Audyt energetyczny przedsiębiorstwa – zostało niecałe pół roku!.

Oszczędzenie energii stało się dla polskich przedsiębiorstw koniecznością. Wg ustawy o efektywności energetycznej z 20 maja 2016 roku muszą one regularnie poddawać się audytowi energetycznemu. Po raz pierwszy taki audyt należy wykonać do końca września 2017. Jest to także szansa na osiągnięcie znacznych oszczędności.

Audyt musi obejmować urządzenia oraz instalacje, odpowiadające za 90 % konsumpcji energii. Firma zyskuje więc dobry obraz swojej efektywności energetycznej i szansę na jej poprawę.

Przykładowo, do monitorowania infrastruktury IT, służą systemy Energy Management System, które umożliwiają  pomiar i bieżące monitorowanie zużycia energii, a także tworzą bazę do proaktywnego działania. Można porównywać efektywność energetyczną danych urządzeń oraz symulować wdrożenie nowych możliwości. Stosowanie rozwiązań EMS nie ogranicza się tylko do monitorowania infrastruktury IT. Umożliwiają one optymalizację zużycia energii np. w przypadku klimatyzacji czy ogrzewania.

Przypominamy, że audyt energetyczny przedsiębiorstwa powinien zostać przeprowadzony przez niezależny podmiot, natomiast jego wyniki wykorzystane zostaną do analiz i kontroli. Raport z audytu może zostać skontrolowany przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Za niewypełnienie obowiązku grożą kary do 5% obrotów.

Zaufali nam.