II Konferencja Kogeneracja – perspektywy rozwoju i inwestycji.

II Konferencja  Kogeneracja – perspektywy rozwoju i inwestycji

30 października 2014 r. w Warszawie odbędzie się już druga edycja Konferencji „Kogeneracja – perspektywy rozwoju inwestycji”.

Na spotkaniu będą poruszane następujące kwestie:

  • nowelizacji Prawa Energetycznego z dnia 24 stycznia 2014 roku, projekt ustawy o OZE w kontekście wsparcia kogeneracji,
  • kogeneracji w Dyrektywach Unii Europejskiej 2012/27/UE i 2004/8/WE,
  • zasad korzystania z systemu wsparcia dla kogeneracji,
  • finansowania projektów kogeneracyjnych,
  • kogeneracji, trigeneracji, poligeneracji,
  • zastosowania trójgeneracji gazowej
  • audytu jednostek kogeneracji.

Konferencja jest skierowana głównie do przedstawicieli przedsiębiorstw ciepłowniczych i elektrociepłowni, przemysłowych odbiorców energii, samorządów, firm wykonawczych oraz wszystkich inwestorów w kogenerację.

Pierwsza edycja programu zgromadziła 70 uczestników. Zainteresowanie Konferencją wynika z dużych oszczędności ekonomicznych wynikających z zastosowania jednoczesnej produkcji ciepła i energii elektrycznej. Istotą wydarzenia jest nawiązanie kontaktów pomiędzy producentami i dystrybutorami związanymi z sektorem kogeneracji, a inwestorami.

Spotkanie cieszy się dużym wsparciem mediów związanych z energią odnawialną i gospodarką.

Formularz zgłoszeniowy oraz informacje o uczestnictwie znajdą Państwo na sronie Progress Group.

Źródło: globenergia.pl, progressgroup.pl

Zaufali nam.