Przyszłość kogeneracji należy do OZE.

Według Międzynarodowej Agencji Energii (International Energy Agency, IEA) energia pozyskiwana z wiatru, słońca i biomasy przewyższy produkcję energii z gazu oraz energetyki jądrowej do 2016 roku. Szacuje się wzrost produkcji z OZE o 40% w ciągu następnych pięciu lat.

Zarówno kogeneracja – skojarzone wytwarzanie ciepła i energii elektrycznej, jak i OZE przyczyniają się do zmniejszenia produkcji energii opartej na węglu kamiennym. Propozycja połączenia kogeneracji  i OZE może wpłynąć na znaczny spadek wykorzystania węgla w produkcji prądu i ciepła. W przypadku kogeneracji  korzyści z zasilania instalacji odnawialnymi źródłami energii są oczywiste, ponieważ są naturalnego pochodzenia.

Większość współczesnych systemów kogeneracyjnych jest wykorzystywana w przemyśle celulozowo-papierniczym, chemicznym, rafineryjnym oraz produkcji żywności, które wymagają dużej ilości energii elektrycznej i ciepła pochodzącej z gazu ziemnego lub węgla kamiennego. Zastąpienie konwencjonalnych źródeł energii odnawialnymi m.in.  zmniejszy emisję dwutlenku węgla do atmosfery.

Odnawialne źródła energii w kogeneracji:

  1. Biomasa

elektrociepłownia_biomasa_ŻoryInstalacje kogeneracyjne mogą wykorzystywać odpady z gospodarstw rolnych, niewykorzystaną żywność, rośliny lub odpady z drewna. Biomasa może występować również w formie biogazu obornika oraz biogazu oczyszczania ścieków . Największy udział wykorzystania  biomasy w CHP występuje w krajach o największym przemyśle leśnym i drzewnym np. Szwecja, Nowa Zelandia. Również recykling drewna ze starych domów, mebli może być wykorzystywany do systemów kogeneracyjnych.

W Polsce rozpoczęła się budowa elektrociepłowni w Żorach opalanej biomasą w systemie wysokosprawnej kogeneracji.

  1. Energia geotermalna

Do produkcji energii w systemach CHP wykorzystywane jest ciepło pochodzące z wnętrza Ziemi. Energia geotermalna może docierać na powierzchnię Ziemi w formie pary, mieszanki pary z wodą lub jako woda.

Wysokie temperatury w złożach geotermalnych zawierających parę wodną mogą być stosowane do napędzania turbiny parowej w elektrowni. Geotermalne zasoby składające się z wody i pary zamieniane są w parę, która również napędza turbiny parowe. Natomiast woda geotermalna jest poddawana do wymiennika ciepła, który bezpośrednio produkuje parę wodną. Wzrost kogeneracji z wykorzystaniem energii geotermalnej w krajach takich jak Islandia, Włochy, Niemcy i Turcja jest oparty na jednoczesnym wsparciu ze strony Państwa oraz Unii Europejskiej.

  1. Skoncentrowana energia słoneczna

Skoncentrowana energia słoneczna CSP (Concentrating Solar Power ) zamienia energię słońca w termiczną, która jest konwertowana na  energię elektryczną.  Skoncentrowana energia słoneczna najczęściej pozyskiwana jest na rozległych obszar pustynnych o dobrym nasłonecznieniu. Wadą jest jednak problem przesyłania energii do oddalonych miast. Duży potencjał rozwoju CSP jest na obszarze Północnej Afryki oraz Południowo-Zachodniej części Stanów Zjednoczonych, gdzie odległość do terenów zurbanizowanych pozwala na przesył energii.

W kogeneracji, CSP może być wykorzystywane do procesu odsalania. Tereny na których występują systemy CSP najczęściej narażone są na deficyt wody ze względu na duży stopień nasłonecznienia.  Procesy destylacji i filtracji do odsalania wody wymagają dużych nakładów energii.  Włączenie do kogeneracji energii pochodzącej  z CSP znacznie obniża ilość gazu niezbędnego w procesie odsalania.

Źródło: breakingenergy.com, iea.org, radiownet.pl

 

 

Zaufali nam.