Co bada audyt energetyczny przedsiębiorstwa?.

Wszyscy wiemy, że przedsiębiorstwa, w szczególności te duże, generują duże koszty utrzymania. Niezależnie, czy spółka to biurowiec, w którym pracuje kilkaset osób (z których każda używa komputera) czy fabryka lub zakład produkcyjny, w której ciągle włączone są ogromne maszyny – można spodziewać się dużych rachunków za prąd! Są one spowodowane wzmożonym zużyciem energii elektrycznej. Jest jednak możliwość sprawdzenia i zbadania wykorzystania prądu, co z kolei może mieć przełożenie na dbanie o środowisko oraz na kwoty widniejące na fakturach. Taki audyt, przeprowadzony w przedsiębiorstwie, może wykonać każdy – jednak od kilku lat, prawo nakazuje konkretnym podmiotom wykonywanie go regularnie i rozliczanie się z tego w postaci raportu składanego Prezesowi URE.

Audyt energetyczny przedsiębiorstwa – dla kogo obowiązkowy?

Zanim przejdziemy do opisu, jakie dokładnie procesy składają się na zbadanie stanu przedsiębiorstwa, jeśli chodzi o zużycie i wykorzystanie prądu, warto przypomnieć, dla kogo jest on obowiązkowy. Nakaz dotyczy firm, które zatrudniają co najmniej 250 pracowników lub też tych, których średni roczny obrót wynosi ponad 50 milionów euro. Innym kryterium jest suma aktywów – jeśli wynosi ona ponad 43 miliony euro, proces ten również jest obowiązkowy. Tak jak już wspomnieliśmy, po wykonaniu badania przez uprawnioną do tego spółkę (jaką jest np. GS ENERGIA) konieczne jest rozliczenie się z tego z Urzędem Regulacji Energetyki i przedłożenie jej prezesowi odpowiednich dokumentów.

Jak wygląda audyt? Aby odpowiednio przeprowadzić całe badanie, konieczne jest zaopatrzenie się w wiarygodne i sprawdzone dane, które obrazują zużycie prądu w całej spółce. Dodatkowo, muszą być to dane, które bez problemu można powtórnie zmierzyć – inaczej, nie są one traktowane jako wiarygodne. Ponadto, sprawdzone musi być co najmniej 90% całego prądu używanego w przedsiębiorstwie – inaczej audyt nie będzie wiarygodny. Najczęściej do tego wystarczą faktury za prąd – a jeśli nie zapewnią one wystarczających danych, będą dobrym początkiem do pozyskiwania ich. Nie zmienia to faktu, że w niektórych badaniach, nie będzie możliwe skorzystanie z informacji z faktur – np. wtedy, gdy dane biura czy salony obsługi wynajmują pomieszczenia od właściciela większego budynku. Jednak wówczas sprawa także nie jest przegrana – specjaliści z naszego przedsiębiorstwa z łatwością wyliczą dane na podstawie innych dostępnych i wiarygodnych danych.

Audyt energetyczny – jakie ma znaczenie dla przedsiębiorstwa?

Poprzez odpowiednie wykonanie całego badania, firma przeprowadzająca je będzie mogła łatwo wskazać sposoby, które pozwolą na ograniczenie zużycia prądu, co przyczyni się to nie tylko do obniżenia kosztów ponoszonych przez daną firmę, ale również będzie miało wpływ na środowisko! W końcu mniejsze zużycie jakichkolwiek surowców to zawsze zysk dla planety i natury.

W ramach sporządzenia raportu z badania, możliwe będzie również otrzymanie propozycji rozwiązań, które mogą polepszyć nasze wykorzystanie prądu. Audyt oczywiście nie wymaga na danym przedsiębiorstwie wprowadzania tych zmian, jednak dokładnie wylicza, co mogłoby pomóc w polepszeniu sytuacji energetycznej. W trakcie badania może okazać się na przykład, że o wiele lepiej w danym miejscu sprawdzą się panele fotowoltaiczne – pozwolą na ograniczenie pobierania prądu z sieci a ich koszty finalnie okażą się niższe niż te na obecnych fakturach.

Audyt energetyczny przedsiębiorstwa a gospodarka

Dzięki wprowadzeniu badania, które muszą wykonywać wszystkie większe firmy, możliwe jest stworzenie konkurencji, jeśli chodzi o dostawców energii. Dodatkowo, istnieje również szansa na zmniejszenie kosztów – w końcu każda firma po audycie będzie poszukiwała lepszych i bardziej opłacalnych rozwiązań, co z pewnością wymusi na dostawcach obniżenie i zróżnicowanie cen. Dodatkowo, jak już wspomnieliśmy, zastosowanie się do zaleceń z audytu spowoduje mniejszy wpływ spółek na środowisko – może się nam wydawać, że jedna firma zmieniająca sposób zaopatrzenia się w prąd nic nie zmieni, jednak wiele spółek ma szansę na stworzenie realnej różnicy!

Profesjonalny audyt energetyczny przedsiębiorstwa przeprowadzi dla Was GS ENERGIA – z nami badanie będzie sprawdzone i przeprowadzone z uwagą na wszystkie detale!

Zaufali nam.