Plan rozwoju kogeneracji w Polsce.

CODE2 COGENERATION OBSERVATORY AND DISSEMINATION EUROPE to projekt mający na celu rozwój kogeneracji w Europie, współfinansowany przez Unię Europejską. 4 grudnia 2014 r. opublikowano  plany działań rozwoju kogeneracji dla poszczególnych 27 państw członkowskich, w tym również dla Polski.

Dla Polski najważniejszym, a zarazem realnym celem jest podwojenie do 2030 roku ilości energii elektrycznej uzyskiwanej  z kogeneracji w porównaniu z rokiem 2006.  Działania proponowane przez ekspertów projektu CODE2 dla Polski obejmują m.in. :

  • Opracowanie długoterminowych, stabilnych, motywujących i zrozumiałych ram prawnych dla istniejących i nowych zakładów kogeneracji poprzez szybkie finalizowanie procedur zawiadamiania o pomocy publicznej i planowanych zmianach w przepisach.
  • Alokację adekwatnych środków unijnych i publicznych w nowej perspektywie finansowej na lata 2014–2020 w celu kontynuacji dofinansowania inwestycji i udzielania pożyczek preferencyjnych, co pozwoli zwiększyć wydajność miejskich systemów ciepłowniczych i inwestycji w kogenerację wykorzystującą odnawialne źródła energii.
  • Dalsze wdrażanie kogeneracji w ciepłownictwie miejskim. Całkowita ilość energii elektrycznej i ciepła generowanych przez przemysł i nadprzewodnikowe zasobniki energii w roku 2030 (48 TWh i 125 TWh) może wynieść ponad 20% ogólnego krajowego zużycia energii elektrycznej i około 40% spodziewanego zapotrzebowania na ciepło – w ten sposób kogeneracja może stać się ważnym filarem dostaw elektryczności i ciepła w Polsce.

Projekt CODE2 jest współfinansowany przez unijny program Intelligent Energy Europe Programme.

Wyniki prac przeprowadzonych w ramach projektu zostaną ogłoszone i udostępnione na stronie internetowej projektu CODE2 

 

 

Źródło: code2-project.eu

 

Zaufali nam.