Kredyt Ekologiczny 2024 – nabór już w kwietniu.

W obliczu nieustannie rosnących wyzwań klimatycznych, firmy szukają sposobów na poprawę efektywności energetycznej. Rozwiązaniem jest Kredyt Ekologiczny, finansowany z Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) na lata 2021-2027. To nie tylko możliwość uzyskania dofinansowania na preferencyjnych warunkach, ale i szansa na bezzwrotną dotację, która może pokryć do 80% kosztów kwalifikowanych inwestycji.

Kredyt Ekologiczny – Co to?

Kredyt Ekologiczny to konkurs Banku Gospodarstwa Krajowego, który umożliwia firmom uzyskanie bezzwrotnej dotacji na realizację projektów ekologicznych. Dotacja ta może pokryć nawet do 80% kosztów kwalifikowanych inwestycji, znacząco obniżając początkowe koszty projektów, które mają na celu zwiększenie efektywności energetycznej i redukcję emisji CO2.

Harmonogram programu:

  • 28 marca 2024 r. – ogłoszenie konkursu
  • 25 kwietnia 2024 r. – rozpoczęcie składania wniosków
  • 25 lipca 2024 r. – zakończenie składania wniosków

Przewidywana  kwota dofinansowania: 660 mln złotych.

Program jest otwarty dla szerokiego spektrum przedsiębiorstw, prowadzących działalność gospodarczą na terytorium Polski – od mikroprzedsiębiorstw po firmy średniej wielkości (zgodnie z Rozporządzeniem KE 651/2014) oraz posiadających zdolność kredytową. Kluczowym warunkiem uczestnictwa jest przeprowadzenie audytu energetycznego, który potwierdzi, że planowana inwestycja przyniesie co najmniej 30% oszczędności w zużyciu energii.

GS ENERGIA współpracujemy z certyfikowanymi audytorami, którzy przeprowadzą audyt szybko i efektywnie, minimalizując formalności i koszty dla przedsiębiorcy.

 

kontakt

 

 

Jakie projekty kwalifikują się do finansowania?

Kredyt Ekologiczny obejmuje szeroką gamę inwestycji, w tym:

  • Modernizację maszyn i urządzeń na bardziej efektywne energetycznie,
  • Termomodernizację budynków,
  • Instalację systemów odnawialnych źródeł energii (OZE), takich jak fotowoltaika czy pompy ciepła,
  • Modernizację systemów wentylacji, klimatyzacji i oświetlenia.

 

Od czego zależy wartość dofinansowania? 

Wartość dofinansowania, jakie przedsiębiorca może otrzymać, zależy od kilku czynników. Pierwszym z nich jest wielkość przedsiębiorstwa – mniejsze firmy mogą liczyć na wyższy procent dofinansowania. Drugim ważnym aspektem jest lokalizacja przedsiębiorstwa, która jest oceniana na podstawie mapy pomocy regionalnej na lata 2022-2027. Dzięki temu wsparcie jest dostosowane do specyficznych potrzeb i wyzwań ekonomicznych różnych regionów Polski.

 

Jak aplikować?

1. Konsultacja projektu z firmą doradczą

Pierwszym krokiem jest szczegółowa analiza ekonomiczna i ekologiczna projektu z pomocą firmy doradczej, aby upewnić się, że spełnia on wymogi kredytu ekologicznego. Doradcy pomagają również w przygotowaniu niezbędnych dokumentów i analiz, które będą potrzebne w dalszych etapach procesu.

 

2. Składanie wniosku do banku komercyjnego

Po uzyskaniu pozytywnej oceny projektu, następnym krokiem jest wybór odpowiedniego banku komercyjnego i złożenie wniosku kredytowego. Wniosek ten powinien zawierać wszystkie niezbędne dokumenty i analizy, które potwierdzają ekologiczny i ekonomiczny charakter inwestycji.

 

3. Uzyskanie promesy kredytowej

Po złożeniu wniosku, bank komercyjny przeprowadza własną analizę projektu. Jeśli wniosek zostanie pozytywnie oceniony, bank wydaje promesę kredytową. Jest to wstępna zgoda na udzielenie kredytu, która jest niezbędna do dalszych działań.

 

4. Wnioskowanie o dotację w Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK)

Posiadając promesę kredytową od banku komercyjnego, można teraz złożyć wniosek o dotację do Banku Gospodarstwa Krajowego. Wniosek do BGK powinien zawierać wszystkie wymagane dokumenty, w tym promesę kredytową.

 

5. Otrzymanie promesy wypłaty premii ekologicznej

Jeśli wniosek zostanie pozytywnie rozpatrzony przez BGK, bank ten wystawia promesę wypłaty premii ekologicznej. Oznacza to, że BGK zobowiązuje się do spłaty określonej części kredytu, co dodatkowo obniża koszty finansowania projektu dla inwestora.

 

Instrukcja wypełniania wniosku znajduje się na stronie Banku Gospodarstwa Krajowego

Rozumiemy, że proces aplikacyjny może wydawać się złożony. W GS ENERGIA oferujemy wsparcie na każdym etapie – od przeprowadzenia audytu energetycznego, przez przygotowanie wniosku, aż po finalizację projektu. Naszym celem jest uproszczenie procedur i maksymalne odciążenie przedsiębiorców.

 

kontakt

 

Inwestycje ekologiczne są przyszłością biznesu. Pokazują to liczne studia przypadków firm, które dzięki modernizacji infrastruktury i inwestycjom w OZE, nie tylko przyczyniły się do ochrony środowiska, ale również znacząco obniżyły swoje koszty operacyjne. W GS ENERGIA pomagamy w analizie potencjalnego zwrotu z inwestycji, zapewniając pełną przejrzystość finansową.

 

Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi

1. Czy tylko termomodernizacja budynku kwalifikuje się do kredytu ekologicznego?

Tak, termomodernizacja może być jedynym elementem projektu finansowanego z kredytu ekologicznego, pod warunkiem, że rekomendacja ta wynika z dokładnie sporządzonego Dokumentu audytu. Ważne jest, aby projekt przyczynił się do osiągnięcia co najmniej 30% oszczędności energii pierwotnej.

 

2. Czy możliwa jest instalacja OZE jako jedyny element inwestycji?

Zakres projektu jest ściśle określany na podstawie Dokumentu audytu. Jeśli audyt wskazuje, że termomodernizacja nie jest konieczna, możliwe jest skoncentrowanie się na innych działaniach, takich jak instalacja OZE, które przyczyniają się do oszczędności energii pierwotnej na wymaganym poziomie 30%.

 

3. Czy mogę połączyć termomodernizację z wymianą urządzeń na bardziej efektywne energetycznie?

Tak. Jeżeli Dokument audytu wskazuje na zasadność takiego połączenia, wydatki na termomodernizację oraz wymianę urządzeń mogą być objęte wsparciem, o ile całość projektu zapewni minimalną 30% oszczędność energii pierwotnej.

 

4. Czy dofinansowanie obejmuje budowę lub rozbudowę budynku?

Nie, kredyt ekologiczny skupia się na remoncie lub adaptacji istniejących budynków w celu zwiększenia ich efektywności energetycznej. Budowa lub rozbudowa nie kwalifikują się do wsparcia w ramach tego programu.

 

5. Czy inwestycja początkowa w zmianę procesu produkcyjnego jest wymagana?

Inwestycja początkowa w zasadniczą zmianę procesu produkcyjnego jest wymagana jedynie w przypadku ubiegania się o wsparcie w formie Regionalnej Pomocy Inwestycyjnej. Dla projektów skupiających się na ochronie środowiska, zgodność z inwestycją początkową nie jest konieczna.

 

6. Czy instalacja OZE może produkować energię na sprzedaż?

Instalacje OZE finansowane z kredytu ekologicznego powinny produkować energię wyłącznie na potrzeby własne wnioskodawcy, bez możliwości sprzedaży nadwyżek. Moc instalacji musi być dostosowana do rzeczywistego zapotrzebowania przedsiębiorstwa.

 

7. Gdzie znajdę instrukcję wypełniania wniosku o dofinansowanie?

Instrukcja wypełniania wniosku jest dostępna w zakładce Dokumenty na stronie oferującej kredyt ekologiczny. Jest to kluczowy dokument dla wszystkich zainteresowanych uzyskaniem wsparcia finansowego na realizację projektów ekologicznych.

Obraz wyróżniający autorstwa freepik

Zaufali nam.