Europa na progu Rewolucji Wodorowej – Kluczowe regulacje w drodze.

W Europie narasta ekscytacja w związku z nadchodzącymi zmianami w sektorze energetycznym, zwłaszcza w kontekście wodoru, często określanego mianem paliwa przyszłości. Po intensywnych dwuletnich negocjacjach międzyinstytucjonalnych, Unia Europejska osiągnęła porozumienie w sprawie dyrektywy wodorowo-gazowej, która ma stanowić fundament dla rozwoju infrastruktury wspierającej ekologiczny i niskoemisyjny wodór oraz biometan.

 

Porozumienie w sprawie Pakietu Gazowo-Wodorowego

W grudniu 2021 roku, Komisja Europejska zainicjowała znaczący krok w kierunku zrównoważonej energetyki, prezentując pakiet gazowo-wodorowy, obejmujący zarówno rozporządzenie, jak i dyrektywę. Ma na celu ukształtowanie przyszłości unijnego rynku wodoru, gazu ziemnego oraz gazów odnawialnych. Po dwuletnich intensywnych konsultacjach, znanych jako trilog, pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą UE i Komisją Europejską, osiągnięto porozumienie dotyczące dyrektywy wodorowo-gazowej.

Jerzy Buzek, członek Parlamentu Europejskiego i jeden z głównych negocjatorów, podzielił się tą wiadomością na platformie X (dawniej Twitter), podkreślając, że porozumienie to jest kluczowym krokiem w kierunku wzmocnienia Unii Energetycznej. Zaznaczył, że rozwój infrastruktury wodorowej przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego, konkurencyjności przemysłu oraz ochrony klimatu, a Parlament Europejski odegrał znaczącą rolę w przyspieszeniu tego procesu.

Buzek jest również jednym z dwóch sprawozdawców pakietu “Fit for 55”, mającego na celu wspieranie Unii Europejskiej w osiągnięciu co najmniej 55% redukcji emisji CO2 do 2030 roku. Ten pakiet ma być realizowany w sposób kosztowo efektywny i społecznie akceptowalny.

Czytaj też: Nowe wymogi i fundusze dla inwestycji w efektywność energetyczną

Z informacji uzyskanych przez portal WNP.PL wynika, że negocjacje między unijnymi instytucjami nadal trwają, szczególnie w kontekście ustalenia wspólnego stanowiska odnośnie rozporządzenia wodorowo-gazowego. Prace te mogą się przedłużać do późnych godzin nocnych, co świadczy o zaangażowaniu i determinacji w dążeniu do porozumienia.

 

Kluczowe Punkty Porozumienia

  • Ramy Prawne dla Infrastruktury Wodorowej: Porozumienie obejmuje tworzenie ram prawnych niezbędnych do budowy infrastruktury dla wodoru i biometanu. Jest to krok milowy w kierunku zrównoważonej przyszłości energetycznej Europy.
  • Pakiet Wodorowo-Gazowy: Składający się z rozporządzenia i dyrektywy, pakiet ten ma na celu stworzenie spójnych ram dla produkcji i konsumpcji zielonego oraz niskoemisyjnego wodoru. Jest to kluczowe dla podejmowania decyzji inwestycyjnych i rozwoju specjalnej infrastruktury wodorowej.
  • Bezpieczeństwo i Niezależność Energetyczna: W pakiecie uwzględniono również kwestie bezpieczeństwa dostaw wodoru, aby uniknąć powtórzenia błędów z przeszłości i zmniejszyć zależność od importu energii, szczególnie z Rosji.

 

Dalsze Kierunki Działania

  • Negocjacje Rozporządzenia: Choć osiągnięto porozumienie w sprawie dyrektywy, trwają dalsze prace nad wspólnym stanowiskiem dotyczącym rozporządzenia wodorowo-gazowego.
  • Wsparcie dla Regionów Górniczych: W pakiecie znalazło się wsparcie dla rozwoju wodoru i gazów odnawialnych w regionach górniczych UE, co ma przyczynić się do transformacji tych obszarów w kierunku zielonej gospodarki wodorowej.
  • Dążenie do Celów Dekarbonizacji: Pakiet wodorowo-gazowy jest częścią szerszego planu “Fit for 55”, mającego na celu redukcję emisji CO2 o co najmniej 55% do 2030 roku.

 

To porozumienie stanowi przełom w dążeniu Europy do zrównoważonej przyszłości energetycznej i może być kluczowym elementem w osiągnięciu celów klimatycznych UE. Rozwój infrastruktury wodorowej otwiera nowe możliwości dla przemysłu, zwiększając bezpieczeństwo energetyczne i konkurencyjność gospodarki, jednocześnie chroniąc środowisko.

Obraz wyróżniający autorstwa Freepik


W kontekście tych dynamicznych zmian, nasza firma GS ENERGIA zaprasza do zapoznania się z naszą nową ofertą technologii wodorowychdekarbonizacji.

Oferujemy innowacyjne rozwiązania, które są w pełni zgodne z najnowszymi trendami w dziedzinie zrównoważonej energetyki i mogą przyczynić się do transformacji energetycznej Państwa przedsiębiorstwa.

 

kontakt

 

Odkryj więcej!

 

Zaufali nam.