6 powodów dla których warto wybrać kogenerację.

cogeneration_plantKogeneracja CHP Combined Heat and Power, czyli jednoczesna produkcja ciepła i energii elektrycznej z jednego źródła to proces, który odznacza się wysoką efektywnością. Poniżej przedstawiamy główne zalety zastosowania kogeneracji.

  1. Kogeneracja zmniejsza koszty stałe

Przedsiębiorstwa stosujące CHP mogą oszczędzić od 15 do 40 % na kosztach energii elektrycznej. Przykłady na świecie m. in. z Imperial London Hotels wskazują na roczne oszczędności  w wysokości 40 000 funtów.

  1. Kogeneracja jest przyjazna naturalnemu środowisku

Agregaty kogeneracyjne pozwalają na ograniczenie emisji dwutlenku węgla nawet o 10% .

Zastosowanie rozwiązań kogeneracyjnych w wielu firmach na świecie pozwoliło na ograniczenie zużycia dwutlenku węgla – 476 ton węgla  zaoszczędzono w firmie Adams Food, specjalizującej się w produktach mlecznych co jest równoznaczne z posadzeniem 47 600 drzewek.

  1. Kogeneracja zwiększa bezpieczeństwo związane z dostawami energii

CHP pozwala na uzniezależnienie się od sieci energetycznych. Warto zauważyć, że produkcja energii z kogeneracji pozwala kontrolować maksymalne zużycie energii i uniknąć kary za przekroczenie maksymalnych poziomów dostaw.

Systemy CHP można tak skonfigurować, aby kontynuować pracę w przypadku zaniku napięcia sieciowego.

  1. Kogeneracja wspomaga system grzewczy

System CHP zwiększa zdolność generowania ciepła i zmniejsza zależność od kotłów, a nawet umożliwia wyłączenie kotłowni w niektórych okresach.

  1. Kogeneracja zwiększa efektywność energetyczną

Przeciętny system grzewczy oparty na węglu kamiennym lub gazie charakteryzuje się efektywnością energetyczną na poziomie 35-40 %. Zastosowanie systemu CHP powala na uzyskanie efektywności energetycznej na poziomie 75-85%.

  1. Kogeneracja może być dofinansowana przez programy rządowe

Istnieje wiele programów zarówno krajowych jak i europejskich, które wspierają rozwój kogeneracji. W Polsce Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej organizuje konkursy m.in. dla wysokosprawnej kogeneracji.

 

Źródłoenerg-group.com

Zaufali nam.