Jak Google rewolucjonizuje rynek czystej energii? Nowy projekt geotermalny działa 24/7.

Google uruchomił projekt geotermalny w Nevadzie, który ma na celu zasilanie jego centrów danych w czystą energię. Realizowany jest we współpracy z firmą Fervo, która opracowała nową technologię pozyskiwania energii geotermalnej. Projekt ten ma zdolność generowania 3,5 MW energii, co wystarcza do zaspokojenia potrzeb około 750 domów.

  • Google planuje do 2030 roku działać na zasadzie całodobowego korzystania z energii wolnej od zanieczyszczeń węglowych. Firma uważa, że energia geotermalna będzie kluczowym elementem przyszłego miksu energetycznego, który może uzupełniać energię wiatrową i słoneczną.
  • Międzynarodowa Agencja Energii długo uważała, że energia geotermalna może być obiecującym rozwiązaniem problemu zmian klimatycznych. W 2011 roku agencja przewidywała, że energia geotermalna może osiągnąć około 3,5% globalnej produkcji energii elektrycznej rocznie do 2050 roku, unikając emisji prawie 800 megaton dwutlenku węgla rocznie.
  • Fervo wykorzystuje technologie z branży naftowej i gazowej do efektywniejszego wykorzystania zasobów geotermalnych. Firma planuje uruchomienie innych projektów, które dostarczą znacznie więcej energii bezemisyjnej do sieci.

 

Technologia Przyszłości

Fervo Energy, wykorzystując innowacyjne techniki wiercenia poziomego i zaawansowane systemy monitorowania, opracowało metodę pozyskiwania energii geotermalnej z gorących skał.

Zastosowana metoda polega na wierceniu dwóch poziomych studni i pompowaniu przez nie wody, która ogrzewa się, przepływając przez gorące skały. Jest to system zamknięty, co jest ważne w regionie narażonym na susze, jakim jest Nevada. Fervo zastosowało również kable światłowodowe w studniach, aby zbierać dane w czasie rzeczywistym o przepływie, temperaturze i wydajności systemu geotermalnego.

Ten nowatorski projekt, generujący 3,5 MW energii, jest nie tylko odpowiedzią na potrzeby energetyczne, ale także stanowi ważny krok w kierunku zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska.

 

Google na drodze do neutralności węglowej

Google, dążąc do osiągnięcia celu całodobowego korzystania z energii wolnej od zanieczyszczeń węglowych do 2030 roku, widzi w energii geotermalnej kluczowy element przyszłego miksu energetycznego. Projekt w Nevadzie jest częścią szerszej strategii firmy, mającej na celu redukcję śladu węglowego i promowanie zrównoważonego rozwoju.

 

Współpraca i rozwój

Współpraca z Project InnerSpace oraz plany rozwoju globalnego narzędzia do mapowania i oceny zasobów geotermalnych pokazują, że Google jest poważnym graczem w dziedzinie innowacji energetycznych. Firma nie tylko inwestuje w nowe technologie, ale także aktywnie wspiera rozwój sektora odnawialnych źródeł energii.

Czytaj też: Czy Polska ma szansę na wykorzystanie energii geotermalnej w produkcji wodoru?

 

Perspektywy i wyzwania

Międzynarodowa Agencja Energii wskazuje na ogromny potencjał energii geotermalnej jako rozwiązania problemów klimatycznych. Projekt Google i Fervo może być punktem zwrotnym, otwierającym drogę do szerszego wykorzystania tej czystej i efektywnej formy energii. Ich sukces może zainspirować inne firmy do inwestowania w odnawialne źródła energii, przyczyniając się do walki ze zmianami klimatycznymi i promując zrównoważony rozwój. Jednakże, aby osiągnąć te ambitne cele, konieczna jest dalsza innowacja i współpraca między różnymi sektorami.


Zapraszamy do sprawdzenia naszej nowej oferty Technologii WodorowychDekarbonizacji.

GS ENERGIA – przyszłość jest teraz!

 

kontakt

 

Odkryj więcej!

Zaufali nam.