Audyt energetyczny przedsiębiorstwa – jaka metodologia obliczeń ?.

 

Firma GS ENERGIA  zwróciła się do Ministerstwa Energii z zapytaniem, jaką metodologię należy obligatoryjnie  przyjąć w ramach  wykonywanych audytów energetycznych przedsiębiorstwa, zgodnie z Ustawą z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej. W otrzymanej odpowiedzi została zawarta informacja, iż  Ministerstwo Energii nie będzie wykonywać nowej metodologii do audytów energetycznych przedsiębiorstwa, a Przedsiębiorca może wybrać dostępną i najbardziej służącą profilowi jego działalności  metodologię.

Jeśli jednak, jak zakłada Ustawa o Efektywności Energetycznej, Przedsiębiorcy ubiegać się będą o białe certyfikaty, niezbędne będzie zastosowanie  Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej, wzoru karty audytu efektywności energetycznej oraz metod obliczania oszczędności energii. Taki audyt energetyczny musi być poparty również niezależnymi pomiarami fizycznymi przez firmę audytującą.

Przy okazji wykonywania audytów energetycznych przedsiębiorstw , wiele przedsiębiorstw rozpatruje równocześnie  wdrożenie  System Zarządzania Energią ISO 50001:2011 oraz wypełnienie wymogów Ustawy o Charakterystyce Energetycznej Budynków z 2014 r. w ramach oceny efektywności energetycznej systemu grzewczego (w tym kotłów) oraz oceny efektywności energetycznej systemu klimatyzacji, czyli urządzeń chłodniczych.

Zaufali nam.