Okresowa kontrola i ocena efektywności energetycznej kotłów.

W każdym przedsiębiorstwie będącym zakładem produkcyjnym znajduje się szereg systemów oraz instalacji, które są niezbędne w funkcjonowaniu firmy oraz zapewnianiu komfortu i bezpieczeństwa pracowników. Należą do nich między innymi systemy ogrzewania. Niezwykle istotne jest sumienne sprawdzanie ich stanu technicznego i ocenianie ich efektywności energetycznej ze względu na szereg konsekwencji, które mogą mieć miejsce w przypadku ich nieprawidłowego działania.

  • Po pierwsze, przeoczenie wszelkich odchyleń od normy w działaniu systemów grzewczych może mieć odbicie w nieprawidłowym i niewydajnym zużyciu energii.
  • Po drugie, źle działający system ogrzewania może stwarzać zagrożenie dla zdrowia pracowników, a także ich dobrego samopoczucia w pracy.
  • Po trzecie, okresowa kontrola systemu ogrzewania i ocena efektywności energetycznej kotłów jest określona przepisami prawa. Za niespełnienie obowiązku – art.93 pkt. 8 grozi kara grzywny.

Podstawa prawna

W przepisach istnieje zapis określający konieczność przeprowadzania okresowej kontroli kotła. Ustawa prawa budowlanego jasno mówi o tym, że na właścicielach i zarządcach budynków spoczywa ten obowiązek. Sprawdzony powinien zostać zarówno stan techniczny, jak i należy sporządzić ocenę efektywności energetycznej kotła. Ponadto, podczas okresowej kontroli fachowiec posiadający odpowiednie uprawnienia budowlane musi wydać opinię na temat sprawności systemu grzewczego w stosunku do potrzeb, jakie generuje budynek.

Kotły opalane nieodnawialnym paliwem ciekłym lub stałym o wydajności ponad 100kW powinny być sprawdzane nie rzadziej niż co 2 lata, a te o wydajności w zakresie 20kW-100kW oraz opalane gazem – co 4 lata. Natomiast te, których wydajność przekracza 20kW i są starsze niż 15 lat bezwzględnie muszą być jednorazowo skontrolowane, celem określenia, czy powinny zostać wymienione na nowe bądź zmodernizowane.

Jakie czynności wiążą się z okresową kontrolą systemu ogrzewania?

Podczas okresowej kontroli kotła sporządza się ocenę efektywności energetycznej poprzez pomiary:

  • temperatury powietrza, które zużywa się w procesie spalania,
  • zawartości tlenu w spalinach,
  • temperatury tych, jakie wydostają się przez komin.

Pomiary sporządza fachowiec posiadający odpowiednie uprawnienia budowlane z zastosowaniem specjalistycznego sprzętu, jaki spełnia normy prawne. Dzięki ocenie efektywności energetycznej kotła można określić, czy działa on wydajnie i nie marnuje energii. Dodatkowo sprawdza się, czy jest prawidłowo konserwowany i użytkowany. Po przeprowadzonej ocenie zostaje sporządzony protokół, który należy przechowywać do czasu następnej oceny.

Zaufali nam.