Dlaczego ceny energii elektrycznej gwałtownie rosną?.

Istnieją różne obawy dotyczące wysokich marż. Ale czy zdajemy sobie sprawę jak wysokie one są i jak znaczący mają udział w cenie energii, którą widzimy na giełdzie?

Najlepszym tego przykładem jest skupienie uwagi na rozkładzie kosztów w giełdowej cenie energii i porównanie jej z poprzednimi latami.

Poniższy wykres pokazuje różnicę między ceną energii elektrycznej, a szacowanymi kosztami zmiennymi związanymi z produkcją energii elektrycznej z węgla, a więc kosztami paliwa i uprawnień do emisji CO2.

Clean Dark Spread, źródło: Forum Energii

Na przełomie 2020 i 2021 roku CDS było tak niskie, że niektórzy wytwórcy musieli wręcz dopłacać do wytwarzania energii elektrycznej. Niemniej jednak ostatnie miesiące przedstawiają jak mogą kształtować się ponadnormatywne marże wytwórców energii elektrycznej.

Aktualne ceny energii można sprawdzać na TGE czyli Towarowej Giełdzie Energii. Na dzień 03.10.2022r. w kontrakcie BASE Y- 23 wynosi 1 742,5 zł/MWh.

Cena energii w kontrakcie terminowym BASE Y-23, źródło: TGE

W ostatnim czasie portal GLOBENERGIA porównał obecne marże z kosztami z ubiegłego roku komentując „Okazuje się, że dzisiejsza żarówka świeci bardzo jasno… i zdecydowanie jaśniej niż w 2021 roku. Pokazuje to wyraźnie, jak bardzo ponadnormatywne są dzisiejsze marże wytwórców.”

Z czego wynikają wysokie giełdowe ceny energii? źródło: Globenergia

Z czego wynikają tak wysokie marże wytwórców?

Niskie wytworzenie kosztów energii z węgla, a wysoka cena na giełdzie spowodowana jest wysokimi kosztami krańcowymi wytworzenia elektrowni gazowych. Dlatego główną przyczyną bardzo wysokich cen są występujące już obecnie braki mocy wytwórczych, które będą pogłębiały się z roku na rok. Podobnie jest w innych krajach. Powodem tak dużych kosztów, jakie ponoszą i będą ponosić społeczeństwo i gospodarka jest brak odpowiedniej polityki energetycznej. Ceny emisji CO2 mają również znaczenie, ale jest ono drugorzędne.

Wysokie rachunki za energie elektryczną skłaniają jej konsumentów do zastanawiania się nad sposobami oszczędności lub pomocy ze strony rządu o czym możesz przeczytać w naszym blogu:

https://gsenergia.pl/2022/10/13/mrozenie-cen-energii-dla-firm-i-odbiorcow-wrazliwych/

 

 

 

Zaufali nam.