Przeprowadzanie oceny efektywności energetycznej urządzeń chłodniczych o mocy chłodniczej od 12kW.

Mando Corporation Poland sp. z o.o.
Typ: Ocena Efektywności Energetycznej Urządzeń

Przeprowadzanie oceny efektywności energetycznej urządzeń chłodniczych o mocy chłodniczej od 12kW zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków (Dz.U. poz. 1200 z 2014 r.) dla 7 szt. urządzeń.


Zaufali nam.