Nowe wymogi i fundusze dla inwestycji w efektywność energetyczną.

Inwestycje w efektywność energetyczną budynków stają się kluczowym elementem strategii Unii Europejskiej w walce ze zmianami klimatycznymi. Nowe regulacje i fundusze otwierają szerokie możliwości dla samorządów i przedsiębiorców, choć wiążą się również z wyzwaniami. Polska, jako jeden z członków UE, aktywnie angażuje się w te zmiany, przygotowując się na “tłuste lata” inwestycji w zieloną energię i efektywność energetyczną.

 

Unia Europejska Zaostrza Cele Efektywności Energetycznej

Pakiet Fit for 55, będący częścią Europejskiego Zielonego Ładu, ma na celu redukcję emisji gazów cieplarnianych o 55% do 2030 roku. W tym kontekście, efektywność energetyczna budynków staje się kluczowym elementem strategii. Znowelizowane dyrektywy, takie jak EEDEPBD, wprowadzają surowsze wymogi dotyczące efektywności energetycznej, szczególnie w budynkach publicznych.

 

W skład pakietu “Fit for 55” wchodzą:

 • Reforma systemu handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS) dla przemysłu i energetyki.
 • Nowy system handlu uprawnieniami dla budynków i transportu drogowego.
 • Społeczny Fundusz Klimatyczny, łagodzący skutki nowego systemu handlu uprawnieniami.
 • Graniczny podatek węglowy (CBAM) zapobiegający przenoszeniu emisji poza UE.
 • Nowe przepisy dotyczące emisji CO₂ z samochodów i dostawczych, z celem 100% redukcji do 2035 roku.
 • Przepisy o redukcji emisji metanu w sektorze energetycznym.
 • Inicjatywy dotyczące zrównoważonych paliw lotniczych.

 

Czytaj też: Co przyjniesie nowa dyrektywa o efektywności energetycznej? 

 

Nowe Wymogi i Fundusze dla Inwestycji

Zmiany w prawodawstwie UE otwierają drogę do nowych inwestycji w efektywność energetyczną. Samorządy i przedsiębiorcy przygotowują się do skorzystania z dostępnych funduszy unijnych, które mają wspierać realizację nowych wymogów. Program ELENA, oferujący dofinansowanie na przygotowanie dokumentacji technicznej, jest jednym z kluczowych instrumentów wsparcia.

PROGRAM ELENA

Program ELENA, wspólna inicjatywa Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)Komisji Europejskiej w ramach programu Horyzont 2020, zapewnia dotacje na pomoc techniczną skoncentrowaną na realizacji projektów związanych z efektywnością energetyczną, rozproszonymi odnawialnymi źródłami energii oraz innowacyjnymi projektami transportu miejskiego.

 

Kto może skorzystać z programu?

 • Sektor publiczny: Państwa członkowskie UE, organizacje rządowe, regionalne, lokalne i miejskie władze, publiczne korporacje, instytucje finansowe.
 • Sektor prywatny: Prywatne podmioty planujące rozwijać i wspierać kwalifikujące się inwestycje (stowarzyszenia, mieszane publiczno-prywatne, banki itp.), inne prywatne stowarzyszenia (stowarzyszenia mieszkaniowe, wspólnoty właścicieli domów).

 

Rodzaje wsparcia oferowanego przez ELENA:

 • Efektywność energetyczna: Wsparcie dla przygotowania projektów poprawiających efektywność energetyczną i wykorzystanie energii odnawialnej w budynkach, w tym efektywność energetyczną w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych, zintegrowane z budynkami OZE (np. panele słoneczne), oświetlenie publiczne, ciepłownictwo miejskie.
 • Zrównoważone budownictwo mieszkaniowe: Pomoc dla osób prywatnych i wspólnot mieszkaniowych w przygotowaniu i realizacji projektów związanych z efektywnością energetyczną i odnawialnymi źródłami energii dla budynków mieszkalnych.
 • Transport miejski i mobilność: Wsparcie dla innowacyjnych projektów transportu i mobilności miejskiej, które oszczędzają energię i redukują emisje, w tym inwestycje wspierające wykorzystanie i integrację innowacyjnych rozwiązań promujących alternatywne paliwa w mobilności miejskiej.

 

Wielkość programu inwestycyjnego

ELENA zwykle wspiera programy inwestycyjne powyżej 30 milionów euro z trzyletnim okresem realizacji dla projektów związanych z efektywnością energetyczną (w tym projekty mieszkaniowe) i czteroletnim okresem dla transportu miejskiego i mobilności. Program zachęca do agregacji różnych projektów w celu zwiększenia ich atrakcyjności dla wykonawców i finansistów.

 

Wyzwania i Możliwości dla Samorządów i Przedsiębiorców

Dostosowanie się do nowych wymogów UE stanowi wyzwanie dla wielu samorządów i przedsiębiorców. Jednakże, otwiera to również możliwości uzyskania finansowania na innowacyjne projekty związane z efektywnością energetyczną. W Polsce, gdzie realizowanych jest już 12 projektów w ramach programu ELENA, widoczne są zarówno entuzjazm, jak i obawy związane z nowymi regulacjami.

 

Przykład wykorzystania programu ELENA w Polsce

Program EEFFRB, realizowany w Polsce przy wsparciu ELENA, skupia się na finansowaniu inwestycji w efektywność energetyczną w budynkach mieszkalnych. Głównym beneficjentem jest Bank BGŻ BNP Paribas SA, który oferuje usługi dla klientów indywidualnych, małych i średnich przedsiębiorstw, samorządów lokalnych, sektora mieszkaniowego oraz korporacji.

 

Kluczowe elementy programu EEFFRB:

 • Całkowity koszt usług rozwoju projektu (PDS): 3 500 000 euro, z czego ELENA współfinansuje 3 150 000 euro.
 • Zakres inwestycji: Program obejmuje znaczące inwestycje w termomodernizację budynków mieszkalnych, w tym izolację termiczną budynków, wymianę okien i drzwi zewnętrznych, rekonstrukcję systemów ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji, systemy zarządzania energią, instalację odnawialnych źródeł energii (OZE) oraz systemy pomiarowe.
 • Oczekiwane rezultaty: Szacunkowe roczne oszczędności energetyczne wynoszą 184 GWh, a redukcja emisji CO2 to około 47 900 ton rocznie.

 

Proces realizacji programu:

 1. Składanie wniosku o kredyt: Wspólnoty mieszkaniowe składają wniosek o kredyt do BGŻ BNP Paribas i proszą o przygotowanie audytu energetycznego oraz niezbędnej dokumentacji technicznej.
 2. Ocena zdolności kredytowej: Bank ocenia zdolność kredytową wspólnoty mieszkaniowej.
 3. Przygotowanie audytu energetycznego: Zespół konsultantów energetycznych współpracujących z bankiem przygotowuje audyt energetyczny i dokumentację techniczną.
 4. Zatwierdzenie dokumentacji: Audyt energetyczny i inne dokumenty są oceniane i zatwierdzane przez bank.
 5. Finalizacja umowy kredytowej: Po zatwierdzeniu dokumentacji, wspólnota mieszkaniowa otrzymuje gotową do podpisu umowę kredytową.

 

Program ELENAProjekty wspierane przez program ELENA w Europie, Źródło: https: eib.org

 

 

 

Długoterminowe Strategie i Inwestycje w Polsce

Rząd Polski, w odpowiedzi na wymogi UE, przyjął Długoterminową Strategię Renowacji Budynków (DSRB). Plan zakłada termomodernizację 236 tys. budynków rocznie w latach 2020-2030. Te inwestycje mają na celu nie tylko poprawę efektywności energetycznej, ale również przyczyniają się do ogólnego celu dekarbonizacji.

Długoterminowa Strategia Renowacji Budynków, przyjęta przez polski rząd w lutym 2022, ma na celu poprawę efektywności energetycznej i zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych przez budynki w Polsce. Strategia zakłada termomodernizację 7,5 mln budynków do 2050 roku, obejmującą zarówno płytką termomodernizację (np. wymianę źródeł ciepła) jak i głęboką (ocieplenie, wymiana okien). Wsparcie dla tych działań zapewniają programy takie jak Stop Smog, Czyste Powietrze oraz fundusze europejskie. DSRB jest zgodna z unijnymi dyrektywami dotyczącymi efektywności energetycznej budynków.

 

Obrazek wyróżnaiający: autorstwa kjpargeter na Freepik


Audyt energetyczny jest kluczowym elementem wielu programów dofinansowań. Pozwala on nie tylko na uzyskanie środków finansowych, ale także na zoptymalizowanie kosztów związanych z energią i poprawę jakości życia mieszkańców. Dlatego warto zainwestować w profesjonalne przeprowadzenie audytu i skorzystać z dostępnych programów wsparcia.

Skontaktuj się z nami i uzyskaj audyt energetyczny!

 

kontakt

 

Odkryj więcej:

Zaufali nam.