są niekompatybilne z tymi, które mamy na dachu. Można tu przytoczyć kilka przykładów. W 2011 roku, bankructwo w obszarze fotowoltaiki ogłosiły trzy firmy: Evergreen Solar, Solyndra, Spectra Watt. Koncern BP wycofał się z produkcji paneli PV a firma Solon wstrzymała produkcję w swojej fabryce w Arizonie (USA). Zamiar wycofania się z produkcji paneli ogłosił również Bosch (2012).

Troszcząc się o bezpieczeństwo klientów, wykonaliśmy selekcję najstabilniejszych działających na tym obszarze firm z dziedziny PV badając  sprawność  i jej utratę w czasie najbardziej powszechnych paneli PV w laboratorium w Niemczech. Działania takie pozwoliły nam świadomie proponować w naszej ocenie doświadczonych, wiarygodnych i profesjonalnych producentów, którzy istnieją już długo na światowym rynku fotowoltaiki i którzy świetnie się sprawdzili, dobrze rokując na przyszłość.

Typy oferowanych przez GS ENERGIA instalacji fotowoltaicznych :

  • Systemy podłączone do sieci. Zwykle są one montowane na dachu lub zintegrowane z budynkiem, np. z elewacją (ang. BIPV –  building integrated photovoltaics). Podłączenie do sieci pozwala elastycznie zarządzać produkowaną energią. Nadwyżki są oddawane do sieci, a w sytuacji niewystarczającej produkcji, energia jest pobierana z sieci. Systemy takie wymagają inwertera – urządzenia zamieniającego prąd stały (DC) produkowany przez panele PV na prąd zmienny (AC) o charakterystyce odpowiedniej dla sieci elektroenergetycznej (230V).
  • Farmy fotowoltaiczne podłączone do sieci. Farmy fotowoltaiczne również są systemem przyłączonym do sieci energetycznej. Podstawowym elementem różnicującym jest jednak wpięcie do sieci elektroenergetycznej. Tak duże rozwiązania wymagają wpięcia do sieci średniego napięcia (np. 15 kV).  Są to duże systemy budowane na gruncie lub na dużych obiektach (hale produkcyjne, hangary, lotniska itp.) i wymagają dużych systemów inwerterów, transformatorów oraz innych elementów sterujących jakością prądu.
  • Systemy autonomiczne (wyspowe). Są to instalacje nie podłączone do sieci, które działają w oparciu o system baterii/akumulatorów.  W tym przypadku, niezbędne jest wykorzystanie również kontrolera ładowania, który steruje procesem ładowania akumulatorów aby uniknąć ich uszkodzenia. System wyspowy gromadzi nadwyżki energii w dni słoneczne i wykorzystuje ją w dni pochmurne lub w nocy. Typowe zastosowania to: znaki drogowe, reklama zewnętrzna, oświetlenie awaryjne jak i zapewnienie podstawowych potrzeb energetycznych dla domów itp. Główną zaletą tego typu rozwiązań jest brak potrzeby prowadzenia drogiej infrastruktury elektrycznej.

Osoby zainteresowane profesjonalnym doborem i wdrożeniem fotowoltaiki zapraszamy do kontaktu.

biuro@gsenergia.pl

+ 48 606 590 931

Zaufali nam.