Dotacje na modernizację szkół muzycznych i plastycznych.

NFOŚiGW przeznaczy ponad 409 mln zł na modernizację w zakresie energetyki 139 polskich szkół muzycznych oraz plastycznych. Dotacja pochodzi ze środków:Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej. Koszt tego projektu wyniesie ponad 0,5 mld zł.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach projektu „Kompleksowa modernizacja energetyczna wybranych państwowych placówek szkolnictwa artystycznego” zawarły umowę, na mocy której planowano zmodernizować 156 budynków. Okazało się jednak, że potrzeby szkół muzycznych i plastycznych w Polsce są jednak dużo większe, toteż zwiększono zakres przedsięwzięcia.

Umowa dotycząca modernizacji energetycznej jest rekordowa pod względem kwoty wsparcia oraz zakresu działania. Narodowy Fundusz twierdzi, że na wskutek rozszerzenia zakresu finansowego podniosą się wskaźniki efektywności energetycznej w projekcie, np. wskaźniki wiodące dla poddziałania 1.3.1 POIiŚ – zmniejszenie zużycia energii końcowej o ok. 24 % oraz spadek gazów cieplarnianych o ok. 18 %. Podtrzymane są ustalenia o zwiększeniu efektywności energetycznej w projekcie na poziomie ponad 60 proc.

Realizacja prac będzie obejmować: docieplenie elementów konstrukcyjnych, wymianę okien, grzejników, kanałów, rur wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, budowę systemów oświetlenia oraz kabli i przewodów elektrycznych, a także opraw oświetleniowych oraz montaż nowych kotłów i pomp ciepła.

Źródło: gramwzielone.pl

 

Zaufali nam.