Wodór Odnawialny w Polsce do 2030 – Ambitne cele Polski.

Zielony wodór w Polsce do 2030 roku prezentuje się jako obiecujący, ale wysoce wymagający kierunek rozwoju energetycznego. Realizacja tego celu wymaga koordynacji działań w zakresie produkcji, infrastruktury, legislacji oraz współpracy międzynarodowej.  Podczas trzeciej edycji Hydrogenconference.pl, przedstawiono raport przygotowany pod kierunkiem dr hab. Grzegorza Tchorka, który rysuje obraz sektora wodorowego do 2030 roku, akcentując jego znaczenie w przemyśle i transporcie​​.

  • Podczas debat na Hydrogenconference.pl poruszono tematy roli wodoru w systemie energetycznym, jego wykorzystania jako magazynu energii i paliwa dla transportu. Wskazano na potencjalne zastosowania w przemyśle ciężkim oraz ograniczenia w ciepłownictwie​​.
  • W 2030 roku zapotrzebowanie na wodór odnawialny w sektorze przemysłowym (chemiczny, rafineryjny, hutnictwo, ciepłownictwo, elektroenergetyka) oraz transportowym (morski, lotniczy, lądowy) może osiągnąć około 227-250 tysięcy ton​​.
  • Realizacja wymaganej produkcji wodoru RFNBO w 2030 roku będzie wymagała inwestycji rzędu 37,6 – 41,2 mld złotych, z około 50-60% wodoru pozyskiwanego z importu. Wsparcie publiczne w projekty wodorowe ma znaczące znaczenie dla osiągnięcia celów​​.

 

Wodór 2030: Import, inwestycje i szacunkowy popyt

W listopadzie 2023 roku Uniwersytet Warszawski stał się areną dla prezentacji kluczowego raportu dotyczącego przyszłości wodoru odnawialnego w Polsce. Opracowany pod przewodnictwem dr hab. Grzegorza Tchorka z Instytutu Energetyki, raport rzuca światło na ambitne cele i wyzwania stojące przed Polską w dziedzinie wodoru odnawialnego.

Główne Wnioski Raportu

  • Zobowiązanie Polski do wykorzystania 42% wodoru odnawialnego i paliw pochodnych do 2030 r.
  • Szacunkowy popyt na wodór w scenariuszu bazowym to ok. 227 tys. ton, a w scenariuszu rozszerzonym ok. 250 tys. ton w 2030 roku.
  • Konieczne inwestycje na poziomie 37,6 – 41,2 mld złotych, głównie w fotowoltaikę i wiatraki lądowe.
  • Około 50-60% wodoru do realizacji celów będzie importowane.

 

Sektor Przemysłowy i Energetyczny

Przemysł chemiczny, rafineryjny, hutnictwo oraz sektor elektroenergetyczny staną przed wyzwaniem zwiększenia konsumpcji wodoru odnawialnego. W 2022 roku sektory rafineryjny i chemiczny (produkcja nawozów) były największymi konsumentami wodoru, co podkreśla ich kluczową rolę w realizacji celów na 2030 rok.

Prognozy wskazują, że zapotrzebowanie na wodór odnawialny w sektorze przemysłowym i transporcie może osiągnąć do 250 tysięcy ton w 2030 roku. Aby sprostać temu wyzwaniu, konieczne będą znaczące inwestycje w odnawialne źródła energii (OZE), szacowane na ponad 40 miliardów złotych​​.

 

Rola OZE i Energetyki Atomowej

W kontekście produkcji wodoru odnawialnego kluczowe jest zapewnienie dostaw taniej energii z OZE. Jednocześnie nie wyklucza się wykorzystania energii atomowej, choć pozostają wątpliwości co do dostępności odpowiednich mocy dla elektrolizerów​​.

Czytaj też: Czy chiński ciekłosolny reaktor torowy rozwiąże problemy elektrowni jądrowych?

 

Wyzwania Transportu i Dystrybucji

Sektor transportowy, w tym transport morski, lotniczy i lądowy, stoi przed zadaniem zwiększenia wykorzystania wodoru jako alternatywnego źródła energii. Wodór może okazać się kluczowy w miejscach, gdzie elektryfikacja jest niemożliwa lub nieefektywna, takich jak produkcja nawozów azotowych czy rafinerie. Ważnym elementem są inicjatywy takie jak Korytarz Bałtycko-Nordycki, który ma na celu stworzenie szkieletowej sieci wodorociągów w Unii Europejskiej​​.

Dowiedz się więcej: Nordycko-Bałtycki Korytarz Wodorowy i Terminal CO2 w Gdańsku – Przyszłość Energetyczna Polski na Liście Unijnych Priorytetów

 

Wyzwania Energetyczne i Środowiskowe

Wyzwania, jakie stoją przed Polską w zakresie wdrożenia wodoru odnawialnego, są znaczące. Z jednej strony istnieje konieczność zapewnienia dostaw taniego prądu z odnawialnych źródeł energii, z drugiej zaś potrzeba inwestycji w rozwój infrastruktury i technologii. W kontekście globalnych dążeń do dekarbonizacji, wodór odnawialny może stać się kluczowym elementem polskiej strategii energetycznej.

 

Obejrzyj relację wideo z konferencji i pobierz Raport ‘Prognoza Zapotrzebowania na Wodór Odnawialny RFNBO w Polsce do 2030 r.’ na hydrogenconference.pl


Zapraszamy do sprawdzenia naszej nowej oferty Technologii WodorowychDekarbonizacji.

GS ENERGIA – przyszłość jest teraz!

 

kontakt

 

Odkryj więcej!

Zaufali nam.