Kontrole ogrzewania w polskich domach – wysokie kary za brak świadectwa energetycznego.

Od 28 kwietnia 2023 roku, polscy właściciele nieruchomości stają przed nowymi obowiązkami związanymi z efektywnością energetyczną swoich domów. Wprowadzenie obowiązku posiadania świadectwa energetycznego dla określonych typów nieruchomości zainicjowało również cykl regularnych kontroli systemów ogrzewania. Te zmiany mają na celu zwiększenie świadomości energetycznej i promowanie oszczędności energii, ale również wprowadzają nowe wyzwania dla właścicieli.

 

Kto musi posiadać świadectwo energetyczne?

Od 28 kwietnia 2023 r. Świadectwo Charakterystyki Energetycznej wymagane jest dla:

  • nowych budynków w momencie zakończenia budowy lub w trakcie ubiegania się o pozwolenie na użytkowanie,
  • budynków, w których organy wymiaru sprawiedliwości, prokuratura lub organy administracji publicznej zajmują powierzchnię użytkową przekraczającą 250 m² i świadczą usługi dla interesantów (jeśli obiekty, takie jak szkoły czy urzędy, przekraczają 250 m², kluczowe jest ustalenie, czy kwalifikują się jako organy administracji publicznej zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego),
  • budynku lub części budynku zbywanego na podstawie: umowy sprzedaży, umowy sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu oraz wynajmowanego (w przypadku wynajmu budynku szkoły lub jego części, do np. prowadzenia sklepiku szkolnego, właściciel musi posiadać ŚCHE zgodne z obowiązującymi przepisami).

 

Wysokie kary za brak świadectwa energetycznego

Brak świadectwa energetycznego w sytuacjach, gdy jest ono wymagane przez prawo, może skutkować nałożeniem grzywny w wysokości do 5 000 zł. Jest to znacząca sankcja finansowa, podkreślająca wagę, jaką ustawodawca przywiązuje do kwestii efektywności energetycznej budynków. Co więcej, nawet po zapłaceniu kary, właściciel będzie zobowiązany do uzyskania świadectwa.

 

Obowiązkowe kontrole ogrzewania i klimatyzacji

Zgodnie z ustawą z dnia 7 października 2022 r. w sprawie zmiany ustawy o charakterystyce energetycznej budynków i ustawy – Prawo budowlane, każdy właściciel lub zarządca budynku ma obowiązek zlecenia i wykonania okresowej kontroli technicznej systemów ogrzewania i klimatyzacji. Przed wprowadzeniem nowych przepisów, kontrole kotłów o mocy większej niż 20 kW i klimatyzacji o mocy większej niż 12 kW obowiązywały już od 2015r.

 

Obecnie, zgodnie z nowymi przepisami, zakres obowiązku kontroli został rozszerzony na wszystkie inne źródła ciepła. Obejmuje to systemy grzewcze, takie jak węzły cieplne, promienniki ciepła, pompy ciepła, grzejniki elektryczne itp. o łącznej mocy przekraczającej 70 kW na każdy budynek.

Oznacza to, że praktycznie każdy obiekt o pow. rzędu 250 mi większy, podlega obowiązkowi okresowej kontroli systemu ogrzewania oraz klimatyzacji jeśli taka w obiekcie dla tej powierzchni występuje. Niewypełnienie tego obowiązku zgodnie z ustawą podlega karze grzywny finansowej. Rejestracja w ministerialnym systemie ułatwia skuteczne egzekwowanie tych wymogów poprzez wygodny i szybki dostęp do niezbędnych informacji.

 

Okresowej kontroli efektywności energetycznej, zgodnie z informacjami na stronie Ministerstwa Rozwoju i Technologii, mają być poddawane:

  • Kotły o nominalnej mocy cieplnej od 20 do 100 kW – co najmniej raz na 5 lat,
  • Kotły opalane paliwem ciekłym lub stałym o mocy cieplnej ponad 100 kW – co najmniej raz na 2 lata,
  • Kotły opalane gazem o nominalnej mocy cieplnej większej niż 100 kW – co najmniej raz na 4 lata.
  • Urządzenia grzewcze, których nie wymieniono w powyższych punktach oraz dla dostępnych elementów systemu grzewczego lub systemu grzewczego i wentylacyjnego o łącznej mocy cieplnej przekraczającej 70 kW – co najmniej raz na 3 lata.

 

Świadectwo energetyczne i kontrole ogrzewania – Korzyści dla właścicieli

Wprowadzenie obowiązku posiadania świadectwa energetycznego oraz regularnych kontroli ogrzewania to krok w kierunku poprawy efektywności energetycznej polskich domów. Właściciele nieruchomości powinni traktować te wymogi nie jako obciążenie, ale jako okazję do modernizacji swoich domów, co może przynieść znaczne oszczędności w długoterminowej perspektywie. Warto również zauważyć, że inwestycje w efektywność energetyczną zwiększają wartość nieruchomości na rynku.


Jeśli potrzebujesz profesjonalnej pomocy w zakresie uzyskania Świadectwa Charakterystyki Energetycznej, nasza firma GS Energia jest do Twojej dyspozycji.

 

kontakt

 

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w branży i oferujemy kompleksowe usługi w zakresie certyfikacji energetycznej, w tym również kontrole systemów ogrzewania oraz klimatyzacji. Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej i skorzystać z naszej oferty.

 

Odkryj więcej!

Zaufali nam.