Audyt energetyczny- podstawowe informacje i ważne zmiany.

Audyt energetyczny jest fachową ekspertyzą, która ma na celu pozyskanie wiedzy o zużyciu energii danego budynku (zespołu budynków, instalacji) oraz określenie, ile i w jaki sposób można jej zaoszczędzić.

Co zawiera audyt energetyczny?

-inwentaryzację techniczno-budowlaną (dokładny opis obiektu wraz z niezbędnymi danymi),

-ocenę stanu technicznego przed modernizacją,

– roboty i usprawnienia, przedsięwzięcia termomodernizacyjne, które mają na celu obniżenie zapotrzebowania budynku na ciepło, poprawę sprawności urządzeń,

– analizę opłacalności proponowanych usprawnień,

– wybór optymalnego wariantu przedsięwzięcia i jego opis techniczny.

Zgodnie z Ustawą o efektywności energetycznej z 20 maja 2016 roku, wprowadzony został obowiązek wykonywania audytów energetycznych przez duże przedsiębiorstwa. Są to firmy, które spełniają przynajmniej jeden z poniższych warunków:

-zatrudniają minimum 250 osób

-osiągają roczny obrót na poziomie 50 mln euro (204,45 mln zł), lub których całkowita roczna kwota bilansowa przekracza 43 mln euro (175,82 mln zł).

Pierwszy audyt muszę one wykonać do 30 września 2017 roku, kolejne natomiast- co cztery lata. Jest to dla przedsiębiorstw szansa na obniżenie kosztów i podniesienie konkurencyjności produkcji.

Zaufali nam.