Przeprowadzanie szczegółowej inwentaryzacji.

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S. A. Oddział Elektrownia Turów
Typ: Ocena Efektywności Systemu Chłodniczego

Aktualnie realizowany przez naszą firmę kontrakt obejmuje następujące prace:

Przeprowadzanie szczegółowej inwentaryzacji na potrzeby wykonywanej oceny w zakresie:

a) sprawdzenia lokalizacji urządzeń oraz elementów wchodzących w skład układów,

b) analizy obejmującej rodzaj i sposób działania instalacji,

c) opisu procesów uzdatniania powietrza,

d) istniejącego algorytmu systemu sterowania i pracy układu automatycznej regulacji,

e) realizacji zadań koniecznych do uzyskania wymaganych parametrów pracy instalacji.

 

Weryfikowanie stanu technicznego instalacji:

a) urządzeń klimatyzacyjnych,

b) przewodów wentylacyjnych,

c) uzbrojenia instalacji,

d) urządzeń chłodniczych,

e) rurociągów,

f) układu automatycznej regulacji i sterowania.

 

Przeprowadzanie pomiarów koniecznych do wykonania oceny, a w szczególności:

a) wykazania rzeczywistego obciążenia cieplnego,

b) wykazania rzeczywistego obciążenia chłodniczego,

c) wykazania rzeczywistego pobory mocy,

d) masowego strumienia czynnika chłodniczego.

 

Opracowywanie procedury przypisania urządzeń do konkretnych obiektów ze względu na rozbudowany system klimatyzacji.

Tworzenie metodyki umożliwiającej wyznaczenie rzeczywistego współczynnika EER dla urządzeń chłodniczych.

Opisywanie procedury określającej udział rzeczywistych obciążeń urządzeń chłodniczych w odniesieniu do ich mocy projektowej.

 

Sporządzanie stosownych protokołów zawierających:

a) wartości mierzone uzyskane w trakcie prowadzonych pomiarów,

b) wyniki stosowanych obliczeń na podstawie prowadzonych prac badawczych.


Zaufali nam.