Inwestycje w polską kogenerację.

W ciągu ostatnich dni w Pile uruchomiono kogeneracyjną elektrociepłownie, czyli jedno z najnowocześniejszych źródeł ciepła w kraju. Kogeneracja to jednoczesne wytwarzanie dwóch bądź trzech form energii (trójgeneracja) najczęściej ciepła i prądu lub ciepła, prądu i chłodu w oparciu o jedno źródło.

Nowoczesny system został zainstalowany przez Miejską Energetykę  Cieplną w Pile. Elektrociepłownia zasilana gazem ziemnym umożliwi ograniczenie emisji CO2 do atmosfery, dzięki mniejszemu zapotrzebowaniu na energię ze źródeł konwencjonalnych.

Zastosowanie systemu kogeneracyjnego i wynikające z niego oszczędności to efekt zwiększonego zapotrzebowania na ciepło w mieście w ciągu ostatnich lat.

Zdaniem ekspertów z sektora energetyki najważniejszym bodźcem dla wzrostu inwestycji w kogenerację jest stabilne prawo nie tylko na szczeblu krajowym, ale również unijnym.

Najwięksi producenci ciepła i energii elektrycznej w Polsce coraz częściej inwestują w kogenerację, jednocześnie oczekując na przedłużenie wsparcia dla polskiej kogeneracji – aktualny system obowiązuje do 2018 roku. Jednak przy obecnym systemie wsparcia kogeneracji w Polsce inwestorzy niechętnie podejmują ryzyko przebudowy kotłów węglowych na opalane biomasą lub inwestycje wykorzystujące energię odnawialną w kogeneracji.

 

 

Źródło: kierunekenergetyka.pl, wnp.pl

Zaufali nam.